Յայտարարութիւններ (28 Յունուար 2019)

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սիրուն Քէօշէեան-Ճիկէրեան
Տէր եւ տիկին Գէորգ եւ Լիզա Մանոյեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Մարտիկ եւ Մարինա Ճիկէրեան եւ զաւակունք
Հանգուցեալ Մինաս Ճիկէրեանի ընտանիք
Հանգուցեալ Սերոբ Ճիկէրեանի ընտանիք
Տէր եւ տիկին Յովիկ եւ Սալբի Քէօշէեան եւ զաւակունք
Տիկին Վերժին Քէօշէեան եւ զաւակունք
Էօժենի Քէօշէեան
Տիար Վահան Քենտիրճեան եւ զաւակունք
Ճիկէրեան եւ Քէօշէեան ընտանիքներ
Մանոյեան եւ Աշճեան ընտանիքներ
Ուրֆալեան եւ Պալապանեան ընտանիքներ
Եափուճեան եւ Բակլայան ընտանիքներ

եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, հօրեղբօր քեռային եւ հարազատին`

ՆԱԶԱՐԷԹ ՃԻԿԷՐԵԱՆԻ
(Ծնեալ` 1929-ին)

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 27 յունուար 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան պաշտամունքը պիտի կատարուի այսօր` երկուշաբթի, 28 յունուարին, կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին, Նոր Մարաշի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Հայ աւետարանական գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները պիտի ընդունուին երկուշաբթի, 28 եւ երեքշաբթի, 29 յունուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, եկեղեցւոյ սրահին մէջ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Զարուհի Մկրտիչեան եւ զաւակը` Վաչէ
Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Թելլօ Մկրտիչեան եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Ճորճ եւ Շուշանիկ Աւետիքեան եւ ընտանիք (Միացեալ Նահանգներ)
Տիկին Արշօ Մկրտիչեան եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Վարդգէս եւ Նորա Մկրտիչեան եւ ընտանիք
Տեարք Գրիգոր եւ Զարեհ Մկրտիչեաններ
Տիկին Այտա Մկրտիչեան
Տէր եւ տիկին Նշան Մկրտիչեան (Միացեալ Նահանգներ)
Տէր եւ տիկին Ստեփան եւ Սիլվա Պօզօղլանեան եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Պետրոս Պօզօղլանեան եւ դուստրը
Մկրտիչեան եւ Պօզօղլանեան ընտանիքներ
Օհաննէսեան եւ Գալայճեան ընտանիքներ
Իմաստունեան եւ Կանումեան ընտանիքներ
Լէփէճեան եւ Աւետիքեան ընտանիքներ
Սահակեան եւ Այվազեան ընտանիքներ
Ղազարոսեան եւ Չաքըրեան ընտանիքներ
Ուլուպեան եւ Սարեան ընտանիքներ
Բաթամեան եւ Տօնիկեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին`

ՀՐԱՉ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆԻ
(Ծնեալ` 1954-ին)

անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 27 յունուար 2019-ին:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր` երկուշաբթի, 28 յունուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին երկուշաբթի, 28 եւ երեքշաբթի, 29 յունուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ:

—————————————

—————————————

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ
ՍՈՒՐԲ ՊԱՏԱՐԱԳ

Երեքշաբթի, 29 յունուար 2019-ին, եւ ամէն երեքշաբթի գիշեր, ժամը 7:00-8:00, Պուրճ Համուտի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ սուրբ պատարագ պիտի մատուցուի:

Սուրբ պատարագը պիտի երգէ հաւատացեալ ժողովուրդը:

Սուրբ պատարագի ընթացքին, հոգեւոր խորհրդածութիւն պիտի կատարէ

Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ`
ԳԵՐՇ. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Կը հրաւիրենք մեր ժողովուրդի զաւակները իրենց ամէնօրեայ հեւքին մէջ պահ մը կանգ առնելու եւ աղօթքով Աստուծոյ ու իրարու հետ ըլլալու:

………………………………………………………………….

ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ ԳԻՇԵՐՈՒԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ
ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉԻ ՍԵՐՏՈՂՈՒԹԻՒՆ

Երեքշաբթի, 29 յունուար 2019-ին, եւ ամէն երեքշաբթի գիշեր, ժամը 8:00-8:30, Պուրճ Համուտի Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, 18-40 տարեկան երիտասարդ-երիտասարդուհիներու ծանօթացման ընկերային հաւաք, ապա` ժամը 8:30-9:00, Աստուածաշունչի սերտողութիւն եւ հայ քրիստոնէական կեանքի հաւաքական քննարկում տեղի պիտի ունենայ:

Աստուածաշունչի սերտողութիւնը պիտի կատարէ
Լիբանանի Հայոց Առաջնորդ`
ԳԵՐՇ. Տ. ՆԱՐԵԿ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

Կը հրաւիրենք հայ երիտասարդութիւնը հայ եկեղեցւոյ հովանիին տակ համախմբուելու եւ Աստուծոյ խօսքով աճելու:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Սէուտական Արաբիոյ մէջ աշխատելու համար անմիջական կարիքը կայ

Ճաշարանի տնօրէնի, օգնական տնօրէնի, վերահսկիչի, խրախճանքներ կազմակերպող պատասխանատուի, սպասարկողներու պատասխանատուի, հիւրընկալողի, սպասեակներու պատասխանատուի, սպասեակի, աւագ խոհարարի, խոհարարի, օգնական խոհարարի, խմորեղէններու մասնագէտ խոհարարի, ըմպելիքներ պատրաստողի:

Լիբանանեան կամ հայաստանեան անձագիր ունենալը պայման է:

Մանրամասնութեան համար դիմել` Satco International Recruitment Office.- հեռաձայնել 76-666854 թիւին կամ ,Սի. Վի.ե-ն ղրկել email: [email protected]

—————————————

ԾԱ­ԽՈՒ ՅԱՐ­ԿԱ­ԲԱ­ԺԻՆ

Պուրճ Հա­մուտ, մայր ճամ­բուն վրայ, 52 քառ. մեթր, 4-րդ յարկ, ամ­բող­ջու­թեամբ վե­րա­նո­րոգ­ուած եւ կա­հա­ւոր­ուած: Գին` 80.000$: Դի­մել` հեռ. 03-924918:

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԲԱՐԵՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ-ԶԱԼՔԱ

BRUNCH

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ,

7 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

2 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

7 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՔՆԱՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

14 ՄԱՐՏ 2019-ԻՆ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ -ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

23 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԲԸՄ-ԼԻԲԱՆԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱՃԻՒՂԵՐՈՒ ՀԱՄԱԽՄԲՈՒՄ

ՄԻՋԻՆՔԻ ՃԱՇ

ՉՈՐԵՔՇԱԲԹԻ, 27 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՔԱՀԼ-Ի ՀԱՅ ՏԱՐԵՑՆԵՐՈՒ ՏԱՆ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

ՈՒՐԲԱԹ, 3 ՄԱՅԻՍ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՊԵՐԵՃԻԿԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱՐՄԻՆ

BRUNCH

9 ՄԱՅԻՍ 2019

 

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)