Յայտարարութիւններ (23 Յունուար 2019)

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին դոկտ. Յարութ եւ Յասմիկ Սամուէլեան
Տէր եւ տիկին Սամուէլ եւ Լիլիթ Սամուէլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ռազմիկ եւ Էլզա Սամուէլեան եւ զաւակունք
Տիար Յակոբ Թօսունեան եւ ընտանիք
Բագրատունի ընտանիք
Մանուկեան ընտանիք
Սապունճեան ընտանիք
Յակոբեան եւ Գալանճեան ընտանիքներ
Շիրիքեան եւ Գարամանուկեան ընտանիքներ
Գոզանեան եւ Կիւրիւնեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց քրոջ, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ եւ հարազատին`

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆԻ
(Ծնեալ` 1933-ին)

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 20 յունուար 2019-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝ չորեքշաբթի, 23 յունուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին երեքշաբթի, 22 յունուար 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, իսկ չորեքշաբթի, 23 յունուարին, թաղումէն առաջ եւ ետք, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրին մէջ:

—————————————

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՈՒՆԿՆԴՐԵՑԷՔ ԼՕԽ-Ի ՁԱՅՆԸ

Այսօր` չորեքշաբթի, 23 յունուար 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-ին հետեւեցէ՛ք «Վանայ Ձայն» ձայնասփիւռի կայանի հաղորդումներուն` լսելու համար «ԼՕԽ-ի Ձայն»-ը յայտագիրը:

Յայտագիրը պիտի անդրադառնայ

«ՄԵՐ ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆԸ» ՀԱՏՈՐԻ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԵԱՆ ԵՒ «Ն. ԱՐՏԱԼՃԵԱՆ»
ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԷՈՒԹԵԱՆ:

—————————————

Հովանաւորութեամբ`
ԼՕԽ-ի Շրջանային Վարչութեան

Կազմակերպութեամբ`
Դաստիարակչական Յանձնախումբին

Դասախօսութիւն`

«ՀԱՅ ԴԱՏԸ ԵՐԷԿ ԵՒ ԱՅՍՕՐ»

Դասախօս`
ՏՈՔԹ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹԱՍԼԱՔԵԱՆ

Տեղի կ՛ունենայ երկուշաբթի, 28 յունուար 2019-ին, առաւօտեան ժամը 10:30-ին, ԼՕԽ-ի «Արաքսի Պուլղուրճեան» ընկերաբժշկական կեդրոնի «Թնճուկեան» սրահին մէջ, 4-րդ յարկ:

  • Գեղարուեստական յայտագիր

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Սէուտական Արաբիոյ մէջ աշխատելու համար անմիջական կարիքը կայ

Ճաշարանի տնօրէնի, օգնական տնօրէնի, վերահսկիչի, խրախճանքներ կազմակերպող պատասխանատուի, սպասարկողներու պատասխանատուի, հիւրընկալողի, սպասեակներու պատասխանատուի, սպասեակի, աւագ խոհարարի, խոհարարի, օգնական խոհարարի, խմորեղէններու մասնագէտ խոհարարի, ըմպելիքներ պատրաստողի:

Լիբանանեան կամ հայաստանեան անձագիր ունենալը պայման է:

Մանրամասնութեան համար դիմել` Satco International Recruitment Office.- հեռաձայնել 76-666854 թիւին կամ ,Սի. Վի.ե-ն ղրկել email: [email protected]

—————————————

ԾԱ­ԽՈՒ ՅԱՐ­ԿԱ­ԲԱ­ԺԻՆ

Պուրճ Հա­մուտ, մայր ճամ­բուն վրայ, 52 քառ. մեթր, 4-րդ յարկ, ամ­բող­ջու­թեամբ վե­րա­նո­րոգ­ուած եւ կա­հա­ւոր­ուած: Գին` 80.000$: Դի­մել` հեռ. 03-924918:

—————————————

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Նուարդ Մարտիրոսեանի մահուան առիթով փոխան ծաղկեպսակի Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները.

Տէր եւ տիկին Ֆրետի Էքմեքճեան 30$, Հայ աւետարանական կեդրոնական բարձրագոյն վարժարան 100.000 լ. ո., տիար Նետիմ Իսա 50.000 լ. ո., Արապօղլեան ընտանիք 50.000 լ. ո., «Սողոմոն Թեհլիրեան» կոմիտէ 50.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Յովսէփ եւ Սոնա Գույումճեան 50.000 լ. ո., տիար Մովսէս Ադամեան 30.000 լ. ո., տիար Նեժիպ Էտուար Եունես 20.000 լ. ո., Հաճինեան ընտանիք 20.000 լ. ո., տիար Մինաս Հոփալեան 20.000 լ. ո., տիկին Մայտա Ինճէեան 20.000 լ. ո., տիկին Սօսի Գրիգորեան 17.500 լ. ո., տիկին Վերժին Եագուպեան 10.000 լ. ո., տիկին Անի Եագուպեան 10.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Աբօ Եագուպեան 10.000 լ. ո., տիկին Նուէր Տէր Կարապետեան 10.000 լ. ո.:

Վարդուհի Վասիլեանի մահուան առիթով փոխան ծաղկեպսակի Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ կատարուած են հետեւեալ նուիրատուութիւնները:

Տիկին Սիլվա Արզումանեան 50.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Վարուժ Սարգիսեան 50.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Ժան Կարապետեան 50.000 լ. ո., տիար Եանքօ Կէրէքմէզեան 50.000 լ. ո., տիկին Մարալ Մաաթուք 30.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Գրիգոր Զոմճեան 30.000 լ. ո.,  Ռիթա Գահքէճեան 30.000 լ. ո., տիար Զուզու Մեսճեան 20.000 լ. ո., տիար Մկրտիչ Փելթեքեան (Ապու Սայիտ) 20.000 լ. ո., տիար Անտոն Գրիգորեան 20.000 լ. ո., տիար Վարդան Նեմշեհիրեան 20.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Արա Պոյաճեան 20.000 լ. ո., տիար Տանի Մասատ 20.000 լ. ո., տիար Թադէոս Էլմայեան եւ ընտանիք 20.000 լ. ո., տիար Կարպիս Ատոյեան 10.000 լ. ո., տիար Ժաք Պաժին 10.000 լ. ո., տէր եւ տիկին Պետրոս Թերզեան 10.000 լ. ո.:

————————————–

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԲԱՐԵՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ-ԶԱԼՔԱ

BRUNCH

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ,

7 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

2 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

7 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՔՆԱՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

14 ՄԱՐՏ 2019-ԻՆ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ -ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

23 ՄԱՐՏ 2019

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)