ՀՄԸՄ Անթիլիասի Աղջկանց Պասքեթպոլի Խումբը Նոր Մարզիչ Ունեցաւ

«Կը Յուսամ, Որ Կ՛արդարացնեմ Ինձմէ Եղած Ակնկալիքները,
Եւ Մի՛շտ Յաջողութեան Կը Հասնինք ՀՄԸՄ-ին Հետ»
«Ազդակ»-ին Ըսաւ Սեւակ Քեթենճեան

Հարցազրոյցը Վարեց` ՎԱՐԴԻՎԱՌ ԳԱՍԱՊԵԱՆ

«Ազդակ» հարցազրոյց կատարեց ՀՄԸՄ Անթիլիասի աղջկանց պասքեթպոլի նորանշանակ մարզիչ, ՀՄԸՄ-ի Անթիլիասի մասնաճիւղին պասքեթպոլի տարիքային երկսեռ խումբերուն մարզիչ Սեւակ Քեթենճեանի հետ, որ որոշ գիծերու մէջ հակիրճ տեղեկութիւններ տուաւ նոր տարեշրջանին համար տարուած եւ տարուող աշխատանքներուն մասին:

Ստորեւ կը ներկայացնենք այդ հարցազրոյցին շահեկան բաժինները, որոնք որոշ լուսաբանութիւններ կու տան յատկապէս ՀՄԸՄ Անթիլիասի մասնաճիւղի պասքեթպոլի մարզը յուզող հարցերուն մասին:

«ԱԶԴԱԿ».- Նախ սկսինք հոնկէ, թէ ի՞նչ ձեւով մաս կազմեցիր ՀՄԸՄ-ի ընտանիքին:

«ՍԵՒԱԿ ՔԵԹԵՆՃԵԱՆ».- 9 տարեկանիս սկսայ խաղալ ՀՄԸՄ Անթիլիասի պասքեթպոլի տարիքային խումբէն: Տարիներու ընթացքին, բնականաբար, յաջողեցայ աւելիով յառաջխաղացք արձանագրել այս մարզին մէջ եւ հասայ որոշ յաջողութիւններու:

2008-ին, «ԼԵՎԱՄ»-ի մրցումներուն, տիրացայ տիպար մարզիկի տիտղոսին, իսկ 2009-ին Համա-ՀՄԸՄ-ական մարզական խաղերուն ընտրուեցայ «ԼԵՎԱՄ»-ի կազմի լաւագոյն մարզիկը:

Նշեմ, որ ՀՄԸՄ-ի Լիբանանի Շրջանային վարչութիւնը, կազմած էր «ԼԵՎԱՄ»-ի լաւագոյն մարզիկներու հաւաքականը` գլխաւոր մարզիչ ունենալով Հրայր Տիսչեքենեանին:

Շատ բան կը պարտիմ, տարիներու իմ մարզիչիս` Վարդուկ Մարգարեանին, որ զիս մի՛շտ կը քաջալերէր, որպէսզի պայքարիմ լաւ դիրքերու հասնելու համար:

Երբ 17-18 տարեկան էի, մաս կազմեցի ՀՄԸՄ-ի տղոց պասքեթպոլի ներկայացուցչական խումբին:

Երբ ՀՄԸՄ-ի ընտանիքին մէկ անդամը դառնաս, բնականաբար կ՛ունենաս քու մտերիմ ընկերներդ եւ կը դաստիարակուիս ՀՄԸՄ-ական ոգիով, որուն համար շատ հպարտ կը զգամ:

«Ա.».- «ՀՄԸՄ-ի տղոց պասքեթպոլի ներկայացուցչական խումբին մաս կազմած ես երկար տարիներ: Ի՞նչ փորձառութիւն ապրած ես:

«Ս. Ք.».- «Սկզբնական շրջանին բնականաբար մաս կը կազմէինք Բ. դասակարգին: 2012-2013 տարեշրջանին լաւ առաջարկ մը ներկայացաւ ինծի Շանվիլէն, որուն բնականաբար չկրցայ մերժել: Մանաւանդ որ մաս պիտի կազմէի Ա. դասակարգի ախոյեանութեան եւ պիտի չմրցէի ՀՄԸՄ-ի դէմ, որովհետեւ այդ ժամանակամիջոցին ՀՄԸՄ մաս կը կազմէր Բ. դասակարգին:

2013-2014 տարեշրջանին վերադարձայ ՀՄԸՄ, որ արդէն իսկ բարձրացած էր Ա. դասակարգ: 6 տարեշրջան մաս կազմեցի խումբին` ըլլալով անոր խմբապետը:

2018-2019-ի աւարտին որոշեցի դադրիլ իբրեւ մարզիկ դաշտ ներկայանալէ, որովհետեւ ուզեցի մասնագիտութիւնս շեղել եւ տարբեր ճամբայ մը սկսիլ:

«Բայց եւ այնպէս, վերջնականապէս չեմ հեռացած պասքեթպոլէն եւ կրնամ օրին մէկը դարձեա՛լ որոշել պասքեթպոլ խաղալ, եթէ ոչ Ա. դասակարգ, այլ ախոյեանութեան մը մէջ, բայց` ՀՄԸՄ-ի հետ:

«Ա.».- Տեղեակ ենք, որ ՀՄԸՄ Անթիլիասի տարիքային խումբերուն մարզիչն ես, բնականաբար, հետդ ունենալով օգնական մարզիչներ, ի՞նչ ձեւով կ՛ընթանան մարզիկներու պատրաստական աշխատանքներն ու փորձերը:

«Ս. Ք.».- Առաջին հերթին, նախքան մանրամասնելս, շնորհակալութեան խօսք կ՛ուղղեմ, ՀՄԸՄ Անթիլիասի մասնաճիւղի վարչութեան, որ այս մեծ պատասխանատուութիւնը վստահեցաւ ինծի, մարզելու համար հայ փոքրերն ու պատանիներ, ինչու չէ հասնելով մինչեւ երիտասարդները:

Կը մարզեմ, ՀՄԸՄ Անթիլիասի 8, 10, 12, 14, 16 եւ 18 տարեկան (տղոց), 12-14 եւ 18 տարեկան (աղջկանց) խումբերը, ինչպէս նաեւ ՀՄԸՄ Անթիլիասի տղոց 5-րդ դասակարգի խումբերը:

Վերոնշեալ դասակարգերու խումբերուն մարզիկներուն թիւին մասին տուեալ չեմ կրնար տալ, որովհետեւ կանոնաւոր փորձերը պիտի սկսին 1 հոկտեմբերին, որ ձեւով մը պիտի ըլլայ անոնց վերամուտը:

Առիթը յարմար կը նկատեմ ըսելու մեր սիրելի ծնողներուն, որ երբեք չտատամսին իրենց զաւակները ղրկելու ՀՄԸՄ, որպէսզի անոնք հոն մարզուին, ստանալով ՀՄԸՄ-ական ոգի, մնալով իրենց ակումբին տէրը:

Ինչո՞ւ մեր զաւակները ղրկենք տեղական ակումբներ, որպէսզի հոն փորձեր կատարեն: Մենք ունինք մեր ակումբը, որ զուտ հայկական է, եւ հոն կը մարզուին մեր գաղութին զաւակները:

«Ա.».- Տեղեակ ենք, որ ունիս այլ դժուարին, քիչ մը ծանր բեռ մը: Քեզի վստահուած է ՀՄԸՄ Անթիլիասի աղջկանց Ա. դասակարգի խումբի մարզիչի պաշտօնը: Այս մասին ի՞նչ ըսելիք ունիս:

«Ս. Ք.».- Շնորհակալութեան խօսքը դարձեա՛լ կ՛երթայ ՀՄԸՄ Անթիլիասի մասնաճիւղի վարչութեան:

Մարզիչի ասպարէզս, առաջին անգամ Ա. դասակարգին մէջ թերեւս ըլլայ քիչ մը ծանր, բայց ոչ դժուար, նախապէս եղած եմ, ՀՄԸՄ Պէյրութի աղջկանց Բ. դասակարգին խումբին մարզիչը, ուր որոշ փորձառութիւն կրցայ ձեռք ձգել:

Այլ փորձառութիւն մը ունեցայ, երբ մասնակցեցանք վերջերս տեղի ունեցած համահայկական խաղերուն, Հայաստանի մէջ:

ՀՄԸՄ Անթիլիասի տարիքային խումբերուն հետ, այս տարեշրջանին մասնակցեցայ Լիբանանի պասքեթպոլի տարիքային ախոյեանութեան, յաւելեալ փորձառութիւն ունենալով, տեղական խումբերու դէմ:

Յետադարձ ակնարկ մը նետելով` ըսեմ, որ 2016-ին Լիբանանի 18 տարեկանէն վար ազգային խումբին մարզիչ Ճօ Մուժահեզի օգնական մարզիչ էի:

Սակայն Ա. դասակարգի ախոյեանութեան մրցումներուն առաջին անգամ ըլլալով է, որ խումբի մը մարզիչը կ՛ըլլամ եւ յոյսով եմ, որ կ՛արդարացնեմ իմ վրաս դրուած յոյսերը:

«Ա.».- Խումբին փորձերը արդէն սկսա՞ծ են` պատրաստուելու 2019-2020 տարեշրջանին:

«Ս. Ք.».- Ներկայիս ՀՄԸՄ Անթիլիասի աղջկանց խումբը իր փորձերուն սկսած չէ, որովհետեւ ախոյեանութիւնը յետաձգուեցաւ եւ անիկա պիտի սկսի ուշ, յառաջիկայ դեկտեմբերին:

«Լիբանանի պասքեթպոլի ֆետերասիոնը այս տարեշրջանը պիտի սկսի քիչ մը ուշ, որովհետեւ անիկա տարբեր պիտի ըլլայ նախորդներէն եւ այդքան երկար պիտի չտեւէ:

Խումբին մարզիկներուն մեծամասնութիւնը պիտի ըլլան մեր հայ երիտասարդները, որոնց մեծապէս կը վստահինք:

«Անոնց մեծամասնութիւնը Հայաստանի մէջ մասնակցեցան համահայկական խաղերուն եւ շատ կարեւոր փորձառութիւն ձեռք ձգեցին:

Ախոյեանութեան ընթացքին պիտի հասնինք հոն, ուր որ կրնանք հասնիլ, որովհետեւ պայքարի ոգին մի՛շտ ներկայ պիտի ըլլայ անոնց մօտ` մրցաշարքի ազդանշանը տրուելէն մինչեւ անոր աւարտը:

Մեր համակիրներուն կ՛ըսենք մէկ բան, որ ըլլան քիչ մը համբերող եւ, մարզադաշտ ուղղուելով, քաջալերեն մեր մարզիկները:

«Ա.».- Կրնա՞նք տեղեակ ըլլալ, թէ մարզիչի ո՛ր կարգի վկայագիր ունիս:

«Ս. Ք.».- Հետեւած եմ «ՖԻՊԱ»-ին տարբեր տեսակի մարզիչի քննութիւններուն: Առաջին հերթին, հետեւեցայ թիւ 1, 2 եւ 3 կարգի քննութիւններուն, ապա մասնակցեցայ, Գ. Բ. եւ Ա. կարգի քննութիւններուն: Ունիմ Ա. կարգի մարզիչի վկայագիր, որ ամէնէն բարձրն է մարզիչի մը համար:

Սակայն մարզիչի մը համար այդ Ա. կարգի վկայագիրը բնականաբար բաւարար չէ, ան միշտ պէտք է հետեւի նորութիւններուն:

Պարզ օրինակ մը տամ, 18 սեպտեմբերին Լիբանանի մէջ տեղի պիտի ունենայ յատուկ մարզիչի դասընթացք մը` Սերպիոյ պասքեթպոլի ֆետերասիոնին կողմէ: Անոր պիտի մասնակցին, ինծի նման լիբանանցի բոլոր մարզիչները: Այս ձեւով կը զինուինք յաւելեալ գիտելիքներով:

«Ա.».- Հայկազեան համալսարանին մէջ ի՞նչ պաշտօն ստանձնած ես:

«Ս. Ք.».- Ներկայիս, Հայկազեան համալսարանին մէջ ստանձնած եմ, մարզական բաժանմունքներուն ընդհանուր պատասխանատուի պաշտօնը: Համալսարանին մէջ ունինք եւ կը կիրարկենք եօթը տարբեր տեսակի մարզաձեւեր` փինկ փոնկ, ֆութսալ, պասքեթպոլ, պետմինթըն, քիք-պոքսինկ, ճատրակ եւ աթլեթիզմ:

Կը մասնակցինք տեղական եւ միջազգային, միջհամալսարանական տարբեր տեսակի ախոյեանութիւններու եւ մրցաշարքերու:

Հայկազեան համալսարանը մօտիկ ապագային յայտարարութեամբ մը պիտի անդրադառնայ հայկական վարժարանի մը հետ իր գործակցութեան:

«Ա.».- Քու խօսքդ` «Ազդակ»-ի ընթերցողներուն:

«Ս. Ք.».- Նշեցի արդէն, որ մեր համակիրներէն կը սպասենք ըլլալ քիչ մը համբերող, մանաւանդ` աղջկանց Ա. դասակարգի խումբին գծով:

Յատուկ շնորհակալութիւն «Ազդակ»-ին` այս հարցազրոյցին համար:

Աւարտին եւ միջի այլոց ըսեմ, որ յառաջիկայ տարի Անթուան Ղըրայյիպի պասքեթպոլի տարիքային մրցաշարքին պիտի մասնակցինք` մեր բոլոր դասակարգի խումբերով:

Կը յուսամ, որ կ՛արդարացնեմ ինձմէ եղող ակնկալիքները, եւ մի՛շտ յաջողութեան կը հասնինք ՀՄԸՄ-ի հետ:

 

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)