Տեղեկագիր` Հայ Ուսանողի Ֆոնտի

ՀՅ Դաշնակցութեան 126-ամեակին առիթով յայտարարուած Ազգային ինքնութեան ամրապնդման ֆոնտերէն Հայ ուսանողի ֆոնտի կապակցութեամբ անհրաժեշտ կը նկատենք ներկայացնել հետեւեալ տեղեկութիւնները:

ա) Հայ ուսանողի ֆոնտէն կրնան օգտուիլ բոլոր անոնք, որոնք աւարտած են հայկական վարժարան եւ իրենց ուսումը կը շարունակեն Լիբանանի մէջ գտնուող որեւէ համալսարանի մէջ:

բ) Նախորդ տարեշրջանին, Հայ ուսանողի ֆոնտին դիմում կատարած էին 152 ուսանողներ, որոնց բոլորին դիմումը ընդունուած ըլլալով, անոնք արժանացած էին համապատասխան օժանդակութեան:

գ) Այս տարեշրջանին դիմումնագիր ստացած էին 329 ուսանողներ, որոնցմէ 289-ն ներկայացուցին իրենց դիմումնագիրները:

դ) Ներկայացուած 289 դիմումնագիրներէն 258 ուսանող ստացան դրական պատասխան եւ համալսարանական կրթաթոշակի յատկացում: 31 դիմումնագիր մերժուած է ճշգրիտ տեղեկութեանց պակասի, այլ ֆոնտերէ 100 առ հարիւր օգտուած ըլլալու կամ ֆոնտի կանոններուն համապատասխան չըլլալու պատճառով:

ե) 258 ուսանողներէն 149-ը իգական են, իսկ 109-ը` արական:

զ) 258 ուսանողներէն 163-ը նոր դիմողներ են, իսկ 95-ը` երկրորդ տարուան:

է) Լիբանանի մէջ գործող 14 հայկական վարժարաններէ շրջանաւարտ 242 աշակերտներ, եւ Սուրիայէն ու Լիբանանի այն շրջաններէն, ուր հայկական վարժարան գոյութիւն չունի, շրջանաւարտ 16 աշակերտներ ստացած են կրթաթոշակի օժանդակութիւն:

Հայ ուսանողի ֆոնտէն օգտուող ուսանողները աւարտած են հետեւեալ վարժարանները.

Ազգային վարժարաններ` 86
Հայ կաթողիկէ վարժարաններ` 63
Հայ աւետարանական վարժարաններ` 47
ՀԲԸՄ Դարուհի Յակոբեան վարժարան` 12
Համազգայինի Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմարան` 33
Սահակեան Լեւոն Մկրտիչեան վարժարան` 1
Սուրիայէն եւ այլ` 16

ը) 258 ուսանողները կը հետեւին զանազան համալսարաններու մէջ 54 տարբեր մասնագիտութիւններու:

թ) Հայ ուսանողի ֆոնտէն կրթական օժանդակութիւն ստացող ուսանողները կը յաճախեն հետեւեալ համալսարանները.

«Էն. Տի. Եու.» – 14
«Էյ. Եու. Էլ.» – 8
Պէյրութի Ամերիկեան համալսարան – 12
«Էյ. Եու. Էս. Թի.» – 7
ԻՒԶԵՔ – 6
Պալամանտ – 3
Լիբանանեան համալսարան – 3
«Էյ. Օ. Եու» – 11
«Էյ. Եու. Սի. Ի.» – 1
«Սաժես» – 1
«Քաֆաաթ» – 1
«Էմ. Ի. Եու.» – 1
ԱԼՊԱ – 1
«Եու. Էս. Ժի.» – 4
Անտոնեան – 6
«Էլ. Էյ. Եու.» – 27
«Էլ Այ. Եու» – 85
Հայկազեան – 67

ԵՐԵՍՓՈԽԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )