Յայտարարութիւններ (22 Յունուար 2019)

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին դոկտ. Յարութ եւ Յասմիկ Սամուէլեան
Տէր եւ տիկին Սամուէլ եւ Լիլիթ Սամուէլեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ռազմիկ եւ Էլզա Սամուէլեան եւ զաւակունք
Տիար Յակոբ Թօսունեան եւ ընտանիք
Բագրատունի ընտանիք
Մանուկեան ընտանիք
Սապունճեան ընտանիք
Յակոբեան եւ Գալանճեան ընտանիքներ
Շիրիքեան եւ Գարամանուկեան ընտանիքներ
Գոզանեան եւ Կիւրիւնեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց քրոջ, մօրաքրոջ, հօրաքրոջ եւ հարազատին`

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՍԱՄՈՒԷԼԵԱՆԻ
(Ծնեալ` 1933-ին)

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 20 յունուար 2019-ին, յետ կարճատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի չորեքշաբթի, 23 յունուարին, կէսօրէ ետք ժամը 2:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին երեքշաբթի, 22 յունուար 2019-ին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, իսկ չորեքշաբթի, 23 յունուարին, թաղումէն առաջ եւ ետք, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրին մէջ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Ռոզին Քէլուկեան եւ զաւակները` Գէորգ եւ Սերօ
Տէր եւ տիկին Յարութ Մարտիրոսեան եւ զաւակները` Աւետիս եւ Ռուբէն
Տէր եւ տիկին Մանօ Մարտիրոսեան եւ զաւակները` Լիակ եւ Գլակ
Տիար Մանուէլ Հասէսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Յովհաննէս Հասէսեան եւ զաւակունք
Տիկին Մարի Պալեան եւ զաւակունք
Տիկին Խաթուն Տեմիրճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Մինաս եւ Լուսին Մինասեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Թորոս Մարտիրոսեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Պետրոս Մարտիրոսեան եւ զաւակունք
Տիկին Սալբի Պոյրազեան եւ զաւակունք
Յարութ, Մարտիկ, Նազելի եւ Ժաք Մարտիրոսեաններ եւ ընտանիք
Մարտիրոսեան եւ Հասէսեան ընտանիքներ
Հաւաթեան եւ Քէլուկեան ընտանիքներ
Գույումճեան եւ Եագուպեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց մօր, մեծ մօր, քրոջ եւ հարազատին`

ՆՈՒԱՐԴ ՄԱՐՏԻՐՈՍԵԱՆԻ
(Ծնեալ` ՀԱՍԷՍԵԱՆ)

մահը, որ պատահեցաւ երկուշաբթի, 21 յունուար 2019-ին, առաւօտեան ժամը 5:00-ին, յետ երկարատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան եւ թաղման արարողութիւնը կատարուեցաւ երկուշաբթի, 21 յունուարին, կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը փոխադրուեցաւ Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին այսօր` երեքշաբթի, 22 յունուարին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ:

—————————————

ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԹՈՒՐՔԻՈՅ ՆԵՐԿԱՅ ԿԱՑՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ
ՀԱՅ ՀԱՄԱՅՆՔԸ

Կը ներկայացնէ`

ԿԱՐՕ ՓԱՅԼԱՆ
(Թուրքիոյ Ազգային ժողովի անդամ)

Տեղի կ՛ունենայ շաբաթ, 26 յունուար 2019-ին, երեկոյեան ժամը 6:00-ին, Հայկազեան համալսարանի հանդիսասրահին մէջ:

ԾԱՆՕԹ.- Բանախօսութիւնը պիտի կայանայ անգլերէնով:

—————————————

ՌԻՉԸՐՏ  ԵՒ  ԹԻՆԱ  ԳԱՐՕԼԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի դատակազմը կը յայտնէ, թէ բացուած է 2019-ի համար նոր գործեր ներկայացնելու շրջանը:

Հիմնադրամը կ՛ընդունի սփիւռքահայ երիտասարդ գրողներու գրական թէ ուսումնասիրական որեւէ նոր, անտիպ կամ գիրքի ձեւին տակ ցարդ չհրատարակուած գործեր` դատակազմին կողմէ գնահատուելու եւ ըստ այնմ հրատարակուելու համար:

Գրական, պատմական, բանասիրական, եկեղեցագիտական ու հայ մշակոյթի այլ կալուածները շօշափող հայերէն թէ օտար լեզուներով գրուած գործերը պէտք է դատակազմին ներկայացուած ըլլան ամէնէն ուշը մինչեւ 31 մայիս 2019:

Առաքուած գործերը պէտք է ըլլան ա) մեքենագրուած, բ) երեք օրինակով, գ) խտասալիկի վրայ արձանագրուած: Անոնք պէտք է ներկայացուին A4 թուղթի չափով եւ բաղկանան նուազագոյնը 9 պրակէ (144 էջ):

Դատակազմին կողմէ գնահատուած գործերը կ՛արժանանան հրատարակութեան:

Ռիչըրտ եւ Թինա Գարօլան հրատարակչական հիմնադրամի նախագահն է ՆՍՕՏՏ Արամ Ա. կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ: Դատակազմի անդամներն են` դոկտ. Զաւէն Մսըրլեան (ատենապետ), դոկտ. Արմէն Իւրնէշլեան, տեարք Համբիկ Պիլալեան, Սարգիս Նաճարեան, Յակոբ Լատոյեան եւ օրդ. Գեղանի Էթիեմէզեան:

Դիւան` Ռ. եւ Թ. Գարօլան
Հիմնադրամի Դատակազմի

Դատակազմի հասցէն.-
Armenian Catholicosate of Cilicia
P.O.Box 70317
Antelias – Lebanon
E-mail: [email protected]

Ծանօթ: Դատակազմին ղրկուած  գործերը  հեղինակին  չեն  վերադարձուիր:
Դիմողներէն կը խնդրուի յատուկ ուշադրութիւն ցուցաբերել բնագիրի լեզուին եւ ուղղագրութեան:

Խնդրանք: Կը խնդրուի սփիւռքահայ թերթերէն արտատպել:

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Սէուտական Արաբիոյ մէջ աշխատելու համար անմիջական կարիքը կայ

Ճաշարանի տնօրէնի, օգնական տնօրէնի, վերահսկիչի, խրախճանքներ կազմակերպող պատասխանատուի, սպասարկողներու պատասխանատուի, հիւրընկալողի, սպասեակներու պատասխանատուի, սպասեակի, աւագ խոհարարի, խոհարարի, օգնական խոհարարի, խմորեղէններու մասնագէտ խոհարարի, ըմպելիքներ պատրաստողի:

Լիբանանեան կամ հայաստանեան անձագիր ունենալը պայման է:

Մանրամասնութեան համար դիմել` Satco International Recruitment Office.- հեռաձայնել 76-666854 թիւին կամ ,Սի. Վի.ե-ն ղրկել email: [email protected]

—————————————

ԾԱ­ԽՈՒ ՅԱՐ­ԿԱ­ԲԱ­ԺԻՆ

Պուրճ Հա­մուտ, մայր ճամ­բուն վրայ, 52 քառ. մեթր, 4-րդ յարկ, ամ­բող­ջու­թեամբ վե­րա­նո­րոգ­ուած եւ կա­հա­ւոր­ուած: Գին` 80.000$: Դի­մել` հեռ. 03-924918:

—————————————

ԿԸ ՆՈՒԻՐԵՆ

Տիկին Մարալ Տէր Խաչատուրեան-Ռասսի (Քանատայէն) 300.000 լ. ո. կը նուիրէ Ս. Յովհաննու Կարապետ եկեղեցւոյ, Համազասպ, Ազնիւ եւ Վարդգէս Տէր Խաչատուրեաններու յիշատակին:

————————————–

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

Ս. ԽԱՉ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ԲԱՐԵՍԷՐ ՏԻԿՆԱՆՑ
ՄԻՈՒԹԻՒՆ-ԶԱԼՔԱ

BRUNCH

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ,

7 ՓԵՏՐՈՒԱՐ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ-Ի ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

2 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ԼՕԽ-Ի ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ
ՅԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ

7 ՄԱՐՏ 2019

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ «ՔՆԱՐ» ՊԱՐԱԽՈՒՄԲԻ
ՏԻԿՆԱՆՑ ՕԺԱՆԴԱԿ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ
ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ

14 ՄԱՐՏ 2019-ԻՆ

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷ

ՃԱՇԿԵՐՈՅԹ -ՊԱՐԱՀԱՆԴԷՍ

23 ՄԱՐՏ 2019

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)