Ինչպէ՞ս Տեղի Կունենայ Արեւի Խաւարումը

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

Շաբաթ, 4 դեկտեմբերին արեւը, լուսինը եւ երկրագունդը ուղիղ գիծի մը վրայ կը գտնուէին Անթարքթիքի հարաւը: Այս երեւոյթը 400 տարի ետք դարձեալ տեղի պիտի ունենայ այդ շրջանին մէջ:

Ի՞նչ Է Արեւի Խաւարումը

Անիկա տեղի կ՛ունենայ, երբ լուսինը գտնուի ճիշդ արեւուն առջեւ` ամբողջովին կամ մասամբ գոցելով արեւուն պատկերը երկրագունդին վրայ: Ամբողջական խաւարումի պարագային, քանի մը վայրկեանի ընթացքին երկրագունդը կարծէք գիշեր կ՛ըլլայ օրուան ընթացքին:

– 3 Տեսակի Խաւարում

Եթէ լուսինը ամբողջովին ծածկէ արեւուն լոյսը, մենք ականատես կ՛ըլլանք ամբողջական խաւարումի մը:

Սակայն եթէ լուսինը մասամբ ծածկէ արեւը, տեղի կ՛ունենայ մասնակի խաւարում:

Իսկ երբ լուսինը ծածկէ միայն արեւուն կեդրոնը, օղակաձեւ խաւարում մը կը ստանանք: Կարծէք արեւը կը կազմէ օղակ մը` մէջտեղը սեւ կլոր մը:

Խաւարումը ամբողջական կ՛ըլլայ միայն շուքի շրջանակին մէջ, քանի մը տասնեակ քիլոմեթրեր: Ան կրնայ երկրագունդին մակերեսին վրայէն շրջիլ մինչեւ 1 քմ / երկվայրկեան արագութեամբ: Այս պատճառով է, որ արեւի խաւարումները շատ կարճ կը տեւեն, առաւելագոյնը` 8 վայրկեան:

– 21-րդ Դարու 14-րդ Խաւարումը

Շաբաթ 4 դեկտեմբերին արեւը, լուսինը եւ երկրագունդը ուղիղ գիծի մը վրայ գտնուեցան: Այս խաւարումը տեսանելի եղաւ Անթարքթիքի բաժինի մը վրայ, եւ անոր յառաջխաղացքը վերջացաւ Խաղաղականի Մերձաւոր հարաւը: Այս շրջանը նման երեւոյթի մը դարձեալ ականատես ըլլալու համար պիտի սպասէ 400 տարի:

Ձեռային Աշխատանք

 Կաղանդի Զարդարանքներ

 Ա.- Պատուհանի Զարդարանքներ

– Այս ձեռային աշխատանքը շատ պարզ է եւ մեծ ծախսի չի կարօտիր: Դուն պէտք պիտի ունենաս պարզ ճերմակ թուղթի:

– Սկզբունքը նոյնն է բոլոր օրինակներուն համար: Թուղթը ծալել երկուքի եւ ծալքին վրայ գծել կէս պատկերը, եւ ապա կտրել:

– Այս էջին վրայ պիտի գտնէք բազմաթիւ օրինակներ, որոնց կրնաս հետեւիլ կամ հնարել քու անձնական օրինակներդ:

Բ.- Կլորակ Կաղանդ Պապա Մը

Այս ձեռայինին համար պէտք պիտի ունենաս յատկապէս կարմիր, ճերմակ եւ բաց վարդագոյն բարակ խաւաքարտերու:

1.- Կարմիր խաւաքարտը (A4 չափ 29.7 x 21սմ) ձեռնադաշնակի նման ծալէ:

2.- «Ձեռադաշնակին» մէջտեղէն թուղթը ակրաֆով ամրացուր:

3.- Երկուքի ծալէ այդ «ձեռնադաշնակը» եւ իրարու դիմաց եկող բաժիները իրարու փակցուր` ստանալով հովահարի մը ձեւը:

4.- Նման երկրորդ հովահար մըն ալ պատրաստէ, եւ ապա երկու հովահարները իրարու փակցուր` լման ծալքերով կլորակ մը ստանալով:

5.- Ճերմակ խաւաքարտին վրայ գծէ եւ կտրէ 14 սմ տրամագիծ ունեցող կլորակ մը, 11×2 սմ չափով երիզ մը եւ Կաղանդ պապային պեխը:

6.- Բաց վարդագոյն խաւաքարտին վրայ գծէ եւ կտրէ 14 սմ տրամագիծով կլորակ մը, իսկ կարմիր խաւաքարտին վրայ` 12 սմ բարձրութիւն ունեցող եռանկիւն մը:

7.- Բաց վարդագոյն կլորակը փակցուր ծալքով կլորակին կեդրոնը:

8.- Ճերմակ կլորակը երկուքի ծալէ եւ կէսը կտրէ: Մէկ կէս կլոր բաժինը փակցուր բաց վարդագոյն կլոր երեսին վրայ` Կաղանդ պապային մօրուքը ստանալու համար:

9.- Փակցուր Կաղանդ պապային գլխարկը, կարմիր եռանկիւնը եւ ծայրը` ճերմակ երիզը:

10.- Գունաւոր մատիտներով կրնաս ներկել Կաղանդ պապային բերանը եւ այտերը:

11.- Փակցուր Կաղանդ պապային պեխը:

12.- Կաղանդ պապային քիթին, աչքերուն եւ գլխարկի ծայրի «փոմփոնին» համար կրնաս գործածել գունաւոր կոճակներ, կամ պարզապէս ներկել եւ գլխարկին ծայրը փակցնել պզտիկ գունդ մը բամպակ:

Վերջապէս, ծալքով կլորակին ծայրը պզտիկ ծակ մը բաց, մէջէն անցուր բարակ թել մը եւ Կաղանդ Պապադ պատրաստ է տունը զարդարելու:

Ապակիէ Եւ Մետաղէ
Կաղանդի Ծառ Մը

Անցեալ տարի Ֆրանսայի Պորտօ քաղաքի բնապահպան քաղաքապետը մերժած էր անտառէն եղեւին մը կտրել եւ քաղաքին հրապարակը ցուցադրել «մեռած ծառ» մը` Կաղանդի շրջանին:

Այս տարի քաղաքին բնակիչները պիտի կարենան դարձեալ վայելել իրենց Կաղանդի ծառը 11 դեկտեմբերէն 2 յունուար: Սակայն այս տարուան ծառը չէ բուսած անտառի մը կամ պարտէզի մը մէջ: Ան կազմուած է միայն «վերամշակուած եւ վերամշակելի ապակիէ եւ մետաղէ», ինչպէս բացատրած է քաղաքապետը: Ան ունի 11 մեթր բարձրութիւն եւ զմրուխտի գոյն: Անիկա պիտի կարենայ տարբեր գոյներով օժտուիլ` շնորհիւ խաղի լոյսերու եւ ցոլացումներու:

Այս իւրայատուկ Կաղանդի ծառը դարձեալ պիտի զարդարէ քաղաքին հրապարակը յառաջիկայ հինգ տարիներու ընթացքին:

Ժամանց

Կրնա՞ս գտնել 2 պատկերներու միջեւ գոյութիւն ունեցող 10 տարբերութիւնները:

Կրնա՞ս գտնել իրարու նմանող երկու կերպարները:

Կրնա՞ս գտնել կրակարանին հասցնող ճամբան:

Կրնա՞ս ամբողջացնել տախտակը` գիտնալով, որ իւրաքանչիւր շարքի, սիւնակի եւ 3×3 քառակուսիի մէջ իւրաքանչիւր առարկայ մէկ անգամ պէտք է գոյութիւն ունենայ:

Կրնա՞ս գտնել պատկերին մէջ պահուած  առարկաները:

 

 

 

 

Like on Facebook
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )