Դէպի Կոթոքուճի Տաճարը

Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

Յունուար ամսուան մենք կարճ ճամբորդութիւն մը կատարեցինք Չինաստան, չինական Նոր տարուան առիթով: Այսօր մենք պիտի երթանք քիչ մը աւելի հեռու եւ ուղղուինք դէպի Ճափոն, դէպի Կոթոքուճի տաճար, որ ճանչցուած է իբրեւ մանեքիւնեքոյի, այսինքն «բախտաբեր կատուի» ծննդավայրը:

Մենք այս փոքրիկ կատուի արձանիկներուն կը հանդիպինք յաճախ, երբ այցելենք չինական ճաշարանները: Սակայն անոր իսկական ծննդավայրը եղած է Ճափոնը, ուր անոր տրամադրուած է ամբողջ տաճար մը` Կոթոքուճիի տաճարը:

Կոթոքուճի տաճարը պուտտայական տաճար մըն է: Հոն մենք կը հանդիպինք հազարաւոր եւ տեսակաւոր մանեքի-նեքօ արձանիկներու: Տեղացիներ, ինչպէս նաեւ զբօսաշրջիկներ կու գան ամէն օր զետեղելու նոր արձանիկներ, հետեւաբար անոնց թիւը միշտ աճումի մէջ է:

***

Ըստ տեղական աւանդութեան 1400-ական թուականներուն այդ տաճարը փոքրիկ խրճիթ մըն էր. տաճարին հոգ տանող վանականը կը պայքարէր իր շատ փոքր եկամուտով ապրելու համար: Ան ունէր կատու մը, զոր շատ կը սիրէր եւ անոր հետ կը բաժնեկցէր իր ուտելիքը:

Օր մը, փոթորիկի մը ընթացքին բազմաթիւ սամուրայ ասպետներ եկան ապաստանելու տաճարին մէջ, ուր կատուն թաթը բարձրացուցած, նշան կ՛ընէր անոնց` ներս մտնելու: Վանականը անոնց թէյ հրամցուց եւ անոնց հետ խորհրդակցեցաւ: Սամուրայները շատ գոհ մնացին:

Այս ասպետներէն մէկը, որուն վրայ մեծ ազդեցութիւն ձգած էին վանականին խորհուրդները, տաճարին նուիրեց բրինձի դաշտեր եւ հողեր` մշակելու համար, զայն վերածելով ներկայի մեծ տաճարին:

Տարիներ ետք, երբ կատուն սատկեցաւ, ի պատիւ անոր շինուեցաւ կոթող մը, որ կը ներկայացնէր Շոպիօ Քաննոն` ողորմութեան աստուածուհին:

***

Այնուհետեւ, Կոթոքուճի տաճարը այցելողները հոն կը ձգեն կատուի փոքրիկ արձանիկ մը` իբրեւ երախտագիտութիւն մաղթանքներու իրականացումին:

Իսկ գիտէի՞ր, որ հակառակ արձանիկներուն ընդհանուր ճերմակ գոյնին` տարբեր գոյներ կրող արձանիկները ունին տարբեր իմաստներ: Օրինակի համար, աւանդական երեք գոյներով արձանիկը կը խորհրդանշէ բարգաւաճում, ճերմակը` մաքուր սիրտ, սեւը` բախտ, կարմիրը` հիւանդութիւններու դէմ պահպանում, իսկ վարդագոյնը` բախտաւոր սէր: Վերջապէս, ըստ աւանդութեան նաեւ, բարձր պահուած ձախ թաթիկը հրաւէր մըն է գործերու մէջ յաջողութիւն ունենալու, իսկ բարձր պահուած աջ թաթիկը` տան պահպանումին համար:

Ձեռային Աշխատանք

 Օրիկամիէ Մանեքէ-Նեքօ Կատու

Օրիկամին ճափոնական թուղթերը ծալելով ձեւեր շինելու արուեստն է:

Գոյութիւն ունին նոյնիսկ յատուկ թուղթեր` տարբեր գոյներով, տարբեր զարդարանքներով գեղեցիկ ձեւեր շինելու համար:

Պէտք ունիս քառակուսի թուղթի մը:

1.- Թուղթը ծալէ, ինչպէս որ նշուած է պատկերին մէջ, կէտաւոր գիծերուն վրայ:

2.- Դարձեալ ծալէ ծալուածքներուն գիծերը ունենալու համար, ապա դարձեալ բաց ծալուածքները:

3.- Շեղակի ծալք մը ըրէ:

4.- Դարձեալ ծայրէն շեղակի ծալք մը ըրէ:

5.- Վերի անկիւնն ալ ծալէ դէպի ներս:

6.- Ծալէ կէտաւոր գիծին տեղէն:

7.- Դարձեալ շեղակի ծալք մը ըրէ միւս կողմէն:

8.- Փոքրիկ ծալք մը` դէպի վեր:

9.- Փոքրիկ ծալք մը` ձախ անկիւնը:

10.- Ծալէ կէտաւոր գիծին վրայէն:

11.- Դարձեալ ծալէ կէտաւոր գիծին վրայէն:

12.- Փոքրիկ ծալք մը` վերէն:

13.- Դէպի ետեւ դարձուր թուղթդ:

14.- Ծալէ կէտաւոր գիծին վրայէն:

15.- Դէպի ետեւ ծալէ կէտաւոր գիծերուն վրայէն:

16.- Ծալէ մէջտեղէն` ուղղահայեաց կերպով ծալուածքին գիծը ունենալու համար: Ապա` դարձեալ բաց ծալուածքը:

17.- Կատուն կազմուեցաւ:

 

Ձեռքի ծրարը:

1.- Աւելի փոքրիկ քառակուսի թուղթ մը ծալէ կէտաւոր գիծերուն տեղէն:

2.- Ծալէ չորս անկիւնները:

3.- Դէպի ետեւ դարձուր:

4.- Ծրարը ունեցանք:

 

Զայն փակցուր կատուին վրայ եւ մելանով գծէ կատուին դէմքը:

 

Ժամանց

Կրնա՞ս գտնել արջուկին հասցնող ճամբան:

Կրնա՞ս գտնել տարբեր հովահարը:

Կրնա՞ս գտնել իրարու նմանող երկու պատկերները:

Կէտերը իրարու միացուր 1-79` յայտնաբերելու համար պահուած պատկերը:

 

 

Share This Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )