«ՀՅ Դաշնակցութիւնը Կը Զօրակցի Արդիւնաբերական Տնտեսութեան, Իսկ Նախարար Կիտանեան Դաշնակցութեան Նախարարն Է Եւ Հաշուետու Է Դաշնակցութեան» Շեշտեց Յ. Բագրատունի

ՀՅԴ Լիբանանի Կեդրոնական կոմիտէի ներկայացուցիչ, երեսփոխան Յակոբ Բագրատունի շաբաթավերջին «Մանար» պատկերասփիւռի կայանին հետ իր ունեցած հարցազրոյցին ընթացքին անդրադարձաւ լիբանանեան ընդհանուր իրավիճակին` ընկերային եւ տնտեսական մարտահրաւէրներուն, ինչպէս նաեւ նոր կառավարութեան ու անկէ եղած ակնկալութիւններուն:

Պատասխանելով ինքզինք հրկիզած լիբանանցի Ժորժ Զրէյքի մահուան` երեսփոխան Բագրատունի շեշտեց, որ ան անարդարութեան նահատակն է, նահատակ մը, որ կը դրսեւորէ համեստ դասակարգին ապրած տառապանքը` ի տես Լիբանանի դիմագրաւած ընկերային եւ տնտեսական վատթար իրավիճակին:

Յ. Բագրատունի շեշտեց, որ լիբանանեան պետութիւնն ու երկրին պատասխանատու անձնաւորութիւններն են լիբանանցի քաղաքացիին դիմագրաւած այս տագնապալի վիճակին պատասխանատուն: Ան հաստատեց, որ լիբանանեան պետութիւնը պէտք է ամրապնդէ պետական դպրոցներուն կրթական առաքելութիւնը եւ անոնց ուսման մակարդակը բարելաւէ, նաեւ դպրոցներուն վիճակը բարեփոխէ եւ զանոնք դարձնէ ուսման վայել վայր մը:

Այս բոլորը նկատի ունենալով` կը հաստատենք, որ Ժորժ Զրէյք նահատակ է, որովհետեւ ան ինքնազոհաբերութեան դիմած է, դիտել տուաւ Բագրատունի:

«Լիբանանեան պետութեան պատասխանատուութիւնը կ՛ըսենք, որովհետեւ անիկա հետեւանք է կուտակումներու, իսկ նոր կառավարութեան կազմութեամբ փորձեր պիտի կատարուի այդ կուտակումներուն հարցը լուծելու, որովհետեւ բոլորս պատասխանատու ենք: Յուսանք ոչ ոք կ՛ակնկալէ, որ նորակազմ կառավարութիւնը երկրին դիմագրաւած այս բոլոր հարցերը պիտի կարենայ երկու կամ երեք ամիսէն լուծել, որովհետեւ Լիբանան անդունդի սեմին կը գտնուի: Յառաջիկային նախարարութիւններուն տրամադրուած պիւտճէներուն եւ պետութեան մսխելիք գումարներուն պարագային սեղմումներ պիտի կատարուին», ըսաւ ան:

Յ. Բագրատունի ընդգծեց, որ ՀՅԴ Կեդրոնական կոմիտէն կը մերժէ տուրքերու յաւելումը եւ կը պահանջէ ըստ կարողութեան աստիճանական բարձրացումի տուրքեր պարտադրել:

Տնտեսական կացութեան առնչութեամբ երեսփոխան Բագրատունի յայտնեց, որ ՀՅ Դաշնակցութիւնը, իբրեւ ընկերվարական գաղափարաբանութեամբ գործող կուսակցութիւն, կը զգայ ժողովուրդին տառապանքը` աւելցնելով, թէ Դաշնակցութեան շարքերուն 95 առ հարիւրը կը ներկայացնեն միջին եւ համեստ խաւերը:

«Այս իմաստով ՀՅ Դաշնակցութեան Կեդրոնական կոմիտէն կը ձգտի, որ լիբանանեան պետութիւնը վերածուի գուրգուրոտ պետութեան եւ հոգայ լիբանանցի քաղաքացիներուն կարիքները: Հաւանաբար լիբանանցի ժողովուրդը նորակազմ կառավարութենէն հերոսական քայլեր կը սպասէ, սակայն վերացական այդ յոյսերուն վրայ կարելի չէ կեդրոնանալ, որովհետեւ 1943-էն մինչեւ օրս Լիբանան համաձայնութիւններու վրայ հիմնուած է: ՀՅ Դաշնակցութիւնը կը զօրակցի արդիւնաբերական տնտեսութեան, որ հիմնուած է երկրագործութեան, ճարտարարուեստի, զբօսաշրջութեան եւ այլ մարզերուն վրայ», ըսաւ ան:

Երեսփոխան Բագրատունի յայտնեց, որ Լիբանան հիմնուած է համախոհական ժողովրդավարութեան վրայ` քաղաքական եւ ապահովական կայունութեան իբրեւ երաշխիք: Ան աւելցուց, որ երկրին տնտեսական եւ ընկերային իրավիճակը բարելաւելու համար եւս պէտք է երկխօսութիւնը ամրապնդել:

«Լիբանանցի քաղաքացին արմատական եւ ամբողջական լուծումներ պէտք չէ ակնկալէ նորակազմ կառավարութենէն, որովհետեւ Լիբանանի դիմագրաւած հիմնական տագնապները տասնեակ տարիներու տագնապներ են, սկսեալ փտածութենէն, որուն պատասխանատուութեամբ ոչ ոք կ՛ուզեմ ամբաստանել: Սակայն ի վերջոյ յստակ է, որ ե՛ւ երկրի քաղաքական վերնախաւը, ե՛ւ քաղաքացին պատասխանատու են այդ իրավիճակին: Լիբանանի ամբողջ վարչակարգը փտած է եւ անիկա արդի պատմութեան կամ 70-ականներու, 1943-ի օրերէն չէ, այլ` 17-րդ, 18-րդ եւ 19-րդ դարէն, այսինքն` օսմանեան կայսրութեան ժամանակաշրջանէն: «Հաւանաբար հիմա այս յայտարարութիւնը ստանայ այն մեկնաբանութիւնը, թէ Յակոբ Բագրատունին հայ է եւ թուրքերուն հանդէպ թշնամանք կը տածէ, այդ պատճառով ալ կ՛ըսէ այս բոլորը, սակայն ա՛յս է ճշմարտութիւնը: Ի վերջոյ, 450-500 տարի օսմանեան տիրապետութեան տակ գտնուելով անոնցմէ ի՞նչ սորվեցանք` ձեռաձիր (պախշիշ), կաշառակերութիւն եւ փտածութիւն: Անշուշտ հիմա աւելի բարձր մակարդակի է փտածութեան դրութիւնը, որովհետեւ լիբանանեան պետութիւնը սկսած է գործել իբրեւ պատասխանատուն եւ իրեն քուէարկող զանգուածը, եւ պատասխանատուին կողմէ իրեն քուէարկող քաղաքացիին նկատմամբ անոր յանձնառութիւնը: Մենք բոլորս պատասխանատու ենք եւ միասնաբար պէտք է գործենք` վերջ տալու համար փտածութեան: Անշուշտ այս բոլորը մէկ կամ երկու տարուան ընթացքին կարելի չէ լուծել: Եթէ մենք տարեկան դրութեամբ կարենանք նուազեցնել փտածութեան համեմատութիւնը, ինչպէս նաեւ աստիճանաբար մսխումներէ ձերբազատինք, կարելի է քսան տարիէն հասնիլ պետութեան մը, որ այսօրուան հետ բաղդատած, կրնայ շատ աւելի լաւ պետութիւն մը նկատուիլ», հաստատեց Յ. Բագրատունի:

Ներկայի իշխանութեան մաս կազմելու եւ զբօսաշրջութեան նախարարին գրաւոր հրաժարականը Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան ղեկավար, երեսփոխան Ժըպրան Պասիլի յանձնելու մասին զոյգ հարցումներուն պատասխանելով` երեսփոխան Բագրատունի շեշտեց, որ ՀՅ Դաշնակցութիւնը մաս կը կազմէ նախագահ Աունի ղեկավարած երկրին իշխանութեան եւ զայն կը նկատէ իր իշխանութիւնը: Ան ընդգծեց, որ Դաշնակցութեան Կեդրոնական կոմիտէն քաղաքական իր կեցուածքներով օժանդակած է զօր. Միշել Աունի հանրապետութեան նախագահ ընտրութեան: «Մենք Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան դաշնակից քաղաքական ուժ ենք եւ մաս կը կազմենք Հզօր Լիբանան համախմբումին, որուն մէջ կը գտնուին նաեւ Լիբանանեան ժողովրդավարական կուսակցութիւնը, Անկախութեան շարժումն ու անկախներ: Այս մասին Պասիլ յայտարարեց համախմբումի անցեալ շաբթուան ընթացիկ նիստին: Իսկ նախարարներու նշանակումի պարագային, ՀՅ Դաշնակցութիւնը նշանակած է իր նախարարը, որ զբօսաշրջութեան նախարար Աւետիս Կիտանեանն է եւ ան պատասխանատու է Դաշնակցութեան ղեկավար մարմինին դիմաց, իսկ ՀՅ Դաշնակցութեան Կեդրոնական կոմիտէն կարիք չունի անոր գրաւոր հրաժարականին: Որեւէ սխալի պարագային, Դաշնակցութիւնը, իր կանոնագիրին համաձայն, հաշուետուութեան կը կանչէ եւ համապատասխան պատժական տնօրինում կ՛որդեգրէ, ո՛վ ալ ըլլայ սխալողը: Հետեւաբար, նախարար Կիտանեանի հրաժարականը Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան տրամադրութեան տակ չի գտնուիր, եւ այդպէս պէտք չէ ալ ըլլայ: Անկախ այս բոլորէն, նախարար Կիտանեան զբօսաշրջութեան նախարարութեան մէջ յաջողութիւններ արձանագրած է: Իսկ մնացեալ նախարարներուն հրաժարականին հարցը կը վերաբերի զուտ Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան», շեշտեց Յ. Բագրատունի:

Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան եւ Հայ յեղափոխական դաշնակցութեան միջեւ դաշինքը ամուր պահելու գաղտնիքին մասին հարցումի մը պատասխանելով` Յ. Բագրատունի նշեց, թէ անիկա նոյն գաղտնիքն է` ի՛նչ որ է Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան եւ Հըզպալլայի պարագային:

«Ճի՛շդ է, որ ՀՅ Դաշնակցութեան եւ Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան միջեւ փոխըմբռնումի համաձայնագիր չկայ, սակայն Հըզպալլայի եւ Ազգային ազատ հոսանք կուսակցութեան հիմնուելէն առաջ Դաշնակցութեան Կեդրոնական կոմիտէն եւ Հայկական երեսփոխանական պլոքը մնայուն կերպով կոչ ուղղած են լիբանանեան քաղաքական բոլոր կողմերուն` երկխօսութեան ճամբով զիրար հասկնալու եւ խորհրդակցութիւններով լուծելու երկրին հարցերը, նոյնիսկ եթէ որոշ քաղաքական ուժերուն միջեւ երկխօսութիւնը Դաշնակցութեան շահերուն վնասած է, որովհետեւ ի վերջոյ կան Լիբանանի շահերը, որոնք ամէն տեսակ շահերէն վեր են», յայտնեց Յ. Բագրատունի:

Ան հաստատեց, որ ՀՅ Դաշնակցութիւնը, իբրեւ խորհրդարանի մէջ ներկայացուած հայկական քաղաքական միակ ուժը, պահանջած է, որ լիբանանահայութեան իրաւունքները յարգուին, եւ Լիբանանի 30 նախարար հաշուող կառավարութեան մէջ համայնքը ներկայացուի երկու նախարարով: Այդպէս ալ եղաւ` Հայկական երեսփոխանական պլոքը ունեցաւ իր հայ նախարարը, իսկ երկրորդ հայ նախարարը ճշդուեցաւ Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան կողմէ, եւ երկու նախարար ունենալու լիբանանահայութեան սկզբունքային իրաւունքը յարգուեցաւ:

Միւս կողմէ, երեսփոխան Բագրատունի Մար Մարունի տօնին առիթով շնորհաւորեց բոլոր լիբանանցիները` ընդգծելով, որ լիբանանեան բոլոր տօները Լիբանանին ու լիբանանցիին տօնն են, որովհետեւ երկրին մէջ ազգային միասնականութիւն, համերաշխութիւն եւ համակեցութիւն կը տիրէ: «Տօները մեզ կը միացնեն», շեշտեց ան:

Թուրքիայէն հասած հաւատադրժողական խմբաւորումներուն կողմէ Սուրիոյ մէջ Մար Մարունի սրբավայրը սրբապղծելու արարքներուն մասին հարցումի մը պատասխանելով` Յ. Բագրատունի յայտնեց, որ Թուրքիա իր ամբողջ պատմութեան ընթացքին այդպէս վարուած է սրբավայրերու հետ, առանց ոչ ոքի սրբավայրը յարգելու: «Մենք բոլորէն աւելի լաւ գիտենք, որ Թուրքիա շրջանին մէջ ախորժակներ ունի` քաղաքական եւ բռնագրաւումի: Ան կ՛ուզէ յաւելեալ հողերու տիրանալ շրջանին մէջ, իսկ անոր ախորժակներն ու կրած դիմակը բացայայտուած է ե՛ւ Սուրիոյ մէջ ե՛ւ այլուր, սակայն ոմանք, նոյնիսկ մեզի դաշնակից նախարարներ, տակաւին կը յամառին խօսիլ «Թուրքիոյ հետ Լիբանանի պատմական յարաբերութիւններուն մասին»: Ճի՛շդ է` անոնք սովի, արիւնահեղութեան եւ գաղութատիրութեան պատմական յարաբերութիւններ են: Այո՛, կը խօսին երկու պետութիւններու միջեւ գերագոյն շահերու եւ յարաբերութիւններու մասին, սակայն օսմանեան մտածելակերպին եւ արաբական երկիրներուն միջեւ գաղափարական հսկայ տարբերութիւն կայ», շեշտեց ան:

Յ. Բագրատունի անդրադարձաւ նաեւ գերիշխանութեան հասկացողութեան` դատապարտելով այն, որ Լիբանան ու կարգ մը այլ երկիրներ տակաւին ուղղակիօրէն կը գտնուին մեծ պետութիւններու իշխանութեան տակ եւ գերիշխան ըլլալու ամբողջական հասկացողութեամբ չեն ապրիր: «Աւելի՛ն. ուրիշներէ կախեալ ըլլալով, անոնք այդ գերիշխանութեան իմաստը կը պարպեն իր բովանդակութենէն», հաստատեց երեսփոխան Բագրատունի:

Յ. Բագրատունի շեշտեց, որ ՏԱՀԵՇ-ի եւ ոչ ՏԱՀԵՇ-ի միջեւ բաղդատութեան համեմատութիւն իսկ կարելի չէ ընել, իսկ Իրանի եւ Թուրքիոյ մէջ այդ բաղդատութիւնը անկարելի է ընել: «Պաշտօնական այցելութեամբ առիթը ունեցած եմ քանի մը անգամ այցելելու Իրան` նկատի ունենալով լիբանանեան-իրանեան բարեկամութեան խորհրդարանական յանձնախումբի անդամի իմ դերակատարութիւնս: Իրանի մէջ եւս կայ հայկական ներկայութիւն, ինչպէս նաեւ ՀՅ Դաշնակցութեան ներկայութիւն ու գործունէութիւն, որ Լիբանանի գործունէութենէն կը տարբերի, սակայն հայերը Իրանի մէջ առաջին աստիճանի քաղաքացիներ են, խորհրդարանին մէջ ներկայացուած են, կրթական, մշակութային եւ կրօնական համակարգին մէջ հայութիւնը իր ներկայութիւնը ունի: Իրանի Սպահան քաղաքին մէջ, օրինակի համար, եթէ եկեղեցի մը կայ, արգիլուած է, որ եկեղեցւոյ գմբէթէն աւելի բարձր շէնքեր կառուցուին: Չեմ ուզեր մանրամասնութիւններու մէջ մտնել, սակայն իսլամական պետութեան մը մէջ այս է պատկերը, անշուշտ չենք խօսիր Էշրեֆիէի եւ Քեսրուանի մէջ եկեղեցիներուն կից բարձրացած հսկայական կառոյցներուն մասին», յայտնեց ան:

Սուրիոյ հետ յարաբերութիւններուն գծով Յ. Բագրատունի յայտնեց, որ ՀՅ Դաշնակցութեան Կեդրոնական կոմիտէի պատուիրակութեամբ վերջին անգամ 2008-ին այցելած է Սուրիա եւ հանդիպում ունեցած Սուրիոյ նախագահ Պաշշար Ասատին հետ, որովհետեւ մեր յարաբերութիւնը Սուրիոյ հետ եղած է հայ համայնքի եւ կուսակցութեան մակարդակի յարաբերութիւն, ո՛չ տնտեսական, ո՛չ ալ գործարարական:

Լիբանանի իշխանութեան եւ Սուրիոյ միջեւ յարաբերութիւններու բնականոնացման մասին հարցումի մը պատասխանելով` Յ. Բագրատունի ըսաւ, թէ նախագահ Աունը եւ անոր ռազմավարական միտքը ճանչցողը կրնայ հաստատել, որ Լիբանանի ու Սուրիոյ միջեւ յարաբերութիւններուն բնականոնացումը պիտի չուշանայ: «Իսկ Լիբանանի մէջ սուրիացի տեղահանուածներուն թղթածրարը էական եւ գոյութենական հարց է: Անկարելի է, որ Լիբանան այդ թղթածրարը կարենայ հանդուրժել` հակառակ տեղահանուածներուն նկատմամբ իր սիրոյն եւ մարդկային զգացումներուն: «Տեղահանուածներուն թղթածրարը ո՛չ ոք կրնայ հանդուրժել, ո՛չ ան, որ Սուրիոյ մտերիմ է, եւ ո՛չ ալ ան, որ Սուրիոյ հակադրուած է: Նոյնն է պարագան նաեւ պաղեստինցի գաղթականներուն թղթածրարին, հակառակ Պաղեստինեան դատին մեր զօրակցութեամբ», շեշտեց Յ. Բագրատունի:

Լիբանանեան բանակին օժանդակութեան եւ զօրակցութեան մասին խօսելով` Յ. Բագրատունի ընդգծեց, որ ՀՅ Դաշնակցութիւնը կը զօրակցի լիբանանեան բանակը հզօրացնող եւ լիբանանեան գերիշխանութեան դէմ Իսրայէլի ցամաքային, օդային եւ ծովային ոտնձգութիւնները կասեցնող որեւէ օժանդակութեան, ուրկէ որ տրամադրուի անիկա», հաստատեց ան:

Երեսփոխան Բագրատունի հարցազրոյցը աւարտեց ողջունելով Դիմադրութեան մասին կառավարութեան աշխատանքային ծրագիրին մէջ նշուած բանաձեւին շուրջ լիբանանեան համախոհութիւնը եւ այն իրականութիւնը, որ անիկա պատճառ չհանդիսացաւ Լիբանանեան ուժեր կուսակցութեան կառավարութենէն հրաժարելուն:

Share This Article
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (1)
 • S. Dermelkonian 5 months

  Turkey is the only country in the world who Hates Everyone One except a Turkic Origin nation or people . As Sunni will kill Arab Sunnis or other Sunni nations for its political Dream
  : Pan Turkish Belt from Black sea to Ouygour Turkic Province of China . As example : Sunni Kurds were used as allies to Genocide 1,5 million Armenians 1915-1918, as former allies now its their turn (Any

  Nation) to be exterminated ON THE WAY .This POINT must be taken Seriously in Pan Islamic Conferences to NOT BE MANIPULATED TO HATE VICTIM NATIONS as ENEMY OF ISLAM , because ITS TURN WILL COME ON THE WAY of Pan Turkish Belt as ENEMY and EXTERMINATED. Khashoggi origin is Turkish why is so protected nothing else.There is 1.5 million Muslim Armenians in Turkey ; Armenia must participate in Islamic conferences to expose their point of view on Genocide prevent falls flag Turkish arguments and restore friendly ties with Uninformed nations.