Համազգայինի 90-ամեակին Առիթով` «Բագին»-ին Առջեւ Կրկին

ՍՈՆԻԱ ՔԻԼէՃԵԱՆ-ԱՃէՄԵԱՆ «Բագին»-ը Այսօր 2003 թուականին Պօղոս Սնապեան իր առողջական վիճակին պատճառով դադրեցաւ իր պաշտօնէն: 2003-2015 թուականին «Բագին»-ի խմբագիր նշանակուեցաւ Յակոբ Պալեանը: 2015-ի աւարտին, խմբագիր Յակոբ Պալեանի հանգստեան կոչուելէն ետք, 1 յունուար 2016-ին Կեդրոնական վարչութիւնը «Բագին»-ի խմբագիր նշանակեց Սոնիա Քիլեճեան-Աճեմեանը, իսկ փոխխմբագիր` Նորա Բարսեղեանը (2016-2018):  Խմբագրին եւ փոխխմբագրին կողքին կազմուեցաւ նաեւ խմբագրական խորհուրդ մը, որ … Continue reading Համազգայինի 90-ամեակին Առիթով` «Բագին»-ին Առջեւ Կրկին