985aemusmat

985aemusmat

Թերեւս Ալպերթ Այնշթայն գիտէր աղեղ մը գործածել, սակայն շուկայի վրայ այն արտադրութիւնները, որոնք կը միտին երաժշտութիւնը օգտագործել` աւելի խելացի մանուկներ մեծցնելու համար, հաւանաբար նոյնքան արդիւնաւէտ չեն, ինչպէս կը փորձեն հաւատացնել:

Share This
NEWER ATTACHMENTHAVERJ-JAMPORT
OLDER ATTACHMENTWeather-090711