50 Տարի Առաջ (12 Ապրիլ 1969)

Խմբագրական

 Պատանիին Օրը

ՀՅ Դաշնակցութեան Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէին հովանաւորութեամբ, վաղը` կիրակի, պիտի տօնուի ՊԱՏԱՆԻԻՆ ՕՐԸ` նախաձեռնութեամբ ՀՅԴ Լիբանանի պատանեկան միութեանց Կեդրոնական վարիչ մարմինին:

Վաղը հաւաքական խանդավառութեան, գաղափարական ներշնչումի օր մը պիտի ըլլայ դաշնակցական պատանիին համար, սրբազան հաղորդումի առինքնող պահերով:

Գեղեցիկ է պատանի ըլլալ, այն տարիքը, երբ բոլոր երազներն ու յոյսերը կարելի են, երբ խիզախութիւնը գրեթէ ամէնօրեայ է, յանդգնութիւնը` անբաժան մեր առաջին քայլերէն:

Գեղեցիկ է մանաւանդ, երբ պատանիին հոգին կը բացուի գաղափարներու խորհուրդին, երբ հրդեհ կայ իւրաքանչիւր կուրծքի տակ, պայծառ գալիքներու հաստատ հաւատք եւ զանոնք իրագործելու անհրաժեշտ կամք եւ նուիրում:

Այսպէս եղան դաշնակցական պատանիները, հայրենի հողին վրայ է, թէ հետագային` աշխարհի չորս ծագերուն, երբ ճոխացան ու հարստացան այն անստգիւտ գանձերով, որ մեր ժողովուրդին պատմութիւնը կու տար իրենց, կու տային մեր յեղափոխական մարտնչումները` իրենց հերոսական դրուագներով:

Դժուարին տարիք մըն է պատանութիւնը: Ապագայ մարդը կը դնէ քառուղիի մը վրայ: Ընտրութեան գերագոյն պահն է ան, զինուորագրուելու, անդառնալի որոշումներու ժամը, որ հայ պատանիին համար աւելի կանուխ կը հնչէ, քան` այլ ազգերու պատկանող իր տարեկիցներուն:

Վաղահաս լրջութիւն մը ունի հայ պատանին, որ եթէ զինք կը զրկէ սովորական կեանքին ընթացիկ հաճոյքներէն, իրեն կու տայ, սակայն, անկրկնելի հաճոյքը սրբազան Դատի մը նուիրեալը ըլլալու, հարուստ անցեալի մը բախտաւոր ժառանգորդը, որմէ մեր ակնկալութիւնները այնքան մեծ են, որքան մեծ է սուրբ գործը:

Հազարաւորներ, որոնք այսօր կը կազմեն մեր կազմակերպութեան կուռ շարքերը, անցած են պատանեկան միութիւններու ներշնչարանէն: Մեր ակումբները հեռաւոր հայրենիքին պատկերը տուին անոր: Անոնց յարկին տակ հայրենասիրութիւնը վերածուեցաւ իսկական ապրումի ու պատանին սնանեցաւ ու մեծցաւ արժէքներու եւ բարոյական կեցուածքներու այն մթնոլորտին մէջ, որուն ստեղծիչները եղան մեր անմահ հերոսները, գաղափարի մարտիկները` Բաբգէն Սիւնի, Մուրատ, Դուման, Քեռի եւ բիւրաւոր ուրիշներ, որոնք մեր ազատագրական պայքարներու գերիրական օրերուն յեղափոխութեան կրակով հրդեհեցին Հայաստան աշխարհը:

Այսօր բոլորովին տարբեր են պայմանները: Մեր ոտքերուն տակ չկայ հայրենի հողը, անմիջական եւ ամէնօրեայ հաղորդումի այն գերահզօր ուժը, որ կանգուն կը պահէ գաղափարական մարդը, արիւն եւ աւիշ կու տայ անոր երակներուն, կը պողպատէ կամքերը, կ՛ազնուացնէ հոգիները` զայն նետելու համար ազնիւ պայքարներու կրկէսին մէջ:

Դժուար է այս պայմաններուն մէջ աշխատիլ, կերտել վաղուան հայը, որ այսօրուան պատանիին մէջ պիտի կազմաւորուի եւ ուռճանայ:

Բացառիկ կացութիւնները բացառիկ միջոցներ կը պահանջեն: Եւ որովհետեւ յառաջագունէ կը մերժենք գործին անկարելիութիւնը, պարտաւոր ենք մտածել բոլոր այն հնարաւորութեանց մասին, որոնք հայ պատանիին մէջ պիտի խորացնեն բարձր արժէքներու գիտակցութիւնը, նուիրումը` բարձր հայրենիքին, ժողովուրդին եւ անոր առհաւական հարստութիւններուն:

Այս ոգիով մեծցաւ առաջին սերունդը, այս ոգիով քալեց բանակը որբերուն, որոնց հայրերն ու մայրերը ինկան հայկական գողգոթայի ճանապարհին: Աւելի ետք այդ ոգին ուղղութիւն տուաւ յաջորդ սերունդին: Այսօր կա՛յ նոյն ոգին, որ սակայն պատանեկան հոգիներուն մէջ ծաղկեցնելու համար կը կարօտի մօտեցումի նոր եղանակներու, ժամանակներու պահանջներուն համապատասխան` նոր միջոցներու:

Այս գիտակցութեամբ կ՛ողջունենք մեր հազարաւոր պատանիները եւ կը բաժնենք իրենց անսահման ուրախութիւնը վաղուան տօնակատարութեան առիթով:

Դաշնակցութեան Պատանին

Պատանեկան միութեան տօնակատարութիւն: Պատանեկան երազուն խանդավառութիւն ՀՅ Դաշնակցութեան մեծ ընտանիքին պատկանած ըլլալու հպարտանքով:

Պատանի՜, պարմանը հերոսական թռիչքներու, անձնուրացութեան յախուռն թափով, որ նկարագիրն եղաւ ՀՅ Դաշնակցութեան առաջին տասնամեակներու առաջնորդողներուն եւ անմահ ֆետայիներուն:

Ազատութեան գերագոյն զգացումներով սերունդներն իրարու յաջորդեցին` միշտ պատանեկան յանդգնութեամբ: Անձնուրացներու, հերոսաբար նահատակ սուրբերու լեգէոնները անցան Հայաստանի լեռներէն, վերանորոգ պարմանութեամբ, տարիքի գաղափարը չունեցան, տարիներու երկարութիւնը օրերու եւ ժամերու վերածուեցան: Հերոսին, նահատակին, կախաղան բարձրացած վարիչին կեանքը դրուած էր զոհողութեան սրբազան սեղանին: Գաղափարի եւ ազատութեան նուիրեալները աչք չթարթեցին թշնամու գնդակին սուլոցէն: Երբեք չընկճուեցան, երբ շղթաները իրենց ձեռքերուն եւ ոտքերուն` թրքական զնտանը կը մտնէին, երբեք չմտածեցին, թէ յոգնած ու անօթի են, չանճրկեցան, երբ ապաստան չունէին եւ իրենց կեանքի թելը կրնար կտրուիլ մէկ վայրկեանէն:

Անհուն եւ անանուն խանդավառութիւն մը զանոնք կենսունակ դարձուց ու իրենց աչքերը յառած մնացին այն արշալոյսներուն, ուր եռագոյնը պիտի ծածանէր օր մը, մայիս 28-ին…

Խաչուած հայ ժողովուրդն էր, որ յարութիւն կ՛առնէր` կերտելով երիտասարդ Հայաստանը:

Տասնամեակներ անցան, սերունդներ եկան ու անցան, սակայն ազատութեան եւ անկախութեան ճանապարհին վրայ ՀՅ Դաշնակցութիւնը պատանի մնաց:

Հին Հայաստանի աւերակներուն վրայ կերտուած Հայաստանը պատանի մըն է, ու զայն կերտող ՀՅ Դաշնակցութիւնը մնաց պատանեկան եւ երիտասարդական կորովով, գալիք արշալոյսներուն սեւեռուն:

Ութսունամեայ այս երիտասարդ զանգուածը անհատական թերութիւն կրնայ ունենալ, իր անդամներէն ոմանք կրնան կոտրած ըլլալ, իր կեանքի լուսանցքին վրայ զիկզակներու հետքեր կրնանք գտնել, բայց անոր սիրտը պողպատէ է եւ ողնաշարը երկաթի ամրութիւն ունի: Համոզուա՜ծ եղէք այս ճշմարտութեան:

Համոզուա՛ծ եղէք, որպէսզի արժանի ըլլաք փառաց պսակին…

Կ. ՍԱՍՈՒՆԻ

***

Երիտասարդութի՜ւնը – գաղափարական շարժումներու եւ բոլոր խիզախ ձեռնարկներու յառաջապահն ու դրօշակիրը:

Մ. ՎԱՐԱՆԴԵԱՆ

 

ՀՅԴ Պատանիներուն

Մանկութիւն, պատանութիւն, երիտասարդութիւն, ծերութիւն` կեանքի բոլոր տարիները ապրած մարդ, ի՞նչ կրնայ ըսել իր փորձառութենէն պատանիներուն:

Կեանքը մէկ ամբողջութիւն կը կազմէ ծնունդէն մինչեւ մահ, եւ ամէն պտուղ իր համն ու հոտը ունի, իր որպիսութիւնը:

Կան բաներ սակայն, որ ընդհանուր են եւ յատուկ` բոլորին:

Բոլորին յատուկ է ազնի՛ւ ըլլալ: Անազնիւ մարդը անասունէն վատ է: Եղիր ազնիւ ուրիշներուն հանդէպ, բայց ամէնէն առաջ եւ ամէնէն աւելի` ինքզինքիդ հանդէպ:

Կարեւոր չէ, թէ մարդիկ ի՛նչ կը մտածեն քու անձիդ եւ գործիդ մասին. կարեւորը այն է, թէ դո՛ւն ինչ կը մտածես: Ազնի՞ւ ես ինքզինքիդ առջեւ: Մաքո՞ւր ես խիղճիդ առջեւ:

Ունեցիր իտէալ գաղափարներ եւ գաղափարախօսներ եւ յարգանք` գաղափարներու եւ գաղափարախօսներու հանդէպ, բայց կուրօրէն մի՛ հետեւիր անոնց. խելքդ եւ կամքդ գործածէ:

Դուն կ՛ապրիս ընկերութեան մէջ, մարդոց մէջ եւ մարդու սահմանած օրէնքներուն տակ: Սիրէ՛ մարդը եւ հնազանդ եղիր օրէնքին, բայց ոչ կուրօրէն, այլ` հետեւելով խղճիդ ձայնին:

Ամէն մարդ անկեղծ չէ եւ շիտակ չի մեկնաբաներ օրէնքը: Ապօրինութեան եւ շահամոլութեան դէմ պայքարիլը բարոյական պարտականութիւն է:

Սիրէ՛ ազատութիւնը, բայց` ոչ միայն քու անձիդ ազատութիւնը, այլ` ընկերութեան եւ ընկերութեան բոլոր անդամներուն ազատութիւնը:

Դուն չես կրնար ազատ ապրիլ, եթէ ընկերութիւնը ազատ չէ, եւ քու ընկերդ անազատ է:

Սիրէ՛ քու ազգդ եւ ատէ՛ ազգիդ թշնամիները: Մի՛ ներեր անոնց գործած ոճիրները, մինչեւ որ անոնք չընդունին իրենց յանցանքը եւ արդարութիւն չընեն քեզի: Ազգի՛դ:

ՀՅԴ Պատանեկան միութիւնը դասընթացք մըն է, գիտակից եւ պարկեշտ քաղաքացի, այսինքն դաշնակցական անհատ դառնալու համար:

Դաշնակցականը պէ՛տք է ըլլայ գիտակից, գաղափարական եւ բարոյական նկարագրի, անձնուէր ու զոհուող, արդարամիտ եւ շիտակ, անշահամոլ, բարոյապէս մաքուր անհատ:

Ս. ՎՐԱՑԵԱՆ

***

Յարատեւ կռիւ` յաճախ եւ երկար ժամանակ, գուցէ անյաջող` չնայած երբեմն նո՛յնիսկ իր լայն ծաւալին – ահա թէ ո՛ւր է մեր փրկութեան բանալին:

ՔՐԻՍՏԱՓՈՐ ՄԻՔԱՅԷԼԵԱՆ

***

Ազատութիւնը ունենալ կրնան ստրուկներն ալ, երբ կը շնորհուի իրենց, բայց ազատութիւնը պահել ու վայելել կարենալու համար պէտք է վաստկիլ զա՛յն:

Ա. ՎՌԱՄԵԱՆ

Կոչ

Սիրելի՛ պատանիներ,

Դեռատի նուիրեալներ սրբազա՛ն Դատի,

Վաղը ձեր օրն է, ամէնէն գեղեցիկը օրերուն, որ իրեն հետ պիտի բերէ շունչը նորին, խանդավառութիւնը երիտասարդութեան, ապրումը գերագոյն իտէալներու:

Դուք` մեր կազմակերպութեան հաստաբուն կաղնիին դալարները նորափթիթ, ձերն է վաղը ու գալիք օրերը ապագային, որ պիտի ըլլայ այնքան պայծառ, որքան զօրաւոր է այսօր ձեզ գաղափարական մկրտութեան աւազանին մէջ նետող անդիմադրելի եւ անիմանալի ուժը:

Պատանի էք աշխարհի բոլոր պատանիներուն նման, բայց` որքա՜ն տարբեր անոնցմէ: Զրկանքներու մէջ մեծցած սերունդի մը ժառանգորդ` որքա՜ն յոյսեր կան կապուած ձեր քայլերուն, որքա՜ն սպասում` ձեր վաղահաս լրջութեան: Անսովոր են պայմանները, դաժան` ժամանակները, բայց անսովոր է նաեւ հարստութիւնը, որ այսօր ձերն է, կու գայ մեր դիւցազնատիպ հերոսներէն, լեռներէն, որոնք ձեր հայրերուն արիւնովը ներկուեցան: Հաւատարիմ մնացէք անոնց ուխտին, ձե՛ր ուխտին, որուն հաւատաւոր զինուորն էք, անձնդիր դրօշակիրը գաղափարի մը, որուն նմանը պիտի չկրնար տալ որեւէ ազգ:

Կը հաւատանք ձեր պատրաստակամութեան, կը հաւատանք պատանեկան ձեր արիւնը փոթորկող եռանդին, ձեր ներաշխարհը հրդեհող կրակին, որ կը լուսաւորէ ձեր ճամբան:

Այս հաւատքով կ՛ողջունենք ձեր Օրը, ուխտի վերանորոգման հանդիսաւոր առիթը, որ կը տրուի ձեզի, կը տրուի գաղափարի նուիրեալներուն:

ՀՅԴ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԿԵԴՐ. ԿՈՄԻՏԷ

 

 

Share This Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)