Յայտարարութիւններ ( 9 Մարտ 2019)

«ՎԱ­ՆԱՅ ՁԱՅՆ»

«ՃԻՇԴ ՀՆՉԵՆՔ»

Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ Մա­րա­շի հայ­րե­նակ­ցա­կան միու­թեան

«Վա­նայ Ձայն»-էն ունկնդ­րե­ցէ՛ք «Ճիշդ հնչենք» յայ­տա­գի­րը` կի­րա­կի, 10 մար­տին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 3:30-ին:

Այս շաբթ­ուան մաս­նա­կից վար­ժա­րան­ներն են`

1.- Հայ կա­թո­ղի­կէ Հռիփ­սիմ­եանց բարձ­րա­գոյն վար­ժա­րան
2.- Հայ կա­թո­ղի­կէ Ս. Խաչ-Հար­պոյ­եան վար­ժա­րան
3.- Հայ աւե­տա­րա­նա­կան քո­լեճ
4.- Հայ աւե­տա­րա­նա­կան կեդ­րո­նա­կան բարձ­րա­գոյն վար­ժա­րան

Յայ­տա­գի­րը կը պատ­րաս­տէ եւ կը ներ­կա­յաց­նէ` ՀՈՒ­ՐԻ ՓԱ­ՓԱԶ­ԵԱՆ-ԷՄՄԻ­ԵԱՆ:

—————————————

ՀՄԸՄ-Ի ՀԻՄՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿ

Հովանաւորութեամբ`
ՀՄԸՄ-Ի ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

Կազմակերպութեամբ`
ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ

ՊԱՐԳԵՒԱՏՐՈՒՄ

Տեղի կ՛ունենայ կիրակի, 10 մարտ 2019-ին, երեկոյեան ժամը 6:00-ին, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ:

Պարգեւատրման պիտի յաջորդէ հիւրասիրութիւն:

—————————————

ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ
ԵԿԵՂԵՑԱՍԻՐԱՑ ԵՂԲԱՅՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ

Մեծ պահոց շրջանին Հայաստանեայց առաքելական եկեղեցասիրաց եղբայրակցութեան Ընդհանուրին պաշտամունքներուն պիտի պատգամեն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան միաբանները: Կիրակի օրերը յետմիջօրէի ճիշդ ժամը 5:00-ին:

10 մարտ 2019

«ԱՐՏԱՔՍՄԱՆ ԿԻՐԱԿԻ»
ՀՈԳՇ. ՏԷՐ ԱՒԵՏԻՔ ԱԲՂՅ. ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ

ՀՐԱՒԷՐ

—————————————

Բարձր Հովանաւորութեամբ`
Ամենապատիւ եւ Գերերջանիկ
ՏԷՐ ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ի.
Կաթողիկոս Պատրիարքին Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկէ Հայոց

Կազմակերպութեամբ`
Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Ճեմարանի նախկին սաներու եւ արիներու միութեան

ՅԻՇԱՏԱԿԻ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ
ՀԱՅՐ ՍԱՀԱԿ ՎՐԴ. ՔԷՇԻՇԵԱՆԻ Յ. Ը.
ԾՆՆԴԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Կը պատարագէ`
ԱՐՀԻ. ՀԱՅՐ ԳԷՈՐԳ ԵՊՍ. ԱՍԱՏՈՒՐԵԱՆ
Օգնական եպիսկոպոս Պէյրութի Հայ կաթողիկէ պատրիարքական թեմին

Շաբաթ, 9 մարտ 2019-ի երեկոյեան ժամը 5:00-ին, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ Ճեմարանի ամփիթատրոնին մէջ:

Յետ Ս. պատարագի, տեսերիզի ցուցադրութիւն եւ սրտի խօսք, ապա` հիւրասիրութիւն:

ԾԱՆՕԹ.- Կառատունը ապահովուած` ճեմարանին բակը:

ՀՐԱՒԷՐ

—————————————

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ

ԳԱԼՈՒՍՏ ՊԵՏՈՅԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 10 մարտ 2019-ին Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ յաւարտ Ս. պատարագի:

ԶԱՐԵՀ ԿԱՐՊՈՒՇԵԱՆի մահուան քառասունքին առիթով հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի կատարուի կիրակի, 10 մարտ 2019-ին, Նոր Մարաշի Սրբոց Քառասնից Մանկանց եկեղեցւոյ մէջ, յաւարտ Ս. պատարագի:

—————————————

ՅԱՅ­ՏԱ­ՐԱ­ՐՈՒ­ԹԻՒՆ

ՀՄԸՄ-ի Լի­բա­նա­նի Շրջա­նա­յին վար­չու­թիւնը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Հա­մա­հայ­կա­կան ամառ­նա­յին 7-րդ խա­ղե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան 5-17 օգոս­տոս 2019-ին, Հա­յաս­տա­նի մէջ: Մար­զա­խա­ղե­րուն կրնան մաս­նակ­ցիլ 16 տա­րե­կան եւ վեր բո­լոր հայ մար­զիկ­նե­րը:

Մար­զա­խա­ղե­րը պի­տի ընդգր­կեն հե­տեւ­եալ մար­զա­ձե­ւե­րը` իրենց բա­ժան­մունք­նե­րով.

– Պաս­քեթ­պոլ (տղոց եւ աղջ­կանց), ֆութ­պոլ (տղոց), մի­նի ֆութ­պոլ (տղոց), վո­լի­պոլ (տղոց եւ աղջ­կանց), փինկ փոնկ (տղոց եւ աղջ­կանց), լող (տղոց եւ աղջը­կանց), ճատ­րակ (տղոց եւ աղջ­կանց), թե­նիս (տղոց եւ աղջ­կանց), աթ­լե­թիզմ (տղոց եւ աղջ­կանց), պետ­մին­թըն (տղոց եւ աղջ­կանց), բազ­կա­մարտ (տղոց եւ աղջը­կանց), կոլֆ (տղոց եւ աղջ­կանց), հենտ­պոլ (տղոց եւ աղջ­կանց), հե­ծե­լար­շաւ (տղոց եւ աղջ­կանց), հրաձ­գու­թիւն (տղոց եւ աղջ­կանց), մար­զա­կան պա­րեր (տղոց եւ աղջ­կանց):

Բո­լոր այն ան­հատ­նե­րը եւ խում­բե­րը, որոնք կ՛ու­զեն մաս­նակ­ցու­թիւն բե­րել խա­ղե­րուն, պար­տին դի­մել ՀՄԸՄ-ի Լի­բա­նա­նի Շրջա­նա­յին վար­չու­թեան:

Յա­ւել­եալ ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել մին­չեւ 15 մարտ 2019` 01/261108 թիւին, կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 6:00-էն 8:00:

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻ­ԲԱ­ՆԱ­ՆԻ ՇՐՋԱ­ՆԱ­ՅԻՆ ՎԱՐ­ՉՈՒ­ԹԻՒՆ

—————————————

ՎԱՐ­ՁՈՒ ՅԱՐ­ԿԱ­ԲԱ­ԺԻՆ

– Պուրճ Հա­մու­տի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի դաշ­տին կից, 5-րդ յարկ:

– Պուրճ Հա­մու­տի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի շէն­քեր, 4-րդ յարկ:

Դի­մել` հեռ. 03-557007:

—————————————

ՎԱՐՁՈՒ ՅԱՐԿԱԲԱԺԻՆ

Պուրճ Համուտ, Սիս, ԼՕԽ-ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» կեդրոնին դիմաց: Դիմել` հեռ. 03-264024 թիւին:

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ
ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ԿԻՐԱԿԻ 10 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «Հ. ՄԱՐՈՒԽԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

11 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՔՆԱՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

14 ՄԱՐՏ 2019-ԻՆ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ -ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

23 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԲԸՄ-ԼԻԲԱՆԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 27 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ

ՄԻՋԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԽՐԱԽՃԱՆՔ

ՇԱԲԱԹ, 30 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ԿՈՄԻՏԱՍ» ՄԱՍՆԱՃԻՒՂ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ-ԵՐԳԱՀԱՆԴԷՍ

ՇԱԲԱԹ, 30 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԳՈԼԷՃ

ՀԱՄԵՐԳ

ԿԻՐԱԿԻ, 31 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՔԱՀԼ-Ի ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

ՈՒՐԲԱԹ, 3 ՄԱՅԻՍ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

«ԹՌՉՆՈՑ ԲՈՅՆ»-Ի ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

ՄԱՅՐԵՐՈՒ ՕՐ

8 ՄԱՅԻՍ 2019

ԿԸ ԽՆԴՐՈՒԻ ՉԽԱՉԱՁԵՒԵԼ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՊԵՐԵՃԻԿԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՐՄԻՆ

BRUNCH

9 ՄԱՅԻՍ 2019

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)