ՓԱՓԱՏԵՄՈՍ ԱՅՍՕՐ ԿԸ ՍԿՍԻ ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹԵԱՆ ՓՐԿՈՒԹԵԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԵԱՆ

Լուքաս Փափատեմոս

Յունաստանի նոր նշանակուած վարչապետ Լուքաս Փափատեմոս այսօր պիտի ջանայ քաղաքական կուսակցութեանց միջեւ հազուադէպ «հրադադարէն» օգտուելով յառաջ մղել երկրին հաւաստիութիւնն ու սնանկութենէն խուսափելու տնտեսական սեղմումի եւ արմատական բարեփոխումներու քայլերը:

Ան այսօր երեկոյեան ընթացք պիտի տայ այդ քայլերուն շուրջ խորհրդարանական քննարկումի մը, որ պիտի աւարտի չորեքշաբթի օր` իր նախարարաց կազմին շուրջ վստահութեան քուէով: Խորհրդարանի վստահութեան արժանանալէն ետք, ան հինգշաբթի օր ներկայ պիտի գտնուի Պրիւքսելի մէջ եւրոյի գօտիին մաս կազմող երկիրներու ելեւմուտքի նախարարներու ժողովին, ուր պիտի ներկայացնէ իր երկրին յառաջիկայ տարուան պիւտճէի նախագիծը` նախքան զայն ուրբաթ օր քննարկումի համար խորհրդարան ներկայացնելը:

Միջազգային դրամական ֆոնտէն, Եւրոպական կեդրոնական դրամատունէն եւ Եւրոպական Միութենէն հսկիչներ այսօր պիտի սկսին Աթէնք հասնիլ, ինչ որ վարչապետին վրայ ճնշումը պիտի բարձրացնէ:

Միւս կողմէ, ձախակողմեան ցուցարարներ վաղը կէսօրէ ետք պիտի հաւաքուին խորհրդարանի շէնքին առջեւ իրենց առաջին ցոյցը կատարելու նոր կառավարութեան դէմ, որ ցուցարարներուն կողմէ կ՛ամբաստանուի դրամատուներու պաշտօնատարներու շահերուն ծառայելու յանցանքով:

Նշենք, որ անցեալ շաբաթ հրապարակուած տնտեսական տուեալները ցոյց տուին, որ Յունաստանի անգործութեան համեմատութիւնը երկու կէտ բարձրանալով օգոստոսին հասած է 18 առ հարիւրի: Օգոստոսը զբօսաշրջութեան եղանակի գագաթնակէտն է, եւ այդ ամիս անգործութեան համեմատութիւնը պէտք էր նուազած ըլլար եւ ոչ թէ աւելցած: