Անդրադարձ. Սեւրի Դաշնագիր – 100-ամեակ Դ. Միացեալ Նահանգներու Հանրապետական եւ Դեմոկրատական Կուսակցութիւններուն Հայաստանի Մասին Դիրքորոշումները 1896-1928

ՅԱՐՈՒԹ ՉԷՔԻՃԵԱՆ Միացեալ Նահանգներու Հանրապետական եւ Դեմոկրատական Կուսակցութիւններուն 1856-էն 1928, տարեկան համագումարներուն ընթացքին, քննելէ ետք նախորդող տարուան իրադարձութիւնները, իրենց ծրագիր-յայտագիրներուն մէջ հինգ անգամ Հայաստանի մասին անդրադարձ կատարած են (1): Ստորեւ թարգմանաբար կը ներկայացնեմ նշուած դիրքորոշումները՝ բանաձեւերը, կարգ մը լուսաբանութիւններով: Ա. 1896-ի Հանրապետական կուսակցութիւն, էջ 101-102:   «Հայկական ջարդեր» խորագիրին տակ կ՛եզրակացնեն. «Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած … Continue reading Անդրադարձ. Սեւրի Դաշնագիր – 100-ամեակ Դ. Միացեալ Նահանգներու Հանրապետական եւ Դեմոկրատական Կուսակցութիւններուն Հայաստանի Մասին Դիրքորոշումները 1896-1928