Կազմակերպութեամբ Լօխ-Ի «Ա. Պուլղուրճեան» Ընկերաբժշկական Կեդրոնի Նախազգուշական Բաժանմունքի . Տոքթ. Սահակ Քէշիշեան Ներկայացուց «Սրտի Մկանային Անբաւարարութիւն (Պատճառներ, Բարդութիւններ Եւ Բուժման Միջոցներ)» Նիւթը

Կազմակերպութեամբ ԼՕԽ-ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի նախազգուշական բաժանմունքին, ուրբաթ, 20 սեպտեմբեր  2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-ին, «Սրտի մկանային անբաւարարութիւն» նիւթով դասախօսութիւն տեղի ունեցաւ ԼՕԽ-ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի «Թնճուկեան» սրահին մէջ:

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ ԼՕԽ-ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի նախազգուշական բաժանմունքի պատասխանատու Սթեֆանի Դանիէլեան: Ան յայտնեց, որ դասախօսութեան ընթացքին խորհուրդներ եւ գիտելիքներ պիտի ներկայացուին սրտի մկանային անբաւարարութեան պատճառներուն, բարդութիւններուն եւ բուժման միջոցներուն մասին: Ան նշեց նաեւ, որ նախազգուշական բաժանմունքը շարք մը դասախօսութիւններ եւ առողջապահական արշաւներ պիտի կազմակերպէ: Ապա ան հրաւիրեց սրտաբան տոքթ. Սահակ Քէշիշեանը, որ ներկայացնէ վերոնշեալ նիւթը:

Տոքթ. Սահակ Քէշիշեան դասախօսութեան սկսաւ «Զօրացո՛ւր սիրտդ, նոյնիսկ եթէ տկար է» բնաբանով: Ան նշեց, որ սիրտը մկան մըն է եւ անոր գործը արիւն հասցնել է մարմնին բոլոր օրկաններուն: Մարդու մը սիրտը իր բռունցքին չափ է, կեդրոնացած է ճիշդ կրծքավանդակին մէջտեղը, բայց իր ծայրամասը ուղղուած է դէպի ձախ: Սրտի մկանին գործը լաւ թթուածին եւ սնունդ հասցնել է ամբողջ մարմնին: Ան յայտնեց, որ սիրտը բաղկացած է չորս մասերէ կամ խոռոչներէ` աջ նախասիրտ, ձախ նախասիրտ, աջ բորոք, ձախ բորոք: Ասոնք բաժնուած են իրարմէ մկաններով: Աջ նախասիրտը եւ աջ բորոքը իրարմէ բաժնուած են փականով մը: Այս փականին գործը արեան հոսքի ուղղութեան ճիշդ հոսքի հունաւորումն է, այսինքն` արիւնը նախասիրտէն կ՛ուղղուի դէպի բորոք: Երբ սիրտը թուլանայ, արիւնը աջ կամ ձախ նախասիրտէն կու գայ դէպի բորոք, իսկ երբ սիրտը կծկուի, փականը կը գոցուի եւ թոյլ չի տար, որ արիւնը վերադառնայ դէպի նախասիրտ եւ կ՛ուղղուի դէպի արեան շրջագայութեան: Աջ սրտի արեան պարունակութիւնը աղտոտ արիւն է, այսինքն երակային արիւնը, որ ընդհանուր մարմինէն կու գայ, կ՛ուղղուի դէպի աջ նախասիրտ եւ աջ բորոք, ապա դէպի թոքերը: Երբ մենք շունչ (թթուածին) կ՛առնենք, արիւնը կը մաքրուի, եւ մաքուր արիւնը կ՛երթայ դէպի ձախ նախասիրտ եւ ձախ բորոք, սիրտը կը կծկուի եւ կը տանի արեան շրջագայութեան, մարմնի բոլոր մասերը:

Տոքթ. Սահակ ապա անդրադարձաւ սրտի մկաններու տկարութեան եւ ըսաւ, որ երբ սիրտը կծկուի, կէսէն աւելի պարունակած արիւնը պէտք է դուրս մղէ խոռոչներէն (53 առ հարիւր), երբ սրտին մկանը չի կծկուիր պէտք եղած չափով, անոր մէջ գտնուող արեան մեծամասնութիւնը կը մնայ բորոքին մէջ: Այս առումով արիւնի քիչ քանակութեամբ շրջագայութիւնը, մարմնին մասերուն հասած թթուածինն ալ քիչ կ՛ըլլայ եւ օրկանները լաւ չեն աշխատիր: Երբ արիւնը կը մնայ թոքերուն, ոտքերուն մէջ, կը սկսի այտուցուիլ:

Ան խօսեցաւ նաեւ սրտի մկանի տկարութեան տեսակներուն մասին: Աջ սրտի անբաւարարութիւնը երկու տեսակ է` կծկումային, երբ սիրտը կծկուելու ժամանակ չի կրնար պէտք եղածին չափ արիւն մատակարարել շրջագայութեան, իսկ երկրորդը` ձախ սրտի անբաւարարութիւն, երբ սրտի թուլացման ատեն նախասիրտերէն արիւնը կ՛անցնի բորոք եւ պէտք եղածին չափ սիրտը չի թուլանար, պէտք եղածին չափ արիւն չի լեցուիր դէպի բորոք, արեան շրջագայութեան քանակը նորէն քիչ կ՛ըլլայ: Երբ աջ սրտի տկարութիւն ըլլայ, արիւնը կը մնայ լեարդին, երիկամունքին, ոտքերուն մէջ:

Տոքթ. Սահակ Քէշիշեան թուեց սրտի մկանին անբաւարարութեան պատճառները.

Ա. Բնածին
Բ. Սրտի կաթուած
Գ. Սրտի երակի չորացում կամ նեղացում
Դ. Սրտի փականներու հիւանդութիւն
Ե. Շաքարախտը
Զ. Ոգելից ըմպելիներու նկատմամբ մոլութիւնը
Է. Արեան բարձր ճնշումը
Ը. Սրտի մկանի բորբոքումը
Թ. Թմրեցուցիչներու գործածութիւնը
Ժ. Քիմիական նիւթերու օգտագործումը (քիմիոթերափի)
ԺԱ. Աւելորդ ջուրը յատկապէս յղութեան ժամանակ

Այնուհետեւ դասախօսը նշեց այն նշանները, որոնք հիւանդը պէտք է զգայ, որ սրտի մկանի տկարութիւն ունի.

Ա. Արագ եւ աւելորդ կշիռքը
Բ. Ընդհանուր թուլութիւն
Գ. Շունչի նեղութիւն (թոքի մէջ ջուրի յաւելեալ քանակ)
Դ. Չոր հազ
Ե. Ախորժակի բացակայութիւն
Զ. Սրտի զարկերու արագացում
Է. Գլխապտոյտ եւ կեդրոնացումի խանգարում

Ան յայտնեց, որ ամէնէն կարեւոր նշանը շունչի նեղութիւնն է:

Տոքթ. Սահակ Քէշիշեան շեշտեց, որ այս հիւանդութիւնը անբուժելի չէ: Որոշ նախազգուշութիւններ կան, որոնց հիւանդը պէտք է դիմէ, որպէսզի սրտի մկանները զօրանան, ինչպէս` առօրեայ ուտելիքին ուշադրութիւն դարձնէ եւ հեղուկին քանակը թեթեւցնէ, աղէն պէտք է խուսափի, դեղերը ժամանակին պէտք է առնէ, առօրեայ դրութեամբ պէտք է չափէ իր կշիռքը, արեան ճնշումը պէտք է բնական ըլլայ, պէտք է չափէ սրտի զարկերը, ծխախոտ պէտք չէ ծխէ, աւելորդ ոգելից ըմպելի պէտք չէ գործածէ: Այս հիւանդները թեթեւ մարզանքներ պէտք է ընեն, քալեն, հանգիստ կեանք պէտք է ապրին: Անոնք պէտք է խորհրդակցին բժիշկին հետ իրենց ունեցած ախտանշաններուն մասին:

Դասախօսութեան աւարտին ներկաները հարցումներ ուղղեցին դասախօսին:

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)