ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Րաֆֆի» Մասնաճիւղ. «Թեհլիրեան» Ակումբի Նահատակներու Նուիրուած Ձեռնարկ

Երէկ` հինգշաբթի, 19 սեպտեմբեր 2019-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, «Թեհլիրեան» ակումբին դիմաց տեղի ունեցաւ  շրջանի նահատակներու` Գէորգ Աշճեանի, Վաչէ Տաղլեանի, Մհեր Ջուլհաճեանի, Ժոզեֆ Պիլեզիկճեանի եւ Կարօ Գոլանճեանի նուիրուած ձեռնարկը` կազմակերպութեամբ ՀՅԴ-ԼԵՄ-ի «Րաֆֆի» մասնաճիւղին:

Բացման խօսքով հանդէս եկաւ Արենի Խաչատուրեան: Ան ըսաւ, թէ ամէն մարդու չի տրուիր հայրենի սուրբ հողին սիրոյն նահատակուելու երանելի պատիւը: Բոլորը չեն, որ կ՛արհամարհեն իրենց առջեւ դրուած փառքերն ու վայելքները ու ամբողջովին կը նուիրուին գաղափարին` ի խնդիր հայրենիքի ու հաւաքականութեան շահերու հետապնդման: Այս համոզումներուն անզիջող կամքով կառչած կը մնան տղաք, որոնք իրենց մատղաշ կեանքերը զոհաբերեցին, որպէսզի կարենան հայուն պարգեւել այն, ինչ որ իրենց առիթը չտրուեցաւ տեսնել, որպէսզի մենք ապրինք իրենց երազած կեանքը հայրենիքի խաղաղ երկինքին տակ եւ որպէսզի յաւերժ ներշնչուինք իրենց կատարած սխրանքներով:

Ան յայտնեց, որ մենք բոլորս ալ հպարտ պէտք է զգանք, որովհետեւ իբրեւ սփիւռք ո՛չ միայն նիւթապէս եւ բարոյապէս կրցանք նեցուկ կանգնիլ իրականացնելու մեր երազած անկախութիւնը, այլեւ հայրենիքէն հեռու ապրելու իրողութիւնը խրախուսեց նոր սերունդը, կերտեց անձնուրաց երիտասարդներ, որոնք մէկ կողմ դրին իրենց հանգիստ կեանքը եւ զոհուեցան հայրենիքի եւ հայութեան սիրոյն:

Այնուհետեւ Շաղիկ Իշխանեան եւ Նարեկ Մինասեան կարդացին Վաչէ Տաղլեանի եւ Ժոզեֆ Պիլեզիկճեանի կենսագրական տուեալները, ապա Ալիսիա Իշխանեան ասմունքեց Սիամանթոյի «Ես երգելով կ՛ուզեմ մեռնիլ» ոտանաւորը:

Կիրօ Սէրայտարեան, Հուրի Հալէպլեան եւ Նանար Մինասեան կարդացին Մհեր Ջուլհաճեանի,  Կարօ Գոլանճեանի եւ Գէորգ Աշճեանի կենսագրականները, որմէ ետք ԼԵՄ-ի նուագախումբը մեկնաբանեց «Թռչէի մտքով տուն», «Զարթի՛ր, որդեակ» եւ «Ախպերս ու ես» երգերը:

Օրուան բանախօսն էր Համբիկ Պիլալեան: Ան ըսաւ, որ լիբանանահայ գաղութի պատմութիւնը կերտուած է շնորհիւ քաջ, տոկուն, աշխատասէր եւ ազգասէր մեծ հայրերուն եւ մայրերուն, որոնք տեսնելէ եւ ապրելէ ետք բարբարոս թուրքի եաթաղանը, անապատի դժոխքն ու կեանքի անբացատրելի դաժանութիւնը,  եկած էին այս հիւրընկալ երկիրը եւ ստեղծած իրենց հայաբոյր օճախը: Եւ տասնամեակ առ տասնամեակ, Լիբանանի հայութիւնը, ապաւինելով իր կամքին եւ կարողութեան, կը բռնէր վերականգնումի ճանապարհը` ցոյց տալով իր  մարդկային ու ազգային արժանիքները, որոնց հանդէպ տեղացի հասարակութիւնը, իր բոլոր շերտերով` միայն դրուատիքով եւ երախտագիտութեամբ կը խօսէր ու կը խօսի մինչեւ այսօր:

Համբիկ Պիլալեան նշեց, որ հայութիւնը, ժամանակին դէմ կռուելով եւ իր սեփական ուժին ապաւինելով, կրցած է կառուցել եկեղեցի, դպրոց, միութիւն, մշակութային կեդրոն եւ ակումբ, որոնք կոչուած էին փոխարինելու մեր հայրենիքը` Արեւմտահայաստանը:

Ապա անդրադառնալով մօտիկ անցեալին արձանագրուած հաւաքական կամքի արտայայտութիւններուն եւ մարտական գործունէութեան, այսինքն` ինքնապաշտպանութեան, ան ըսաւ. «Պարտաւոր ենք սէգ ճակատով, հպարտութեամբ եւ բարձրաձայն խօսիլ, որովհետեւ Լիբանանի  հայութիւնը պատերազմի տարիներուն հրաշք գործեց, շնորհիւ իր միասնական կեցուածքին ու վճռակամութեան, այսինքն` սեփական ժողովուրդին տէր դառնալու բարձր գիտակցութեան: Իսկ այս կեցուածքին ու վճռակամութեան շնորհիւ, հայ երիտասարդութիւնը, իրեն թիկունք ունենալով երէց, վեթերան ընկերներու թէ հարազատներու հսկայ փաղանգներ, կրցաւ զէնք բարձրացնել բոլոր անոնց դէմ, որոնք կը սպառնային հայութեան ճակատագիրին եւ գոյութեան»:

Ան ըսաւ, որ նահատակներու յիշատակին նուիրուած օրը մեր հերոս տղաներու սխրանքը վերյիշելու եւ անոնց հետ կրկին ապրելու առիթն է: Անոնք իրենց արեամբ միւռոնեցին մեր կեանքը, իրենց խոյանքով եւ բացառիկ քաջագործութեամբ կանաչապատեցին մեր ճանապարհը, որպէսզի տէր ըլլանք մեր ազգային արժանապատուութեան, սեփական տան, կառոյցին եւ հայրենիքին: «ՀՅ Դաշնակցութիւնը, շնորհիւ իր կազմակերպական կուռ ուժին ու ազգային դաւանանքին, իր շարքերէն ծնունդ տուած է  նահատակ ընկերներու, որոնք իրենց կեանքը նուիրաբերած են յանուն հայրենիքի ազատութեան», նշեց Հ. Պիլալեան, ապա իր խօսքը ուղղելով ԼԵՄ-ականներուն, ըսաւ. «Հաւատացողն ենք, որ ձեր ստացած գաղափարական դաստիարակութեամբ, ուսումով, դաշնակցական ամբողջ պատմութեան առաւել իւրացումով, ազգային վսեմ արժէքներու նկատմամբ հայավայել մօտեցում եւ կեցուածք ցուցաբերելով` կարող պիտի ըլլաք դիմակայել կեանքի փորձութիւնները եւ տէր կանգնիլ դաշնակցական հաւատոյ հանգանակին: Այո՛, պիտի կարենաք դէմ դնել մեր օրերու յոռի եւ այլասերիչ երեւոյթներուն եւ հպարտօրէն կանգնիլ ձեր ժողովուրդին դիմաց»:

Ան խօսքը աւարտեց ըսելով, որ այնքան ատեն որ հայոց աստուածներու օրրան Արարատ լերան հայեացքին ներքեւ հայութիւնը կը շարունակէ իր ապրելու, արարելու եւ ինքզինք պաշտպանելու սրբազան երթը, հայ ազգը պիտի կարենայ տիրութիւն ընել իր ազգային, քաղաքական ու պատմական իրաւունքներուն: Այնքան ատեն որ հերոսական Արցախի լեռներու գագաթին կը սաւառնի Եռագոյնը, այնքան ատեն որ հայոց աւանդական արժէքները, հայեցի դիմագիծն ու միասնական ոգին` նորահաս սերունդներու դաստիարակութեան ուղեցոյցներ են, մենք վստահ ենք, որ լիբանանահայութեան ծոցէն նորէն ծնունդ պիտի առնեն Գէորգներ, Ժոզեֆներ, Կարոներ, Վաչէներ ու Մհերներ եւ իրենց արեամբ ու քաջութեամբ պիտի պաշտպանեն հայու արժանապատուութիւնը:

Նշենք, որ բոլոր ներկաները ստացան ՀՅԴ ԼԵՄ-ի «Ռազմիկ» պաշտօնաթերթէն օրինակներ (թիւ 2- 2019):

Ձեռնարկը փակուեցաւ «Վէրքերով լի» երգին յոտնկայս երգեցողութեամբ:

 

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)