«Նոազ Արք» Կը Շարունակէ Իր Մշակութային Առաքելութիւնը

Հակառակ անոր որ երկրի տնտեսական համատարած ճգնաժամը հետզհետէ աւելի կը խորանայ, եւ հակառակ անոր որ շքեղութիւն համարուող առեւտրական տեսակները կը շարունակեն նահանջել, սակայն կերպարուեստի միջազգային փառատօները որոշ չափով մը տուժելով հանդերձ, յարատեւօրէն կը բազմանան ամէնուրեք: Պատճառները մէկէ աւելի են: Նախ` ժամանակակից մարդը առօրեայ տաղտուկները շրջանցելու եւ ընկճախտը մեղմելու համար հանապազօրեայ հացի նման պէտք ունի արուեստի կենարար ու սփոփիչ ուժին: Ապա փառատօները ոչ միայն կը նպաստեն  մշակոյթի աշխուժացման, զարգացման եւ երկրի վարկի բարձրացման, այլեւ կառուցողական դեր կրնան կատարել նոյնի՛սկ տնտեսական ասպարէզէն ներս: Ներդրողներէն շատեր, երբ յուսախաբ կ՛ըլլան անշարժ գոյքերէն եւ արժեթուղթերէն, իբրեւ աւելի ապահով ներդրում` կը նախընտրեն իրաւ ու բարձրորակ կերպարուեստը:

Նիւ Եորքէն Արուեստաբան Գարօլ Քուրչիի եւ իր ամուսնոյն փրոֆ. Ռիչըրտի այցը Նոազ Արքի տաղաւար

Պատկերացուցէք, որ այս տարի նոյն օրերուն (4-10 դեկտեմբեր) Մայամիի մէջ տեղի ունեցան քսաներեք կերպարուեստի միջազգային փառատօներ, որոնց շարքին` մասնագիտացուածներ, ինչպէս` ջրաներկի, վիմատպութեան, լուսանկարչութեան, ափրիկեան եւ կամ յարդարային արուեստի նուիրուած յատուկ փառատօներ: Այս մէկը իւրայատուկ երեւոյթ է աշխարհի տարածքին եւ մեծապէս կը կարեւորուի ու կը քաջալերուի Միացեալ Նահանգներու Ֆլորիտայի նահանգի իշխանութիւններուն կողմէ: Մէկ խօսքով, աշխարհի տարբեր վայրերէն, յատկապէս ամերիկաներէն ամէն տարի դեկտեմբերին Մայամի կը խուժեն բազում արուեստասէրներ, նախ` արուեստի հմայքը ըմբոշխնելու եւ ապա` անոնցմէ իւրաքանչիւրը ի հարկին իր ճաշակին եւ կամ կարողութեան համապատասխան արուեստի գործ մը ձեռք բերելու համար: Այնուամենայնիւ, անոնք դժուարահաճ ու զգուշ կը թուին ըլլալ իրենց ընտրութիւններուն մէջ, որովհետեւ մէկ կողմէ տեսականին չափազանց շատ է եւ, միւս կողմէ, սխալելու  պարագային, կրնան տհաճ կացութեան մատնուիլ:

Անկիւն մը Նոազ Արքի տաղաւարէն_122518

«Նոազ արք» ցուցասրահը, որ տարիներու հսկայական փորձառութիւն ունի այս բնագաւառէն ներս, անցնող դեկտեմբերի 5-9  մասնակցեցաւ «Ռետ տոթսփեքթրոմ Մայամի» համատեղ կերպարուեստի միջազգային փառատօնին: Այս անգամ կը ներկայացնէր վեց գեղանկարիչներ` Էդիկ Բերդեան, Պերճ Չաքեճեան, Վահրամ Դաւթեան, Սուրէն Ոսկանեան, Վահան Ռումելեան եւ Դաւիթ Դաւթեան: Ինչպէս միշտ, հոս եւս «Նոազ արք»-ի ներկայացուցած արուեստագէտները իրենց առանձնայատուկ արտայայտչաձեւերով ու կատարողական բարձր մակարդակով արժանացան յատուկ ուշադրութեան եւ համապատասխան գնահատանքներու: Ցուցահանդէսին անձնապէս ներկայ էր քանատահայ գեղանկարիչ Պերճ Չաքեճեանը, որուն  առինքնող եւ տարբերուող  արուեստը  ուրոյն հետաքրքրութիւն ստեղծեց յատկապէս կարգ մը արուեստաբաններու եւ լրագրողներու մօտ, որոնց տպաւորութիւնները հետագային կը խոստանանք թարգմանաբար մամուլին յանձնել: Շնորհիւ «Նոազ արք» ցուցասրահի հետեւողական աշխատանքներուն` անգամ մը եւս հայ մշակոյթին այս երակը ճակատաբաց կը ներկայացուէր միջազգային արուեստասէր հանրութեան:

Սալվատոր Տալիի Ժամանակի Վսեմութիւնը Կոթողային Քանդակ, 490սմ, զետեղուած Պիլիչ Ցուցասրահի հանդիպակաց հրապարակին վրայ_122518

Այս առումով, պատահական չի կրնար ըլլալ, որ յիշեալ գեղանկարիչներէն երեքը (Վահրամ, Սուրէն եւ Դաւիթ) «Հպարտօրէն կը ներկայացուին» նաեւ  «Արթ Էվոլիւշըն»-ի նման արուեստի միջազգային հաստատութեան մը կողմէ, որ գործակցաբար «Տը Տէյլի Եունիվըրս» Զուիցերիոյ մենաշնորհեալ հիմնարկին եւ «Նոազ արք» ցուցասրահին հետ, Սալվատոր Տալիի մահուան 30-ամեակին առիթով ձեռնարկած է ցուցահանդէսներու շարքի մը, որուն մեկնարկը սկսաւ 2018-ի ամրան, Փարիզի Մոնմարթր պողոտայէն (ուր մնայուն ցուցադրութեան դրուած են Սալվատոր Տալիի քանդակները): Իսկ անցնող ապրիլին Մոնաքոյի գլխաւոր հրապարակին կից գտնուող «222» ցուցասրահին մէջ, «Տալիի տիեզերքը» ընդհանուր խորագրին տակ, կազմակերպուեցաւ յատկանշական խմբային ցուցահանդէս մը, ուր Տալիի կողքին ցուցադրուեցան հինգ տարբեր բնոյթի գերիրապաշտ արուեստագէտներու գործերը,  ինչպէս` Չարլզ Պիլիչ, Թոլըր Քրանթսըն, Վահրամ Դաւթեան, Սուրէն Ոսկանեան եւ Դաւիթ Դաւթեան: Ապա նոյն բովանդակութեամբ «Տալիի տիեզերքը» ցուցահանդէսը տեղափոխուեցաւ Սիտնիի «Պիլիչ» ցուցասրահը, որուն բացումը տեղի ունեցաւ անցնող նոյեմբերի 15-ին: Տրուած ըլլալով, որ այս ձեռնարկը երեւոյթ դարձաւ Սիտնիի մէջ, որոշուեցաւ անոր ցուցադրումը շարունակել մինչեւ 2019-ի յունուարի վերջը: Իսկ յաջորդ հանգրուանը պիտի ըլլայ Մելպուռնը: Այս առիթով հրատարակուած է նաեւ շքեղ պատկերագիրք մը` «Տալիի տիեզերքը» ընդհանուր խորագրին տակ, որուն առիւծի բաժինը արդարօրէն յատկացուած է Տալիին, ուր յաջորդաբար ներկայացուած են նաեւ վերոյիշեալ գեղանկարիչները` Պիլիչ, Քրենթըն, Վահրամ, Սուրէն եւ Դաւիթ: Այս բոլորին զուգահեռ, այս տարուան «Նոազ արք»-ի մեծագոյն նուաճումը եղաւ այն, որ «Նոազ արք» իրաւունք ստացաւ ներկայացնելու եւ ցուցադրելու Սալվատոր Տալիի ստեղծագործութիւնները:

Ինչպէս նախորդ տարիները, 2018 եւս արդիւնաւէտ տարի մը կրնանք համարել «Նոազ արք»-ի համար, որուն ընթացքին կենսական դեր կատարեց նաեւ «Ֆրանքոֆոնեան ծիրին վրայ» խորագրեալ ցուցահանդէսը, որ տեղի ունեցաւ անցնող հոկտեմբերին, Պէյրութի «Նոազ արք» ցուցասրահէն ներս, հովանաւորութեամբ Լիբանանի մէջ Ֆրանսայի եւ Հայաստանի զոյգ դեսպաններուն: Ցուցադրուեցան  ֆրանսահայ հինգ ականաւոր գեղանկարիչներու (Էտկար Շահին, Գառզու, Ժանսեմ, Շարթ եւ Ասատուր) յիսունէ աւելի գործերը, որոնք, մեծապէս գնահատուեցան` իբրեւ տարբեր մշակոյթներու խաչաւորման արգասիք եւ բարեկամութեան խորհրդանշան:

Այսպիսով, «Նոազ արք» կը շարունակէ հայ կերպարուեստը տարածելու իր առաքելութիւնը:

ԹՂԹԱԿԻՑ

Ծանօթ.- Այս առիթով տրուած մամլոյ հաղորդագրութենէ մը կը տեղեկանանք, թէ Սալվատոր Տալիի սոյն ցուցահանդէսը շրջագայութեան պիտի դրուի Աւստրալիոյ կարգ մը գլխաւոր քաղաքներու եւ այլ երկիրներու մէջ: Թուականները պիտի յայտարարուին օրին:      

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )