Ներսէսին Ընկերներուն Սրտի Խօսքերը

Օրերը անցան, ու մենք տակաւին սթափած չենք անակնկալ ու ցաւալի դէպքէն, որ մեզ ցնցեց ու խոր, ցաւցնող հետք ձգեց մեր սրտերուն մէջ: Դաժան հիւանդութիւնը խլեց քեզ մեզմէ:

Աստուած հոգիդ լուսաւորէ մեր շատ սիրելի Նէնօ, յիշատակդ միշտ անթառամ պիտի մնայ մեր սրտերուն մէջ:

ԲԱԼԻԿ ՏԵՄԻՐՃԵԱՆ

***

Ոմանք կ՛ըսեն, թէ շատ աւելի լաւ տեղ մը կը գտնուիս հիմա, իսկ ուրիշներ չեն համակերպիր այս գաղափարին: Սեպենք, թէ իրապէս այդպէս է, եւ վայրկեան մը պատկերացնենք նոր միջավայրդ: Բոլորիս հետաքրքրական պիտի ըլլար, թէ ինչպէս կ՛անցընես ժամանակդ այդ նոր միջավայրին մէջ: Կասկած չունիմ, որ գտնուած տեղդ զարդարուած է տաղանդաւոր ստեղծագործութիւններովդ, պատկերազարդ նկարչութիւններովդ, եւ մթնոլորտը բաւական խանդավառ է եւ ճոխ, համեմուած` բարի եւ ծիծաղաշարժ կատակներովդ: Վստահ եմ նաեւ, որ ստանձնեցիր խոհարարի պաշտօն մը, փափաք մը, որ միշտ կ՛ուզէիր իրականացնել:

Կեանքիդ օրերը եղան կարճ, բայց բովանդակային: Եղար բազմատաղանդ երիտասարդ` գծագրիչ, երգիչ, առաջնորդ, խոհարար, եւ ասոնցմէ աւելին եւ վեր` եղար հարազատ, անկեղծ եւ իտէալական եղբայր մը բոլորիս:

ՍԷՐՈՒԺ ԽԱՆՃԻՀԱՆԵԱՆ

***

Մեր սիրելի եղբայր Նէնօ՛,

Երիտասարդութեանդ սեմին անողոք հիւանդութիւնը քեզ խլեց այս կեանքէն: Մենք քաջ գիտենք, թէ տառապած ժամանակդ որքան դրական, ժպտուն եւ լիայոյս մնացիր: Հակառակ ցաւերուդ, շարունակեցիր ծառայել եւ օգնութեան հասնիլ ազգակիցներուդ, մանաւանդ վերջին Կաղանդի շրջանին: Դուն եղար հասակակիցներուդ համար կեանքի ամէնէն դժուար պայմաններուն մէջ յամառօրէն պայքարողի եւ յոյս ներշնչողի մը կենդանի օրինակը: Միշտ ժպիտով եւ հպարտութեամբ պիտի յիշենք քեզ` եղբա՛յր Նէնօ, մեր միութենական եւ անձնական առօրեայ կեանքին ընթացքին:

ՀՄԸՄ Պուրճ Համուտ մասնաճիւղի Մոկլի Վոհմակի խմբապետական կազմ`
Օրելլի Պասմաճեան, Սելինա Այնթապլեան, Դալար Գլնճեան եւ Կասիա Լեւոնեան

***

Ան, որ եղբայր Ներսէսը չի ճանչնար, կը կարծէ, թէ ան լուռ ու հանդարտ երիտասարդ մըն է, բայց երբ մօտենաս ու ծանօթանաս իրեն, կը գիտնաս, թէ  ան որքան կրակոտ, կատակասէր, կեանքով լեցուն ու խանդավառ անձ է:

Իբրեւ ՀՄԸՄ Պուրճ Համուտի խմբապետական կազմի անդամ, առիթ ունեցայ ծանօթանալու ու մօտէն աշխատելու եղբայր Ներսէսին հետ, եւ միասնաբար կարողացանք իրագործել գաղութին մէջ սկաուտներու կողմէ կազմակերպուած մարդասիրական մեծագոյն աշխատանքներէն մէկը:

Կ՛ուզեմ յիշել եղբայր Ներսէսը` այդ աշխատանքներու ժամանակ…

Չեմ կրնար բառերով ներկայացնել այդ օրերուն անոր զօրութիւնը: Ան «յամառօրէն» կ՛ուզէր ներկայ ըլլալ ու հսկել բոլոր աշխատանքներու, հակառակ իր առողջապահական դժուար պայմաններուն:

Կը յիշեմ ինչպէս ամէն օր, կէս գիշերին, օրուան աշխատանքները աւարտելէ ետք, կը նստէինք ու յաջորդ օրուան աշխատանքները կը ծրագրէինք,  եւ,  հակառակ իր յոգնութեան, մեծ ժպիտով մը կ՛եզրափակէր ամէն ինչ ու կ՛ըսէր. «Կը տեսնուինք վաղը առտու` ժամը 8:00-ին»:

Դժուար է ընդունիլ այն իրականութիւնը, որ այսպիսի հզօր երիտասարդի մը մասին այսօր կը գրենք անցեալ կատարեալ ժամանակով…

Դժուար է համոզուիլ այն իրականութեան, որ այսուհետեւ եղբայր Նէնոն ֆիզիքապէս մեզի հետ չէ…

Դժուար է ընդունիլ այն իրականութիւնը, որ այլեւս «Ցտեսութեան» երգը, զոր կ՛երգէինք ամէն բանակումի աւարտին, տարբեր պիտի ըլլայ…

Բայց վստահ, այս բոլոր դժուարութիւնները շրջանցելով` ան պիտի մնայ մեր սրտերուն մէջ ու ներկայ պիտի ըլլայ մեր բոլոր աշխատանքներուն ատեն:

Եղբայր Ներսէսը իսկապէս հերոս մըն է, ես եւ իր բոլոր ընկերները, քոյրերն ու եղբայրները հպարտ ենք, որ ունինք իրեն նման եղբայր մը, որ վերէն պիտի հսկէ մեզի ու պիտի շարունակէ մեզ ներշնչել` մնալու կանգուն, պայքարելու եւ չյանձնուելու դժուարութիւններուն:

Եղբա՛յր Նէնօ, հողը թեթեւ գայ վրադ, վստահ եղի՛ր, որ մենք ու գալիք սերունդները պիտի յիշենք քեզի, մանաւանդ գայլիկները, ու քու անպարտելի օրինակովդ պիտի գործադրենք մեր յառաջիկայ աշխատանքները:

ՍԻՄՈՆ ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

***

Նէնօ ՛,

Արդէն իսկ անցաւ մէկ ամիս, որ դուն մեզմէ բաժնուած ես:

Շատ դժուար է հաւատալ, որ դուն այլեւս ներկայ չես մեզի հետ ֆիզիքապէս, դժուար է համոզուիլ այն իրականութեան, որ մեր ապագայի բոլոր հաւաքներուն, աշխատանքներուն եւ ընկերային հաւաքոյթներուն ներկայ պիտի չգտնուիս: Ես ինծի կը փորձեմ համոզել, որ դուն այսօր շատ աւելի լաւ եւ հանգիստ տեղ մը կը գտնուիս, եւ այս է, որ աւելի կը հանգստացնէ:

Ա՜խ Նէնօ, դժուար է արտայայտուիլ եւ նկարագրել այդ ցաւը, որ կը զգամ քու մահէդ ետք, դժուար է, որքան  ալ գրեմ պիտի չկարենամ ճիշդ ձեւով ներկայացնել այդ ցաւը, զոր կ՛ապրիմ այսօր, մահուանդ լուրէն ետք:

Դուն հերոս մըն ես, Նէնօ՛, քու դժուար պայմաններուդ մէջ եւս ուզեցիր ամէն բանի օգտակար դառնալ եւ միշտ ներկայ գտնուիլ:

Աստուած հոգիդ լուսաւորէ, Նէնօ՛:  Պիտի հանդիպինք դարձեալ եւ երգենք:

ՓԱԹԻԼ ՅԱԿՈԲԵԱՆ

***

19 յունիս 2021. ամէնէն դժբախտ, անմոռանալի եւ յուզիչ օրը: Այդ օրը, երբ դուն` եղբայր Ներսէս, բաժնուեցար մեզմէ քու երկարատեւ հիւանդութեանդ պատճառով, որ քանի տարիէ բոյն դրած էր մէջդ, բայց որուն կը դիմադրէիր:

Նէնօ՜, ճիշդ է, որ դուն հեռացար մեզմէ ֆիզիքապէս, բայց այն յիշատակները, զորս փորագրեցիր մեր սրտերուն մէջ, ստեղծեցին ժպիտ մը, որ միշտ  կը լուսաւորէր ուրախ ու մեղմ դէմքէդ` թէ՛ լաւ, եւ թէ՛ վատ օրերուն:

Դժուար է քեզ մոռնալ, դժուար է մոռնալ քու ժպիտդ, երբ դուն ակումբ կը մտնէիր, այդ փափուկ սիրտը, ուր որեւէ վատութիւն չկար եւ այդ խանդավառութիւնը, որ կը ստեղծէիր խումբին մէջ: Ամէն յայտագիրներու ներկայ կը գտնուէիր եւ աշխատանքէ մը չէիր բացակայեր: Միշտ կ՛ուզէիր աւելին տալ խումբին եւ միշտ լաւագոյնդ կատարել:

Նէնօ՛, դուն մեր հերոսն ես, ամէն մէկ անդամի մտքին մէջ դուն հերոս մըն ես:

Վստա՛հ եմ, երբ մենք կրկին անգամ իրարու հանդիպինք, պիտի վերաթարմացնենք այդ յիշատակները:

Դարձեալ կը տեսնուինք եղբայր:

ՀՄԸՄ Պուրճ Համուտ մասնաճիւղի Գայլիկ Բ. Վոհմակի խմբապետական կազմ`
Փաթիլ Յակոբեան, Ճորճիկ Իշխանեան եւ Յովսէփ Ասատուրեան

 

 

 

Like on Facebook
  •  
  •  
CATEGORIES
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )