Հետաքրքրական. 40 Օր Քարայրի Մը Մէջ

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

Մարտ 14-ին սկսաւ «Տիփ Թայմ» կոչուած հետախուզական փորձը: Քառասուն օրերու ընթացքին, տասնհինգ կամաւորներ պիտի իջնեն ֆրանսական Արիէժ շրջանէն քարայրի մը խորերը եւ հոն ապրին  քառասուն օր` աշխարհէն կտրուած: Անոնք պիտի ուսումնասիրեն կեանքի ծայրայեղ պայմաններու ազդեցութիւն մարդուն մարմնին եւ ուղեղին վրայ:

***

Ինչպէ՞ս պիտի ընթանայ ստորերկրեայ հետախուզութիւնը

Խմբակին տասնհինգ անդամները պիտի ապրին քառասուն օր դուրսի աշխարհէն ամբողջովին կտրուած: Քարայրին մէջ օդը մօտաւորապէս 12 աստիճան է եւ շատ խոնաւ` 95 առ հարիւր: Իւրաքանչիւր անդամ պիտի ունենայ իր անձնական վրանը` ապահով կերպով քնանալու համար: Սակայն անդամները մնացած ժամանակը պիտի անցընեն միասին ուտելով եւ գիտական փորձառութիւններ կատարելով:

Մարտահրաւէրներ

Այս հետախուզական արշաւանքին ամէնէն մեծ մարտահրաւէրներէն մէկն է քարայրին մէջ լոյսի պակասը. հոն ամբողջովին մութ է: Լամբերը աշխատցնելու համար խմբակին անդամները պիտի արտադրեն իրենց անձնական ելետրականութիւնը` հեծիկ մը աշխատցնելով: Անոնք պէտք է նաեւ իրենց ջուրը փնտռեն քարայրին մէջ, իրենց աղբերը առաւելագոյն կերպով խտացնեն` դէպի մակերես ղրկելու համար:

Առանց ժամացոյցի

Խմբակը որոշած է հետը ժամացոյց չառնել: Առանց ժամացոյցի եւ առանց օրուան լոյսին անոնք ո՛չ մէկ միջոց պիտի ունենան ժամանակը չափելու: Հետեւաբար, շատ հետաքրքրական պիտի ըլլայ անոնց համար ուսումնասիրել, թէ ինչպէ՛ս խումբը պիտի կարենայ կեանքի կշռոյթ մը դնել:

Նպատակը

Մասնագէտները գիտեն, թէ մեզի ծանօթ աշխարհը պիտի զարգանայ եկող տարիներուն: Հետեւաբար, մարդիկ պէտք է սորվին այդ նոր ժամանակներուն պատշաճիլ: Այդ հետախուզական արշաւանքին գլխաւոր նպատակներէն մէկն է հասկնալ ինչպէս խումբ մը մարդիկ կրնան պատշաճիլ նոյնիսկ անբնական պայմաններու տակ:

Խմբակը

Հետաքրքրական է այն, թէ այս խմբակին անդամներուն մեծ մասը ո՛չ մէկ կապ ունի գիտական աշխարհին հետ: Անոնք ո՛չ մէկ փորձառութիւն ունին նման ծայրայեղ պայմաններու մէջ ապրելու: Այս պատճառով է, որ փորձառութիւնը հետաքրքրական է. ինչպէս կարելի է գտնել միջոցներ պատշաճելու շրջակայքին ամբողջական կերպով:

Նման փորձառութիւն մը տակաւին բնաւ չէ կատարուած ամբողջ խմբակի մը կողմէ: Հետեւաբար մասնագէտները անհամբեր են ուսումնասիրելու արդիւնքները քառասուն օր ետք:

Հարցարան

Բնութեան Մասին

1) Որքա՞ն է ծովու ջուրին ջերմաստիճանը 2000 մեթր խորութեան:
ա – 2 աստիճան, բ – 8 աստիճան, գ – 12 աստիճան:

2) Սուրճը կու գայ բոյսէ մը. սակայն բոյսին ո՞ր բաժինն է, որ կը գործածուի սուրճ ունենալու համար:
ա – Սուրճին հատիկները, բ – սուրճին տերեւները, գ – սուրճին կոթը:

3) Քանի՞ գործօն հրաբուխ գոյութիւն ունի երկրագունդին վրայ:
ա – 200, բ – 300, գ – 600:

4) Ի՞նչ կը կոչուի հրաբուխէն եկած սեւ եւ կարծր քարը:
ա – Կրանիթ, բ – ածուխ, գ – պազալթ:

5) Բամպակը կը գործածուի հագուստներ շինելու համար: Ի՞նչ տեսակի նիւթ մըն է ան:
ա – Արհեստական նիւթ մը, բ – անասունէ մը եկած, գ – բոյսէ մը առնուած:

6) Ո՞րն է ծիածանին ամէնէն դուրսի գոյնը:
ա – Կարմիր, բ – դեղին, գ – մանիշակագոյն:

7) Քանի՞ տեսակ սունկեր գոյութիւն ունին երկրագունդին վրայ:
ա – 10 հազար, բ – 20 հազար, գ – աւելի քան 50 հազար:

8) Ո՞ր շրջանին մէջ ո՛չ մէկ միջատ կարելի է գտնել:
ա – Խորունկ քարայրներուն մէջ, բ – ովկիանոսներու աղի ջուրերուն մէջ, գ – լեռներու բարձր ձիւնով ծածկուած գագաթներուն վրայ:

9) Հիւսիսային կիսագունդին մէջ, ո՞րն է տարուան ամէնէն երկար օրը:
ա – 21 մարտ, բ – 21 յունիս, գ – 21 սեպտեմբեր:

Պատասխանները վերջաւորութեան

Ժամանց

Կրնա՞ս գտնել առաջին պատկերին եւ միւս իւրաքանչիւր պատկերի միջեւ գոյութիւն ունեցող 2 տարբեր մանրամասնութիւնները:

Կրնա՞ս գտնել անուշեղէնի կտորին հասցնող ճամբան:

Կրնա՞ս գտնել իրարու նմանող երկու կերպարները:

Պատասխանները

1 – ա, 2 – ա, 3- գ, 4 – գ, 5 – գ, 6 – ա, 7 – գ, 8 – բ, 9 – բ:

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )