Սխալ Կարծիքներ Գիրութեան Մասին

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Իւրաքանչիւր հասակ իրեն համապատասխան ծանրութիւն ունի:

Սխալ: Իտէալ ծանրութիւն գոյութիւն չունի: Բոլորս իրարմէ տարբեր ենք, ահա թէ ինչո՛ւ մեր ծանրութիւնը կախեալ է որոշ տուեալներէ` տարիք, սեռ, ժառանգականութիւն, ընկճախտ, մկանային զանգուած…

Հետեւաբար նոյն հասակը ունեցող երկու անձեր կրնան տարբեր ծանրութիւն ունենալ, առանց որ անոնցմէ մէկը արտակարգ գէր համարուի:

***

Բնասպիտով սննդականոնները ամէնէն ազդուներն են:

Սխալ: Գիտականօրէն փաստուած է, որ բնասպիտով սննդականոնները ազդու են կարճ ժամանակի վրայ: Միսի, ձուկի, հաւկիթի եւ կաթնեղէնի վրայ հիմնուած այս սննդականոնը կրնայ մինչեւ 7 քիլօ նիհարցնել` մէկ ամսուան ընթացքին: Բայց երկար ժամանակի վրայ քիլոները կրկին կը կուտակուին:

***

Գիրութիւնը ժառանգական է, եւ մենք անզօր ենք:

Սխալ: Թէեւ գիրութեան ընտանեկան նախընթացները անհերքելի իրականութիւն են, սակայն չի նշանակեր, որ մենք անզօր ենք անոր դիմաց: Սերտուած եւ հաւասարակշռուած սնունդը շատ բան կրնայ փոխել:

***

Նիհարնալու համար պէտք է զրկուիլ…

Սխալ: Պէտք է խուսափինք ծայրայեղ ու խիստ սննդականոններէն` նախապատուութիւնը տալով այլազան եւ սերտուած տեսակներուն: Ճիշդ է, որ առաջիններուն արդիւնքը աւելի ակներեւ եւ արագ է, սակայն երկրորդները երկար ժամանակի վրայ աւելի տանելի եւ առողջապահական են:

***

Մարզանքը կը նիհարցնէ:

Ճիշդ եւ սխալ: Մարզանքը մարմինը սլացիք կը դարձնէ: Մարզանքը ինքնին չի նիհարցներ, բայց կ՛օգնէ, որ մենք աւելի արագ ջերմուժ այրենք:

***

Կարգ մը ժելիւլներ եւ սերեր կը նիհարցնեն:

Սխալ: Մինչեւ օրս գոյութիւն չունին նիհարցնող սերեր, անոնք  կրնան լուծել սելիւլիթի հարցեր, բայց երբեք չերազենք ու չհաւատանք, որ սերերու միջոցով կրնանք նիհարնալ:

***

Մկանները պրկող գործիքները իւղերը կը հալեցնեն:

Սխալ: Պատկերասփիւռէն օրական կը տեսնենք փորին, թեւերուն կամ զիստերուն վրայ հաստատուող եւ մկանային պրկումներ յառաջացնող «հրաշագործ» գործիքներ: Մկանային կտրուկ պրկումները կրնան օգնել մկաններու զօրացման, բայց ոչ մէկ անգամ իւղերը կը հալեցնեն կամ կը նիհարցնեն:

 Գիտնականները Ճշդեր Են, Թէ Մժեղները
Ո՛ր Մարդոց Աւելի Յաճախ Կը Խայթեն

Մժեղի խայթոցը շատ տհաճ զգացողութիւններ կը յառաջացնէ, երբեմն ալ հիւանդութիւններու փոխանցման պատճառ կրնայ դառնալ: Սակայն կարգ մը մարդոց մժեղները շատ աւելի յաճախ կը խայթեն, քան` ուրիշներուն:

Գիտնականներու կարծիքով, մժեղի խայթոցի աւելի հակամէտ են`

– Այն անձերը, որոնց արեան մէջ շաքարի մակարդակը բարձր է: Մժեղները կը նախընտրեն «քաղցր» արիւնը:

– Մարզիկները, քանի որ անոնց մարմինը կաթնաթթու կ՛արտադրէ, ինչ որ գրաւիչ է մժեղներուն համար:

– Գէրերը, քանի որ անոնք ածխաթթու կազ կ՛արտաշնչեն, իսկ մժեղները կ՛ախորժին այդ կազէն:

– Առաջին խումբի արիւն ունեցողները: Ուսումնասիրութիւններ ցոյց տուած են, որ առաջին խումբի արիւն ունեցող անձերը աւելի ենթակայ են մժեղի խայթոցի:

– Սեւ, կապոյտ եւ կարմիր գոյներ կրող մարդիկ:

Հետազօտութիւնը ցոյց տուած է, որ սնունդ փնտռող մժեղները կ՛օգտագործեն ոչ միայն իրենց հոտառութիւնը, այլեւ` տեսողութիւնը: Պարզուեր է, որ անոնք կը տարբերեն սեւ, կապոյտ եւ կարմիր գոյները, հետեւաբար այս գոյնի հագուստներ կրող անձերը աւելի յաճախ կը խայթուին:

Ձմերուկ Ուտելու
5
Համոզիչ Պատճառներ

Համեղ, հիւթեղ եւ քաղցրահամ ձմերուկը նաեւ հարուստ է բնաթելերով, Ա., Պէ.6 եւ Սէ. կենսանիւթերով, փոթասիոմով, անթիօքսիտաններով, լիքոփենով եւ այլն…

Ձմերուկը քիչ ջերմուժ պարունակող պտուղներու շարքին է, իսկ անոր կուտերը հարուստ են բնասպիտով, մակնեզիոմով եւ լաւ տեսակի իւղերով:

-1-

«Լայվ Սայընս» ամերիկեան կայքին համաձայն, ձմերուկը կը պաշտպանէ սրտանօթային հիւանդութիւններէն: Անիկա նաեւ կը կարգաւորէ արեան բարձր ճնշումը եւ, վերջապէս, բջիջները կը պաշտպանէ ընկճախտի հետ կապուած վնասուածքներէ:

-2-

Ձմերուկը հարուստ է ջուրով. անոր բաղադրութեան 90 առ հարիւրը ջուր է: Ամրան տաք եղանակին անիկա համեղ եւ ազդու միջոց մը ջրազրկումէ պաշտպանուելու համար:

-3-

Ձմերուկը քիչ ջերմուժ կը պարունակէ: Իւրաքանչիւր 100 կրամ ձմերուկը միջին հաշուով 34,9 ջերմուժ կը պարունակէ: Այսուհանդերձ, շաքարախտաւորները պէտք չէ չարաշահեն անոր օգտագործումը:

-4-

Ձմերուկը հարուստ անթիօքսիտաններով, որոնք կը պայքարին բջիջներուն ծերացման դէմ:

-5-

Ձմերուկը կը բարելաւէ աչքերուն առողջութիւնը:

Անիկա մեծ քանակութեամբ պեթա-քարոթեն կը պարունակէ, որ մարմնին մէջ Ա. կենսանիւթի  կը վերածուի: Իսկ այս վերջինը աչքը կը պաշտպանէ տարիքի հետ կապուած տեսողութեան դժուարութիւններէ: Յիշենք, որ Ա. կենսանիւթը առողջ կը պահէ մեր մորթը, ակռաները, եղունգները եւ այլն…

 

Դէմքի Բնական Ծեփուկներ

Ձեր դէմքը յոգնած տե՞սք ունի, գունատած է եւ վատառո՞ղջ. ահաւասիկ դիւրին եւ արագ միջոց մը` անոր փայլք եւ առողջ տեսք տալու համար:

Ա.- Աւոքայով ծեփուկ

Բաղադրիչներ`

– Կէս աւոքա (շատ հասուն)
– 1 պանան
– 1 ապուրի դգալ մեղր

Պատրաստութիւն`

Աւոքան եւ պանանը լաւ ճզմել, աւելցնել մեղրը եւ ստացուած միատարր խիւսով ծեփել դէմքը: Սպասել 10 վայրկեան, ապա ցօղուել գաղջ ջուրով:

Բ.- Վարունգով ծեփուկ

Բաղադրիչներ`

– 1 վարունգը
– 4 ապուրի դգալ մածուն

Պատրաստութիւն

Վարունգը կեղուել եւ մածունին հետ հարիչէ անցընել եւ ստացուած խիւսով ծեփել դէմքը: Սպասել առնուազն քառորդ ժամ, ապա ցօղուել գաղջ ջուրով:

 Էյչ Էնտ Էմ Խանութներու Ցանցը Այսուհետեւ
«Քաշմիր» Արտադրանք Պիտի Չծախէ

Անասուններու պաշտպան աշխարհի մեծագոյն կազմակերպութիւնը` «ՓԵԹԱ»-ն վերջերս տեսերիզ մը հրապարակած է, ուր ցոյց կը տրուի, թէ ինչպէ՛ս Չինաստանի եւ Մոնկոլիոյ մէջ անասունները կը չարչարուին քաշմիրի արտադրութեան համար:

Տեսերիզը ցոյց կու տայ մահամերձ այծեր, որոնք սարսափազդու ճիչեր կ՛արձակեն, կը ցաւին ու կը տառապին, երբ մարդիկ մետաղեայ սանտրերով կը փորձեն անոնց թանկարժէք մազերը «խուզել»:

Նշենք, որ անկորայի արտադրութեան 90 առ հարիւրը կու գայ Չինաստանէն եւ Մոնկոլիայէն: Էյչ էնտ էմը որոշած է մինչեւ 2020-ի վերջը քաշմիր արտադրանք չծախել, առնուազն` այս ձեւով եւ այս պայմաններուն տակ արտադրուող քաշմիրը:

Խոհագիր

Ձմերուկով
Եւ Վարունգով Աղցան

Բաղադրիչներ`

2 ապուրի դգալ կիտրոնի հիւթ
1 ապուրի դգալ մեղր
4 գաւաթ խորանարդաձեւ կտրտուած ձմերուկ
1 խոշոր վարունգ (միջուկը հանուած, ապա շերտուած)
Փշրուած ֆեթա պանիր (քանակը` ըստ փափաքի)
8-10 թարմ անանուխի տերեւներ

Պատրաստութիւն

Ներկայանալի ամանի մը մէջ լեցնել խորանարդաձեւ կտրտուած ձմերուկը եւ վարունգի մահիկաձեւ շերտերը:

Կիտրոնի հիւթն ու մեղրը լաւ խառնել եւ ստացուած թացանը պարպել ձմերուկին ու վարունգին վրայ եւ զգուշութեամբ խառնել:

Երեսը զարդարել փշրուած ֆեթա պանիրով եւ անանուխի տերեւներով:

 Շաբթուան Բանաստեղծութիւնը

Ես ա՛յն եմ սիրում

…Ես ա՛յն եմ սիրում,
Երբ ձմեռ-ամառ… գարո՜ւն է թւում,
Անծանօթ մի վայր քեզ… տո՜ւն է թւում.
Ոչ միայն նայում, այլ… տեսնո՛ւմ ես դու,
Ոչ թէ ունկնդրում, այլ… լսո՛ւմ ես դու,
Երբ սլանո՜ւմ ես
Եւ ոչ թէ` քայլո՛ւմ,
Երբ եւ այրւո՛ւմ ես, եւ ի՛նքըդ այրում…

Ա՛յն, երբ աչքերը աչե՜ր են դառնում,
Խօսքերը սիրոյ կանչե՛ր են դառնում,
Սիրե՛րգ է դառնում ամէն մի հնչիւն,
Եւ արտաշնչո՜ւմն անգամ` ներշնչում…

         Սիրում եմ սիրոյ այն հրա՜շքը սուրբ,
Երբ որ ձեռքերը դառնում են թեւեր,
Երբ թւում է, թէ շարժումից մի նուրբ,
Կարող ես մինչեւ աստղե՜րը թեւել.
Երբ կոշտ մատները թաւի՜շ են դառնում,
Արիւնը գարնան աւի՜շ է դառնում
Եւ ժամերն անգամ, հաշիւը խառնո՜ւմ,
Մոռանո՜ւմ են, թէ… ինչքան են տեւել…

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )