Յայտարարութիւններ ( 7 Յունիս 2019)

Բարձր հովանաւորութեամբ`
Լիբանանի մէջ Արժանթինի դեսպանատան

Գործակցաբար`
Լիբանանի Ազգային Երաժշտանոցին

Կազմակերպութեամբ`
ՀԲԸՄ-ՀԵԸ Անդրանիկ Մշակութային Միութեան

ԹԱՆԿՕ-Ի ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԵՐԵԿՈՅ

Կը ներկայացնեն
ՄԻՔԱՅԷԼ ԱՇՃԵԱՆ եւ վաստակաւոր երաժիշտներ

Տեղի կ՛ունենայ շաբաթ, 8 յունիս 2019, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, ՀԲԸՄ-ի «Տեմիրճեան» կեդրոնին մէջ, Նաքքաշ:

————————————-

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ՐԱՖՖԻ ՄԱՐԿԱՐՈՍԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 9 յունիս 2019-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

————————————-

ՀՐԱ­ՊԱ­ՐԱ­ԿԻ ՎՐԱՅ Է Yerepouni-news.com
APPLICATION-Ը

Ու­րա­խու­թեամբ կը յայտ­նենք, թէ Լի­բա­նա­նի մէջ լոյս տես­նող yerepouni-news.com  ելեկտ­րո­նա­յին առա­ջին թեր­թը, իր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րուն շար­քին, ար­դէն   ըն­թեր­ցող­նե­րուն սե­փա­կա­նու­թիւնը դար­ձու­ցած է կայ­քին «Application»-ը` yerepouni-news.com:

Այս իրա­գոր­ծու­մը կը մի­տի  հե­տե­ւիլ ար­դի ար­հես­տա­գի­տու­թեան  ըն­ձե­ռած կա­րե­լիու­թիւն­նե­րուն եւ առա­ւել եւս  դիւ­րաց­նել  հա­ղոր­դակ­ցու­թեան  մի­ջոց­նե­րը:

Նշեալ «Application»-ը կրնաք ներ­բեռ­նել` այ­ցե­լե­լով  Android «Google Play» կամ «Apple Store»:

Yerepouni-news.com կայ­քը երեք լե­զու­նե­րով (արեւմը-տա­հա­յե­րէն, արե­ւե­լա­հա­յե­րէն, արա­բե­րէն եւ անգ­լե­րէն) արագ տե­ղե­կա­տուու­թիւն կը հա­ղոր­դէ սփիւռ­քի եւ Հա­յաս­տա­նի   ըն­թեր­ցող­նե­րուն:

Կայ­քէ­ջին հիմ­նա­կան նպա­տակն է փո­խան­ցել անա­չառ, հա­ւա­սա­րակշռ­ուած եւ հա­մա­կող­մա­նի լրա­տուու­թիւն: Ան­կաշ­կան­դօ­րէն եւ առանց նա­խա­պա­շա­րում­նե­րու  մեկ­նա­բա­նել  ազ­գա­յին, հայ­րե­նա­կան հա­մաս­փիւռք­եան քա­ղա­քա­կան եւ  ըն­կե­րա­յին  իրա­դար­ձու­թիւն­նե­րը, ձե­ւա­ւո­րել ազատ եւ պա­տաս­խա­նա­տու խօս­քի մշա­կոյթ:

Yerepouni-news.com կը ծա­ռա­յէ հա­յա­պահ­պան­ման  եւ հայ­կա­կան լրատ­ուա­կան դաշ­տը  ընդ­լայ­նե­լու առա­քե­լու­թեան:

Yerepouni-news.com ԿԱՅ­ՔԻ ՏՆՕ­ՐԷ­ՆՈՒ­ԹԻՒՆ

————————————-

ԾԱԽՈՒ ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ

Զալքա, 140 քառ. մեթր, նոր շէնք, ճամբորդութեան պատճառով: Գին` 160000$: Հեռ. 01-876689:

————————————-

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՂԻՇԷ ՄԱՆՈՒԿԵԱՆ ՔՈԼԵՃ

«ԿԱԼԱ» ԸՆԹՐԻՔ

21 ՅՈՒՆԻՍ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԳՈՒՍԱՆ» ՍԵՆԵԿԱՅԻՆ ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ

30 ՅՈՒՆԻՍ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆԻ ԿՐՕՆԱՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄԻ

60-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՑԿԵՐՈՅԹ

24 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2019

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )