Պուրճ Համուտի Քաղաքապետութիւն. Հաղորդագրութիւն

Երէկ Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Մարտիկ Պօղոսեան հետեւեալ հաղորդագրութիւնը յղեց լիբանանեան լրատուամիջոցներուն:

Վերջին ժամանակաշրջանին Հիւսիսային Մեթնի ծովեզերեայ շրջաններուն եւ յատկապէս Պուրճ Համուտի եւ անոր շրջակայքին մէջ աւելցած են գարշահոտերը, ինչ որ պատճառ դարձաւ շրջանի բնակիչներուն դժգոհութեան եւ արդար բողոքին:

Պուրճ Համուտի քաղաքապետը հետեւեցաւ հարցի մանրամասնութիւններուն` պատկան մարմիններուն եւ պետական վարչութիւններուն հետ: Մեկնելով հարցի հետապնդումին իբրեւ հետեւանք գոյացած տուեալներէն, ան հանրային կարծիքին ուշադրութեան կ՛ուզէ յանձնել հետեւեալ կէտերը.

Ա.- Պուրճ Համուտի թափօններու թաղման վայրին մէջ աշխատանքները դադրած են անցեալ տարուան փետրուար ամսուան աւարտէն, եւ այդ վայրը այդ թուականէն սկսեալ նոր աղբեր չէ ընդունած` ըստ վերակառուցումի եւ բարգաւաճման խորհուրդին եւ կապալառուին հաւաստիացումին:

Բ.- Հին աղբալերան վերացման աշխատանքները վերջ գտած են անցեալ տարուան յունիս ամսուան վերջաւորութենէն` վերոնշեալ աղբիւրներուն հաստատումով:

Գ.- Գարշահոտերուն պատճառը աղբերու ժամանակաւոր «կառատան» մէջ կատարուած աղբահանութեան աշխատանքներն են:

Դ.- Այստեղ պէտք է յիշեցնենք, որ օգոստոսէն սեպտեմբեր 2016-ին Պուրճ Համուտի թափօններու թաղման վայրին մէջ աշխատանքները դադրած էին` այդ վայրին մուտքը փակած նստացոյցերուն պատճառով: Այս ժամանակաշրջանին, Նաամէի թափօններու թաղման վայրին մէջ աղբեր ընդունիլը մերժելու կեցուածքին պատճառով եւ արգիլելու համար աղբերուն` փողոցներուն մէջ կուտակումը, անոնք տեղադրուեցան ժամանակաւոր «կառատան» մը մէջ: Սկզբունքով այդ աղբերը պէտք էր տեղադրել իրենց յատուկ առողջապահական վայրերու մէջ: Այս ժամանակաշրջանին, այդ ժամանակաւոր վայրին մէջ կուտակուեցան 350 հազար թոն ամէնօրեայ աղբ եւ զանազան ձեւի թափօններ` բոլոր շրջաններէն: Մօտ հինգ ամիս այդտեղ կուտակուելէ ետք, պէտք էր զանոնք վերացնել, սակայն կարելի չեղաւ միաժամանակ զբաղիլ թէ՛ ամէնօրեայ աղբերու եւ թէ՛ այդ վայրին մէջ կուտակուածներու հարցերուն լուծումով:

Ե.- Թափօններու թաղման վայրին մէջ աշխատանքներու դադրեցումէն ետք անընդունելի էր այլեւս այդ աղբերը բացօթեայ վայրին մէջ պահել եւ շրջանն ու անոր բնակիչները ենթարկել անոնց կենսոլորտային եւ առողջապահական վնասներուն: Միւս կողմէ, պայմանագրութիւններու ժամկէտներու աւարտին եւ այդ շրջանին մէջ կոյուղիներու ու կանաչ տարածքներու ծրագիրներու իրագործման ժամկէտներու մօտենալը կը պարտադրէր այդ աղբերու քանակը փոխադրել առողջապահական վայրեր:

Զ.- Կապալառուն սկսաւ աղբերու այդ քանակը ժամանակաւոր «Կառատուն»-էն վերցնել հոկտեմբեր 2018-ին: Համագործակցութեամբ քաղաքապետութեան, շուրջօրեայ աշխատանք կատարուեցաւ ամէնէն արագ միջոցին այս աղբերը վերցնելու` միաժամանակ բոլոր գիտական միջոցառումներուն դիմելով, արգիլելու համար կազերու եւ նեղացուցիչ գարշահոտերու արձակումը:

Է.- Իրապէս ալ, շուրջ 75-օրեայ աշխատանքէ ետք, կարելի եղաւ վերցնել մօտ 300 թոն աղբ` առանց որեւէ նեղութիւն պատճառելու:

Ը.- Սակայն փոխադրութեան աշխատանքները հասան կուտակուած աղբի ստորին հատուածներուն, ուր կայ նաեւ աղբէն յառաջացած թունաւոր հիւթը: Ասոր վրայ աւելցան նաեւ ցուրտի ալիքները, որոնց յաջորդեց տաք եղանակ, ինչ որ աւելցուց գարշահոտերու արձակումը վերջին շաբաթներուն ընթացքին:

Թ.- Ներկայիս աշխատանք կը տարուի բոլոր գիտական միջոցներով թեթեւցնելու գարշահոտերուն ազդեցութիւնը: Այս ծիրին մէջ օրական 5000 լիթր յատուկ նիւթերու սրսկում տեղի կ՛ունենայ` արգիլելու համար մանրէներու եւ վնասակար կազերու տարածումը, ինչպէս նաեւ առաւելագոյնս թեթեւցնելու համար գարշահոտերու արձակումը:

Ժ.- Շուրջօրեայ աշխատանք կը կատարուի վերցնելու աղբերու մնացեալ բաժինը: Պատասխանատուները կը հաստատեն, որ աշխատանքներու աւարտին առաւելագոյն ժամկէտը այս ամսուան աւարտն է:

Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւնը կը վերահաստատէ իր մնայուն յանձնառութիւնը շրջանի կենսոլորտին եւ բնակիչներու առողջութեան նկատմամբ: Կ՛ափսոսանք, որ աշխատանքները այսպիսի նեղութիւն պատճառեցին բնակիչներուն` միաժամանակ կու գանք շեշտելու, որ այս աշխատանքները անհրաժեշտ են, որովհետեւ այսքան աղբ բացօթեայ վիճակի մէջ պահելը մեծ վնասներու դուռ կը բանայ:

Միեւնոյն ժամանակ ալ, լրատուամիջոցներէն եւ այս նիւթը արծարծողներէն կը խնդրենք առարկայականութիւն ցուցաբերել եւ յստակացնել պատճառները եւ պատասխանատուութիւնները, չներքաշուիլ գուշակութիւններու եւ անհիմն վերլուծումներու մէջ:

Իսկ եթէ կան տուեալներ ու փաստեր, որոնք կը հակասեն մեր ունեցածներուն, ապա զանոնք ունեցողներուն կոչ կ՛ուղղենք մեզի տեղեկացնելու անոնց մասին` անոնց գծով պէտք եղած հետապնդումները կատարելու եւ լուծումները գտնելու համար:

ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ`
ՄԱՐՏԻԿ ՊՕՂՈՍԵԱՆ

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)