Խմբագրական. Աշխատանքներ, Դժուարութիւններ, Բացթողումներ (Դ.) Մամուլ Եւ Շնորհահանդէսներ

Համահայկական օրակարգերու մեր լսարանային քննարկումները այս տարի որոշ առումով զիջեցան նոր հրատարակութիւններու շնորհահանդէսներուն:

Իբրեւ սկզբունք որդեգրած էինք «Ազդակ»-ի աշխատակիցներուն հեղինակած գիրքերու շնորհահանդէսներու կազմակերպումը: Ներկայացուած գիրքերու բովանդակութիւնը  շատ մը պարագաներու, յօդուածաշարքի տեսքով լոյս տեսած էր «Ազդակ»-ի մէջ:

Մեր առաջին փորձերը գտան լաւ ընդառաջումներ: Հայաստանի Հանրապետութեան 100-ամեակին վերաբերող նիւթեր, տնտեսագիտական բնոյթի յօդուածներու հաւաքածոյ, ուղեգրութեան վերաբերող հրապարակումներու համադրուած շարք թէ հայ ազատագրական պայքարի ճանապարհին պատուանդան գրաւած դէմքերու մասին աշխատասիրութիւններ` մեր ներկայացուցած հատորներուն բովանդակային առանցքները կը կազմէին:

Այս առիթով  նկատեցինք, որ «հայ գիրքը կը կորսնցնէ իր ընթերցողը», «տպագիր հրատարակութիւններու նկատմամբ տեսանելի չէ հետաքրքրութիւնը» հաստատումները այդքան ալ չէին համապատասխաներ իրականութեան:

Անշուշտ կայ այստեղ նախ մամուլին կատարած ներկայացման  եւ ուշադրութիւն հրաւիրելու դերը, ապա հեղինակին անմիջական շրջապատին ներգրաւուածութիւնը եւ վերջապէս տուեալ նիւթին ուղղութեամբ ընթերցողին ունեցած նախասիրութեան գործօնը: Այս բոլորը յանգեցուցին իւրաքանչիւր շնորհահանդէսի նկատմամբ ստեղծուած նկատելի ընդառաջումին, բայց մանաւանդ ներկայացուող հատորին տարածման: «Ազդակ»-ի կազմակերպած շնորհահանդէսներուն շնորհիւ հայ գիրքի դէպի հայ տուն ճանապարհորդութեան մօտաւոր թիւ կարելի է ըսել 500-ը: Եթէ աւելցնենք, որ «Պզտիկ-Մզտիկ»-ի մրցանքներուն մասնակցող իւրաքանչիւր մասնակից իրեն հետ տուն տարաւ նաեւ հատոր մը, մենք կը հասնինք արդէն հայ գիրքի տարածականութեան առումով 1000-ի սահմանները:

Բնականաբար կը գիտակցինք, որ այս թիւերը ընթերցանութեան ցուցանիշեր չեն անպայման  իրենց բացարձակին մէջ: Սակայն պէտք է ընդունիլ միաժամանակ, որ յօժարակամ ընդառաջումներ են` ներկայացուող հատորի մը: Կամովին ներկայանալը եւ անպայման օրինակ մը վճարովի թէ անվճար ստանալու փափաքը ակներեւ էր կազմակերպուած ձեռնարկներու ընթացքին եւ քիչ համեմատութեամբ նաեւ` ձեռնարկներէն ետք: Գոհ էինք, որ ձեռնարկին մասին թղթակցութեամբ իմացողներ ներկայացան խմբագրատուն` ստանալու համար գիրքերէն օրինակներ:

Երեւոյթը շարունակուելու միտումներ կը դրսեւորէ: Շնորհահանդէսը վարակիչ բնոյթ կը ստանայ սկսելու համար «Ազդակ»-ի տարբեր աշխատակիցներուն մօտ իրենց յօդուածաշարքերը հրատարակութեան յանձնելու: Յառաջիկայ տարուան համար արդէն իսկ տարբեր հրատարակութիւններու ներկայացման համար թուականներ կը ճշդուին, դասախօսներ կ՛որոշուին, խմբագիրներ կը ճշդուին եւ նորահաստատ ֆոնտերու հետ բանակցութիւններ տեղի կ՛ունենան: «Ազդակ» փաստօրէն սկսած է իրականացնել մամուլի աշխատակիցներու յօդուածաշարքերուն կամ մամլոյ յօդուածագիրի կամ աշխատասիրողի նիւթերը հրատարակութեան յանձնելու եւ այդ հրատարակութիւնները շնորհահանդէսներով ներկայացնելու գործառոյթը:

Կ՛ենթադրենք, եւ աւելի ճիշդը կը յուսանք, որ նման գործառոյթ իրականացնելով «Ազդակ» խթանած կ՛ըլլայ իր աշխատակիցները աւելի յաճախ գրելու, ուսումնասիրելու, վերլուծելու` հետագային հատորի տեսքով հեղինակ դառնալու եւ այդ հատորի ծննդոցը ընթերցող հասարակութեան հետ նշելու խայծով:

Share This Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)