«Ազդակ» Արաբերէնը` 10 Տարուան Ներդրում Արաբական Աշխարհին… («Ազդակ»-ի Արաբերէն Կայքէջի Հիմնադրման 10-ամեակին Առիթով)

Սեպտեմբեր 2009-ին համացանցի վրայ «Ազդակ»-ի արաբերէն կայքէջը (www.aztagarabic.com) ընթացք առաւ` դիմակայելով արաբական աշխարհին ներկայանալու կարեւոր մարտահրաւէր մը, ինչպէս նաեւ` մղուած այն տեսանկիւնէն, որ այլեւս պարտաւոր ենք արաբական աշխարհին մէջ տարածել հայկական նիւթերը` մեր տեսանկիւնէն դիտուած, իսկ միւս կողմէ` լրատուութիւն տրամադրելով արաբական շրջանակներուն եւ գոհացնելով Միջին Արեւելքի մէջ թէ դուրս, արաբական մամուլի ներկայացուցիչներուն, որոնք մշտապէս աղբիւրներ կ՛որոնեն հայկական թեմաներու մասին իրենց նիւթերը մշակելու:

Առաջին տարին կայքէջը իր նիւթերուն ներկայացումը կը կատարէր ամսական դրութեամբ` նիւթերը միեւնոյն ժամանակ ուղարկելով ելեկտրոնային մեծ թիւով հասցէներու: 2010-ին կայքէջը սկսաւ իր նիւթերը թարմացնել շաբաթական դրութեամբ, իսկ կարճ ժամանակ ետք կայքէջը սկսաւ գործել օրական դրութեամբ:

Կայքէջը պարբերաբար բարելաւման ենթարկուեցաւ ձեւաւորման իմաստով` քայլ պահելով օրուան նորութիւններուն:

Կայքէջին հիմնական նպատակն էր հայ իրականութեան իսկական պատկերը ներկայացնել արաբական լրատուական եւ մտաւորական շրջանակներուն: Կայքէջին խմբագիրն է դոկտ. Նորա Արիսեան:

Կայքէջին հետեւողները եւ ընթերցողները կը կազմեն լայն շերտ մը, որ կ՛ընդգրկէ արաբական շրջանակներու եւ Միջին Արեւելքի մէջ ու անկէ դուրս ապրող արաբախօս հայ ընթերցողներ: Միւս կողմէ` ներգրաւուածութեան ծիրը ընդարձակ է, լրագրողներ, հետազօտողներ եւ հետեւողներ, յատկապէս` Եգիպտոսէն, Լիբանանէն, Սուրիայէն, Յորդանանէն, Պաղեստինէն, Իրաքէն, Եմէնէն, Սէուտական Արաբիայէն կայքէջին անբաժանելի համակիրներ են:

Կայքէջի բովանդակութեան առանցքը կը կազմեն` հայութեան վերաբերող իրադարձութիւնները, Հայաստանի, Արցախի, սփիւռքի քաղաքական, մշակութային, մարզական լուրերը եւ անոնց վերաբերող վերլուծական յօդուածները, ինչպէս նաեւ` Հայ դատին առնչուող զարգացումները եւ հայ գրականութեան, մշակոյթի, արուեստի գրութիւնները:

Նշենք, որ անպայման տեղ գտած են լուրեր` առնչուած Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանի, Հայ դատի գրասենեակներու գործունէութեան, Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսարանի Սիսի դատական պահանջի զարգացումներուն, հայկական առնչութիւն ունեցող արաբերէն լեզուով հրատարակուած գիրքերու մասին եւ այլն:

Կայքէջը կը շարունակէ առօրեայ կշռոյթով հրապարակել լուրեր նաեւ արաբական երկիրներու մէջ գործող Հայաստանի դեսպանատուներուն եւ Հայաստանի մէջ արաբական երկիրներու դեսպանատուներու գործունէութեան, ինչպէս նաեւ արաբական երկիրներուն մէջ հայ գաղութներու կազմակերպած ձեռնարկներուն մասին:

Կայքէջը իր բովանդակալից նիւթերով աղբիւր կը հանդիսանայ յատկապէս հետեւեալներուն համար.

Ա.- Հայոց ցեղասպանութիւն.- կայքէջը միշտ հետամուտ եղած է Հայոց ցեղասպանութեան ճանաչման հոլովոյթին` լուսարձակի տակ առնելով Ցեղասպանութեան առնչուող բոլոր տեսակի զարգացումները, լուրերն ու յօդուածները:

Նշենք, որ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին առիթով, «Ազդակ» արաբերէնը, «Ազդակ» օրաթերթի ձեւաչափով, տպագիր, 12 էջանի բացառիկ թիւ մը հրապարակեց, յատուկ համաարաբական բովանդակութիւն ունեցող, որ տեղ տրուած է արաբ մտաւորականներու, պատմաբաններու եւ ակադեմականներու յօդուածներուն:

Բ.- Արցախ.- կայքէջը մշտապէս հրապարակած է Արցախի վերաբերող քաղաքական եւ ռազմական զարգացումներուն մասին գրութիւններ, ինչպէս նաեւ` Արցախի մասին ճանաչողական նիւթեր, պատմական տուեալներ եւ վերլուծումներ: Բացի այդ, իւրայատուկ տեղ գտած է «Ազդակ»-ի արաբերէն կայքէջին նախաձեռնութիւնը` Արցախի շարժման 30-ամեակին առթիւ, յաջորդական ձեւով 30 նիւթ հրապարակելով, որոնք կ՛առնչուին Արցախի քաղաքակրթութեան եւ մշակութային զարթօնքին, ինչպէս նաեւ` իրաւական բնոյթ ունեցող նիւթերուն, Արցախի շարժման պատմականին եւ արխիւային պաշտօնական նիւթերուն: Անպայման պէտք է յիշել, որ կայքէջը բազմիցս հակազդած է արաբական մամուլին մէջ արցախեան հարցը խեղաթիւրող յօդուածներուն:

Գ.- Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան վերաբերող նիւթեր.- Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան 125-ամեակին առիթով «Ազդակ» արաբերէնի կայքէջը թարգմանաբար սկսաւ ներկայացնել կուսակցութեան վերաբերող տարբեր նիւթեր: Այսպիսով, առաջին անգամ ըլլալով, արաբերէն լեզուով նման նիւթեր հասանելի կը դառնան արաբ ընթերցողին, ինչպէս` Դաշնակցութեան հիմնադրութեան հոլովոյթը, պատմական ակնարկը, կազմութիւնն ու նպատակը, զինանշանը եւ անոր խորհուրդը, Ընդհանուր ժողովներէն բխած կարեւոր հատուածներ, հիմնադիրներուն կենսագրականները եւ այլ նիւթեր:

Արաբական շրջանակին մէջ այս նիւթերը լայն տարածում ունեցան եւ մեծ թիւով ընթերցողներու գնահատանքին արժանացան:

Դ.- Մեկնելով այն իրականութենէն, որ հայկական թեմաներով որոշ պատմական գիրքեր այլեւս հասանելի չեն ընթերցողին, «Ազդակ» օրաթերթի արաբերէն կայքէջը նախաձեռնեց նման անհասանելի գիրքերու հրապարակումը` հերթաբար, հատուածներու ձեւով: Դրութիւն մը, որ գնահատանքի արժանացաւ արաբ հետազօտողներուն կողմէ:

«Ազդակ»-ի արաբերէն կայքէջի նիւթերէն օգտուած ու արտատպումներ կատարած են` մեծ թիւով պատկերասփիւռի կայաններ, մամուլի գործակալութիւններ, դիմատետրեան էջեր, ինչպէս նաեւ` ուսումնասիրողներ, լրագրողներ, համալսարանականներ եւ պատմաբաններ:

«Ազդակ»-ի արաբերէն կայքէջի գործելաոճին մասին կարելի է ըսել, որ բացի կայքէջի օրական այցելուներէն, Դիմատետրի դրութենէն օգտուելով, «Ազդակ» արաբերէնը ունեցաւ իր Դիմատետրի յատուկ էջը, ուր տեղադրուած նիւթերը հասանելի կը դառնան անհամար ընթերցողներու, առիթ ընծայելով նաեւ հայկական թեմաներու հրապարակային քննարկման: «Ազդակ» արաբերէնը անմասն չմնաց նաեւ «Թուիթըր»-ի արդիական դրութենէն, որուն շնորհիւ աւելի լայն տարածում ունեցաւ ան: Նշենք նաեւ, որ համակարգչահէններ երբեմն խանգարած են «Ազդակ»-ի արաբերէն կայքէջի եւ Դիմատետրի էջերուն աշխատանքները:

«Ազդակ» օրաթերթի արաբերէն կայքէջը (www.aztagarabic.com) ելեկտրոնային 10 տարուան հասանելիութեամբ, թէ՛ կայքէջը եւ թէ՛ անոր առընթեր Դիմատետրի էջի եւ «Թուիթըր»-ի այցելուներուն արագընթաց արձանագրած աճով, կրցաւ լրատուական աղբիւր դառնալ եւ հայ-արաբական յարաբերութիւններու նոր օղակ մը հանդիսանալ` արաբ ընթերցողին եւ արաբախօս հայերուն մատուցելով հայկական թեմայով բազմատեսակ նիւթեր:

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)