Պուրճ Համուտի Բարեզարդման Օրինակելի Նախաձեռնութեան Հետքերով. «Պուրճ Համուտը Մեր Ժողովուրդի Ինքնութեան Պահպանման Կարեւոր Կռուանն Է, Յոյսով Ենք, Որ Կը Յաջողինք Զայն Պահել Իսկապէ՛ս Օրինակելի Ու Հայկակա՛ն Քաղաք, Որ Շարունակէ Ըլլալ Բաբախող Սիրտը Ամբողջ Սփիւռքին» Հաստատեց Երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի

Պուրճ Համուտի բարեզարդման ու մաքրութեան գծով շրջանի քաղաքապետութեան ցարդ արձանագրած իրագործումներու հետապնդման ու գնահատման նախանձախնդրութեամբ, ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի եւ Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեան, կիրակի, 1 սեպտեմբեր 2019-ի առաւօտեան ժամը 9:00-էն սկսեալ շրջեցան Պուրճ Համուտի, յատկապէս` Արագածի թաղամասերուն մէջ` հասնելով մինչեւ Ժողովրդային շէնքեր ու Պուրճ Համուտը Տըքուանէին կապող կամուրջը:

Պատուիրակութիւնը մերթ ընդ մերթ կանգ առաւ Արագածի, ինչպէս նաեւ Պուրճ Համուտի կամուրջին եւ ժողովրդային շէնքերու մուտքերուն` մօտէն ստուգելու եւ գնահատելու գունազարդուած բնակարաններու արտաքին տեսքը, տանիքներու թէ փողոցներու մաքրութիւնը, աղբերու վերացման աշխատանքի կարգաւորումները եւ յարակից իրագործումները` բարձր գնահատելով քաղաքապետութեան անձնակազմին ճիգերը:

Այս առիթով պատասխանելով «Ազդակ»-ի այն հարցումին, թէ ինչպէ՞ս կը գնահատէ Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան այս քայլերը, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի ըսաւ, որ քաղաքապետին եւ քաղաքապետական խորհուրդին աշխատանքները դադար չունեցան անցնող տարիներուն` դիտել տալով, որ մեծ են ժողովուրդին կարիքները ընկերային, տնտեսական թէ առօրեայ կեանքին առնչուած:

«Այս փուլին հիմնականը նաեւ շրջանի բարեզարդման ծրագիրն է, որ շարունակական է, սկսաւ տարիներ առաջ, կը շարունակուի եւ պիտի շարունակուի: Թերեւս փոփոխութիւնները անմիջականօրէն չի զգար մեր ժողովուրդը, բայց երբ բաղդատական մը ընենք պատերազմի տարիներուն հետ,  հակառակ քաղաքապետական խորհուրդին եւ ընդհանրապէս բոլոր քաղաքապետական խորհուրդներուն նիւթական դժուարութիւններուն` պետութենէն եկած գումարներուն իմաստով, Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւնը իր առաւելագոյնը կ՛ընէ պետական, քաղաքապետական պիւտճէէն, նաեւ անհատ բարերարներէ գումար ապահովելու, որպէսզի այս աշխատանքը շարունակուի: Բարեզարդումը միակողմանի չ՛ըլլար. բարեզարդումը քաղաքապետութեան եւ ժողովուրդին միջեւ գործակցութեամբ կ՛ըլլայ, եւ երբ թաղերէն կ՛անցնինք, կը տեսնենք, թէ երբ շրջանը բարեզարդուած է, պատերն ու շէնքերը ներկուած են, ելեկտրականութեան թելերը կարգաւորուած են, մարդոց կենցաղային պայմանները բարելաւուած են, քաղաքացին պիտի զգայ, որ իրեն նկատմամբ հոգատարութիւն կայ, ուստի ինք եւս նոյն ձեւով պիտի հակազդէ», շեշտեց Յ. Բագրատունի` աւելցնելով, որ եթէ քաղաքացին եւս ճիգ ի գործ չդնէ, չմաքրէ, հոգ չտանի նորոգուած եւ բարեզարդուած կառոյցներուն, աշխատանքը ամբողջական չի կրնար ըլլալ:

«Անցնող ամիս տանիքները մաքրուեցան, ատկէ առաջ սկսաւ շրջանի փողոցներու մաքրութիւնը` ամէն ամսուան առաջին կիրակին, ասոնք շարունակական աշխատանքներ են, որոնք պէտք է փոխադարձ գործակցութեամբ յառաջ տարուին», նշեց ան:

Երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի այս ծիրին մէջ վերահաստատեց Պուրճ Համուտի կարեւորութիւնը Լիբանանի, լիբանանահայութեան եւ առհասարակ համայն հայութեան համար եւ ըսաւ. «Մեզի համար Պուրճ Համուտը մեր ժողովուրդի ինքնութեան պահպանման կռուանն է: Ճիշդ է, որ այսօր դժգոհութիւններ կան Պուրճ Համուտի մէջ, բնակարանային տագնապ կայ, կենցաղային պայմանները երբեմն դժուար են, ճիշդ է, որ մեր ժողովուրդը յաճախ կը գանգատի զանազան հարցերէ, բայց ատիկա չի նշանակեր, որ ձեռնածալ մնացած ենք իբրեւ կուսակցութիւն կամ քաղաքապետութիւն»: Ըստ անոր, ամէնօրեայ հոգածութիւն կայ Պուրճ Համուտի նկատմամբ, թէկուզ ըլլան դժգոհողներ, որոնք երբեմն ջնջին փոքրամասնութիւն կը կազմեն, սակայն մեծ աղմուկ կը բարձրացնեն:  «Այսօր եկանք ականատես ըլլալու այն ծրագիրին, որ սկսած է արդէն Արագածի թիւ 196 հողամասի շէնքերուն վրայ, արդէն նոյնը կատարուած է Թիրօ շրջանի շէնքերու, Ժողովրդային շէնքերու պարագային, եւ հիմա ուրախ ենք, որ կը տեսնենք կամուրջը, որ, կ՛ենթադրենք, քանի մը ամիսէն Լիբանանի լաւագոյն տեսարժան վայրերէն մէկը պիտի ըլլայ:  Նոյն ատեն մենք հետամուտ ենք, որ կոյուղիներու պատճառով մեր քաղաքացիներուն տասնամեակներէ ի վեր առած գարշահոտութիւնը վերանայ: Արդարեւ,  ատոր վերաբերող ծրագիրը ամբողջացած է, պետութիւնը մեր պահանջով մեզի համար լաւագոյն պայմաններով օժտուած զտարան մը կառուցելու ծրագիրը իրականացնելու որոշումը տուած է, յառաջիկայ ամիսներուն արդէն իսկ ատիկա պիտի սկսի, եւ կը յուսանք, որ միջազգային պայմաններու  յարգումով շրջանը կը ձերբազատուի այդ գարշահոտութենէն: Նոյնը կարելի է ըսել աղբանոցի պարագային, ուր աղբակոյտ լեռը վերցուեցաւ, եղաւ թափօններու վայր ու ներկայիս թափօններու վայրը փակուած է, ուստի հոնկէ գարշահոտութիւն չկայ: Կրնայ պատահիլ, որ երբեմն փոխադրակառքերը, որոնք աղբերը դէպի Ժըտէյտէի թափօններու վայրը կը փոխադրեն, տեղական շատ փոքր շրջանի մէջ գարշահոտութիւն կը յառաջացնեն: Բնականաբար մեր ժողովուրդը կ՛ակնկալէ, որ քսանչորս ժամուան ընթացքին փոփոխութիւններ կատարուին, սակայն, ինչպէս յիշեցի, այդ փոփոխութիւնները կապուած են պետութեան, եւ գիտենք ինչքան մեծ դժուարութիւններ կան Լիբանանի պետութեան մէջ, նաեւ գիտենք, որ փոփոխութիւնները ժամանակ կ՛առնեն, սակայն վստահ պէտք է ըլլայ մեր ժողովուրդը, որ մենք հետամուտ ենք լաւագոյնին, տեւաբար կը հետապնդենք, որ լաւագոյն արդիւնքներու հասնինք: Մենք մեր ժողովուրդին հետ ենք, մենք այս շրջանին մէջ ենք եւ պիտի չարտօնենք, որ այս շրջանը լքուած կացութիւն մը պարզէ: Ամէն օր, ամէն շաբաթ, ամէն ամիս փոփոխութիւն պիտի տեսնենք Պուրճ Համուտի մէջ` քաղաքապետութեան եւ քաղաքապետական աշխատանքներու շնորհիւ, հաւաքական կամքի շնորհիւ», հաստատեց Բագրատունի: Ան նշեց, որ յաճախ կ՛ըսուի, որ Պուրճ Համուտի մէջ ոչ-հայեր կու գան, կը բնակին, սակայն նաեւ պէտք է նկատի ունենալ այն, որ Պուրճ Համուտի մէջ բնակող հայերը կամ Պուրճ Համուտը ձգած ու այլ շրջաններ, նոյնիսկ այլ երկիր փոխադրուած հայերն են, որ իրենց յարկաբաժինները կամ խանութները կը վաճառեն օտարներու: «Փոխադարձ գործակցութեամբ է, որ այս շրջանը հայ կը պահուի  եւ այս շրջանը պէ՛տք է հայկական մնայ», յայտնեց երեսփոխանը` աւելցնելով, որ մեր ներքին ուժերով պիտի կարենանք յաւելեալ դրական զարգացումներ ունենալ, վայելել օժանդակութիւնը ոչ կառավարական կազմակերպութիւններու, նաեւ պետութեան, որպէսզի կարելի ըլլայ Պուրճ Համուտը պահել  իսկապէ՛ս օրինակելի քաղաք, հայկական քաղաք, որ շարունակէ ըլլալ բաբախող սիրտը ամբողջ սփիւռքին:

Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեան «Ազդակ»-ին հետ զրուցելով յայտնեց, որ քայլ առ քայլ իրագործուող այս նախաձեռնութիւնը արգասիքն է քաղաքապետութեան տարիներու բծախնդիր ու մեղուաջան աշխատանքին, որ կ՛ընդգրկէ միաժամանակ ու համատեղ` շրջանի բարեզարդման ու բարեփոխման այլազան ոլորտներ: Ան վերահաստատեց, որ քաղաքապետութիւնը միշտ պատրաստակամ է եւ կը շարունակէ ընդառաջել քաղաքացիներու դիմումներուն, հոգալ անոնց ապրուստի թէ բնակարաններու ենթակառոյցի բարեփոխման կարիքները: Քաղաքապետը յիշեցուց, թէ Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան աշխատանքը այսօրուան այս քայլերով չի սահմանափակուիր: «Այս քայլերու իրագործումը կատարուող ցցուն աշխատանքներէն մէկն է, մինչ ընդհանուր ծրագիրը կ՛ընդգրկէ ու կը ձգտի շրջանի բարեզարդման, մաքրութեան, ենթակառոյցի նորոգութեան, կենցաղային պայմաններու  բարեփոխման, միութիւններու հետ կապի ամրապնդման եւ այլ եզակի ու օրինակելի տեսլականներու իրագործման», շեշտեց Պուրճ Համուտի քաղաքապետը: «Ճիշդ է, որ այսօր մենք կը գտնուինք ընկերային, տնտեսական, քաղաքական, ապահովական այնպիսի կացութիւններու մէջ, ուր մեր այս քայլերը ոմանց կողմէ կրնան առաջնահերթութիւն չնկատուիլ, սակայն քաղաքապետարանի բոլոր կազմերը եւ գրասենեակները կ՛աշխատին բոլոր մարզերու ուղղութեամբ եւ կ՛ընդառաջեն ու կը կատարեն ինչ որ եւ ուր որ կարիք կայ», շեշտեց քաղաքապետ Պօղոսեան:

Իր կարգին կամուրջի սիւներու գունազարդման աշխատանքը ստանձնած Հրատ Պէպէճեան յայտնեց, թէ ընտրուած գոյները պայծառ են, կը խորհրդանշեն կեանք, երիտասարդութիւն, առողջութիւն, որուն ընդմէջէն ժողովուրդը պիտի շրջի, պիտի ապրի պայծառ ու առողջ մթնոլորտը: «Այս մէկը առաջին օրինակն է, որուն պիտի յաջորդեն իրերայաջորդ այլ հանգրուաններ եւ, ըստ երեւոյթին, քաղաքապետարանը որոշած է Պուրճ Համուտը դարձնել զբօսաշրջային գեղեցիկ, բացառիկ վայր մը», ընդգծեց Հրատ Պէպէճեան: Ան նշեց, որ  ժողովուրդն ալ պէտք է մասնակցի, նեցուկ կանգնի այս աշխատանքներուն, երբ մարդիկ իրենց տուները կը մաքրեն, քաղաքապետարանն ալ մեծ տունը` Պուրճ Համուտը կը մաքրէ, կը շտկէ, կը ներկէ:

Քաղաքապետարանի բարգաւաճման գրասենեակի պատասխանատու Կարինէ Պալեան յայտնեց, թէ սիւներու գունազարդ ներդաշնակութիւնը կը խորհրդանշէ շրջանի տարբեր ու  զանազան բնակիչներու համերաշխ գոյակցութիւնը: Ան նշեց, թէ գոյներու խճանկարային այլազանութիւնը կը միտի  բարեկեցիկ ու անդորր կեանքի, խաղաղ գոյակցութեան, մաքրութեան` երիտասարդութեան պայծառ տեսլականներ ներշնչելով:

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )