Շարունակելով Պուրճ Համուտի Բարեզարդման Արշաւը` Քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեան Դարձեալ Այցելեց «Սերոբ Աղբիւր» Ակումբ

Մօտ հինգ ամիսներ առաջ փողոցներու կիրակնօրեայ մաքրութեամբ սկսած Պուրճ Համուտի բարեզարդման արշաւը կը շարունակուի` թեւակոխելով նորանոր փուլեր ու ոլորտներ: Այս ծիրին մէջ քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեան երէկ` երեքշաբթի, 13 օգոստոս 2019-ի երեկոյեան ժամը 7:00-ին կրկին անգամ այցելեց Պուրճ Համուտի Ժողովրդային շէնքերու ՀՅԴ «Սերոբ Աղբիւր» ակումբ:

Շրջանի բարեզարդման կարիքներու լուծման եւ բնակիչներուն մտահոգութիւնները լսելու կոչուած այս հաւաքին բացումը կատարելով` Մարալ Մխսեան պարզեց այս երկրորդ հանդիպումին հիմնական նպատակը եւ արծարծուելիք հարցերը, որոնք նշեալ շէնքերու կառուցման տարիներէն` 1960-ական թուականներէն ի վեր առկախ մնացած են եւ կը մտահոգեն շրջանի բնակիչները:

Ապա Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան երկրաչափ Յակոբ Սիմոնեան սեղմ գիծերու մէջ ներկաներուն յիշեցուց Ժողովրդային շէնքերու բարեզարդման, նորոգման թէ մաքրութեան գծով տակաւին առկախ հարցերը, յատկապէս ինչ կը վերաբերի այդ շէնքերու յարկաբաժիններու դասաւորման, պաշտօնական վաւերագրումին եւ անհրաժեշտ սրբագրումներուն: «Այդ բոլոր հարցերը մանրամասնօրէն կրկին պիտի արծարծուին եւ քաղաքապետ Պօղոսեան  համապատասխան լուսաբանութիւններ պիտի տայ», ըսաւ երկրաչափ Սիմոնեան եւ խօսքը փոխանցեց  քաղաքապետին:

Աւելի քան մէկ ժամ տեւողութեամբ Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեան ազգայիններու խուռներամ բազմութեան պարզեց Պուրճ Համուտի եւ յատկապէս ժողովրդային շէնքերուն պարզած իրավիճակը, մասնաւորաբար տասնամեակներու ընթացքին անոնց վրայ պարզուած ճեղքերն ու թերութիւնները, որոնք անյապաղ նորոգման կը կարօտին: Պօղոսեան անդրադարձաւ նաեւ Պուրճ Համուտի ժողովրդագրական իրավիճակին` նշելով, որ ըստ միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպութիւններուն, ներկայիս Պուրճ Համուտի բնակչութիւնը կը հաշուէ 185 հազար մարդ, որոնց 15-20 առ հարիւր համեմատութիւնը ոչ լիբանանցիներ են:

Այս իմաստով քաղաքապետ Պօղոսեան դարձեալ  նշեց յարկաբաժիններու պաշտօնական վաւերաթուղթերուն թէ սեփականութեան հաստատագիրներուն մէջ բացայայտուած սխալները, որոնք թէեւ կրնան անուշադրութեան պատճառով եղած ըլլալ, բայց կը սպառնան խնդրոյ առարկայ յարկաբաժիններու իրաւատէրերը զրկել իրենց սեփականութեան իրաւունքէն, եթէ անմիջական սրբագրութիւններ կամ ճշդումներ չարձանագրուին անոնց պաշտօնական հաստատագիրներուն մէջ:

Նաեւ` վաճառատուներու վերածուած յատկապէս գետնայարկ բնակարաններու պարագային քաղաքապետ Պօղոսեան թելադրեց անյապաղ դիմել քաղաքապետարանի պատասխանատուներուն եւ կատարել անհրաժեշտ սրբագրութիւնները: «Լիբանանեան օրէնքի տրամաբանութեամբ, այդ քայլերը ապօրէն կը նկատուին, սակայն Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւնը ոչ մէկ խանութ կամ վաճառատուն պիտի փակէ», ընդգծեց Պօղոսեան` նշելով, որ ի վերջոյ անոնք ազգայիններու կողմէ իրենց օրապահիկի հայթայթման համար օրին կատարուած քայլեր են, զորս անյապաղ պէտք է սրբագրել` անոնց կալուածագրերը փոխանցելով պաշտօնական օրինական հունին:

Պուրճ Համուտի քաղաքապետը կրկին յիշեցուց շրջանի փողոցներու մաքրութեան անհրաժեշտութիւնը, ապրիներու թէ շէնքերու տանիքներու անգործածելի սարքերու վերացումը եւ յարակից հարցեր: «Շրջանի բարեզարդման քայլերուն ծիրին մէջ որոշած ենք ներդաշնակ գոյներով ներկել շէնքերու ճակատները, որոնք 2003-էն ի վեր չեն ներկուած, եւ այս գծով կարիքը ունինք ձեր նիւթական համեստ օժանդակութեան», յիշեցուց Պօղոսեան` դիտել տալով, որ բացառապէս վճարելու բոլորովին անկարող ազգայիններու պարագային քաղաքապետութիւնը սիրայօժար պիտի նպաստէ անոնց վճարումին: «Եթէ այս թաղամասերը համեմատաբար ուրիշներու տակաւին մաքուր կը պահուին` ատիկա ի պատիւ ձեզի է», հաստատեց Պուրճ Համուտի քաղաքապետը:

Ապա քաղաքապետ Պօղոսեան առիթ տուաւ ներկաներուն` արծարծելու զիրենք չարչրկող հարցերը, եւ լսեց անոնց մտահոգութիւնները, ինչպէս` պատերու խոնաւութիւն, կենսոլորտային արգելքներէ (անձրեւ, կամուրջէն երթեւեկող ինքնաշարժներու պատճառած ջրահոսք…) պաշտպանուելու արդիական միջոցներ, աղբահանման դասաւորումներ եւ այլն: Այս գծով ներկաներուն կողմէ եղան նաեւ շինիչ առաջարկներ, ինչպէս` ապրիներու մաքրութիւն եւ ժամանցի յատուկ օգտագործման սրահներու վերածում, փողոցներու մէջ յատուկ փոքր աղբամաններու զետեղում եւ այլն: Այս առիթով Պօղոսեան տուաւ անհրաժեշտ լուսաբանութիւններ` քաղաքապետական տուրքերու սակագինի յաւելման գծով: Պուրճ Համուտի քաղաքապետը խոստացաւ կարելի բոլոր միջոցներով լուծել ներկայացուող հարցերը եւ ընդառաջել բոլոր դիմումներուն: «Մենք հոս ենք ձեզի օգտակար ըլլալու համար եւ մեր կարելին պիտի ընենք թեթեւցնելու ձեր մտահոգութիւնները եւ Պուրճ  Համուտը վերածելու բարեզարդուած, կոկիկ ու  մաքուր օրինակելի շրջանի», ընդգծեց Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեան:

 

 

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )