Յայտարարութիւններ (1 Նոյեմբեր 2018)

ՄԱՀԱԶԴ

Լիբանանի հայոց թեմի Ազգային իշխանութիւնը կը գուժէ իր խորհուրդներուն մէջ տարիներ ծառայած անդամներէն մտաւորական եւ արձակագիր-թատերագիր

ԱՐԱ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻ

մահը, որ պատահեցաւ երկուշաբթի, 29 հոկտեմբեր 2018-ին:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Ռիթա Արապեան-Արծրունի
Տէր եւ տիկին Արսէն եւ Շաղիկ Արծրունի եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Սեւակ եւ Աննա Արծրունի եւ զաւակունք
Տիկին Աստղիկ Մելքոնեան եւ ընտանիք
Տիկին Ալիս Պաքալեան եւ ընտանիք
Տիկին Արսինէ Մելիքսէթեան եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Սահակ Արապեան եւ ընտանիք
Արծրունի եւ Արապեան ընտանիքներ
Շահինեան եւ Բաբայեան ընտանիքներ
Մելքոնեան եւ Պաքալեան ընտանիքներ
Մելիքսէթեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, մեծ հօր, եղբօր, մօրեղբօր, փեսային եւ հարազատին`

ԱՐԱ ԱՐՍԷՆ ԱՐԾՐՈՒՆԻԻ
(Ծնեալ` Հալէպ, 1932-ին)

մահը, որ պատահեցաւ երկուշաբթի, 29 հոկտեմբեր 2018-ին, յետ երկարատեւ հիւանդութեան:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝ հինգշաբթի, 1 նոյեմբերին, կէսօրուան ժամը 12:00-ին, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ապա շաբաթ, 3 նոյեմբերին հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Հայաստան, ուր թաղման արարողութիւնը պիտի կատարուի Քանաքեռի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին եւ հանգուցեալին մարմինը պիտի ամփոփուի Քանաքեռաւանի գերեզմանատան մէջ:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, Անթիլիասի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր տաճարին մէջ, ինչպէս նաեւ շաբաթ, 3 նոյեմբերին, Հայաստան` Քանաքեռի Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ:

—————————————

ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Ժաքլին Հապիպեան-Ազնաւուր եւ զաւակները` Մելիսա եւ Ալեքս
Տէր եւ տիկին Յարութ Ազնաւուր եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Տիրան Ազնաւուր եւ ընտանիք
Տէր եւ տիկին Րաֆֆի Ազնաւուր եւ ընտանիք
Տիկին Նոյեմի Ազնաւուր եւ զաւակունք
Ազնաւուր եւ Հապիպեան ընտանիքներ
Շագալեան եւ Քենտիրճեան ընտանիքներ
Ճուպուքճեան եւ Մարտիրոսեան ընտանիքներ
Արժինեան ընտանիք
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր, հօրեղբօր, մօրեղբօր եւ հարազատին`

ՍԱՐԳԻՍ ԱԶՆԱՒՈՒՐԻ
(Ծնեալ` 1973-ին)

անակնկալ մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 28 հոկտեմբեր 2018-ին, արկածի հետեւանքով:

Յուղարկաւորութեան արարողութիւնը պիտի կատարուի այսօր՝ հինգշաբթի, 1 նոյեմբերին, կէսօրէ ետք ժամը 3:00-ին, Նորաշէնի Սրբոց Վարդանանց եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Պուրճ Համուտի Ազգային գերեզմանատունը:

Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ:

Ցաւակցութիւնները կ՛ընդունուին նախքան եւ յետ թաղման արարողութեան, Ազգային առաջնորդարանի «Երջօ Սամուէլեան-Եռագոյն» սրահին մէջ, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, ինչպէս նաեւ ուրբաթ, 2 նոյեմբերին, կէսօրէ առաջ ժամը 11:00-էն մինչեւ երեկոյեան ժամը 7:00, նոյն վայրին մէջ:

—————————————

ԿԵԱՆՔ ՄԸ ՓՐԿԵՆՔ

Սիրելի՛ հայրենակից

«Կեանք մը փրկենք» ֆոնտին դիմած է 2005-ի ծնունդ պատանի մը, որ ժամանակէ մը ի վեր քաղցկեղէ կը տառապի:

Անմիջական գործողութեան համար անհրաժեշտ է 150.000 ամերիկեան տոլար:

Բարեսիրական հաստատութիւններու միջոցով, պատկերասփիւռի արշաւով, ինչպէս նաեւ ընկերային ցանցերով արդէն տեղի կ՛ունենան դրամահաւաքներ:

Սիրելի՛ հայրենակիցներ, ձեզի կը դիմենք, որ ձեր օժանդակութեամբ նաեւ հայ պատանիի մը կեանքը փրկէք:

Բուժման առաջին փուլը արդէն սկսած է, «Կեանք մը փրկենք» ֆոնտն ալ իր կարգին կոչ կ՛ուղղէ, որ իւրաքանչիւր հայ իր մասնակցութիւնը բերէ:

Ձեր նուիրատուութիւնները կրնաք կատարել ԱՖՀԻԼ-ի, Ճինիշեանի եւ ԼՕԽ-ի կեդրոններուն մէջ:

ՄԻՋԲԱՐԵՍԻՐԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

—————————————

ԼՈՅՍ ՏԵՍԱՒ

ՀՄԸՄ-Ի 100-ԱՄԵԱԿԻ ՏՕՆԱԿԱՏԱՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ
«ՄԱՐԶԻԿ»-Ի ՅԱՏՈՒԿ ԹԻՒԸ
37-րդ տարի, 2018, թիւ 411

Պատմական յոբելեանին վայել հրատարակութեամբ մը` «Մարզիկ»-ի այս թիւը կը ներկայացնէ.

– ՀՄԸՄ-ի 100-ամեակի Հայաստանի բոլոր տօնակատարութիւնները եւ այս առիթով արտասանուած պաշտօնական խօսքերը

– Միութեան 100-ամեակին նուիրուած` համա-ՀՄԸՄ-ական 11-րդ ընդհանուր բանակումը իր կազմակերպման ընթացքով, բացման ու փակման հանդիսաւոր արարողութիւններով

– Յատուկ անդրադարձ` 100-ամեակի առիթով ՀՄԸՄ-ական 17 խմբապետներու Արեւմտահայաստան կատարած ուխտագնացութեան եւ Արարատի կատարին ջահավառութեան

– Առանձին բաժին միութեան սկաուտական բարձրագոյն կարգին` «Արարատեան» կարգի դասընթացքին եւ տուչութեան մասին

– Միութեան «Վարդգէս Տէր Կարապետեան» թանգարանին ալպոմը, 100-ամեակի ժամացոյցը եւ դրոշմաթուղթը

192 էջերէ բաղկացած «Մարզիկ»-ի այս թիւին հետ` համա-ՀՄԸՄ-ական 11-րդ ընդհանուր բանակումին նուիրուած յատուկ որմազդ: Հատավաճառի սակ` 10.000 լ.ո.: Ստանալու համար դիմել «Մարզիկ»-ի ցրուիչին (հեռ. 71/239209) եւ Համազգայինի գրախանութ, «Շաղզոյեան» կեդրոն:

—————————————

ՍՏԱՑԱՆՔ

«ՄԱՆԿՈՒԹԻՒՆ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՐԴԻԿ»

Հեղինակ` ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԾԱՌՈՒԿԵԱՆ

Հրատարակութիւն` Համազգայինի «ՎԱՀԷ ՍԷԹԵԱՆ»
հրատարակչատան

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատուն
Պէյրութ, 2018

—————————————

Կ՛ՈՒԶՈՒԻ

Ոսկերչական հաստատութիւն մը կարիքը ունի ոսկերիչ (սետեքեր) վարպետ գործաւորի մը: Հեռ. 01-262118:

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

«ԱՐՑԱԽ ՖՈՆՏ»-Ի
ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

30 ՆՈՅԵՄԲԵՐ
1 ԵՒ 2 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2018

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀԱՄԱԶԳԱՅԻՆԻ Մ. ԵՒ Հ. ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ
ՃԵՄԱՐԱՆԻ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ԿԱՂԱՆԴԻ ՏՕՆԱՎԱՃԱՌ

ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ, 13 ԵՒ ՈՒՐԲԱԹ,
14 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2018-ԻՆ

ՏՕՆԱՎԱՃԱՌԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԻԼ ՓԱՓԱՔՈՂՆԵՐԸ
ԿՐՆԱՆ ՀԵՌԱՁԱՅՆԵԼ ՀԵՏԵՒԵԱԼ ԹԻՒԵՐՈՒՆ.
03/905441, 70/962747 ԵՒ 03/576334

—————————————

ԳՐԱՒՈՒԱԾ ՕՐ

ՀՄԸՄ ԼԻԲԱՆԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

100-ԱՄԵԱԿԻ ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐՈՒ ՄԵԿՆԱՐԿ

 15 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2018

 

 

Share This Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)